Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

donderdag 23 juni 2022

14:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 0
  Opening en welkom
 2. 1

  Besluit

  de agenda vast te stellen

 3. 2
  Introductie en informatieuitwisseling
 4. 3

  In het constituerend beraad, de eerste vergadering van het nieuwe college voor de periode 2022-20226, stelt het college verschillende werkafspraken vast. De raad wordt hiervan in kennis gesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Portefeuilleverdeling vast te stellen
  2. Volgorde locoburgemeester vast te stellen
  3. Vervangingsvolgorde vast te stellen
  4. Raadsinformatiebrief vast te stellen

  Besluit

  1. de portefeuilleverdeling vast te stellen
  2. de volgorde locoburgemeester vast te stellen
  3. de vervangingsvolgorde vast te stellen
  4. de raadsinformatiebrief vast te stellen
 5. 4

  In een reglement van orde worden diverse zaken vastgelegd, zoals de vergadertijden, de totstandkoming van de agenda, de aanlevering van stukken enz. Het college wordt voorgesteld het Reglement van orde voor de collegevergaderingen vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.

  Besluit

  het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.

 6. 5

  In artikel 103 van de Gemeentewet is bepaald dat het college in een instructie nadere regels stelt over de taken en bevoegdheden van de gemeentesecretaris. Dat wordt met dit besluit gedaan.

  Voorgesteld besluit

  Instructie voor de gemeentesecretaris van de gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.

  Besluit

  de instructie voor de gemeentesecretaris van de gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.