Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De griffie kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, de vergaderingen en hoe u invloed op besluiten kunt hebben.
Griffie@kaagenbraassem.nl

In deze leeromgeving vindt u een gevarieerd aanbod aan digitale opleidingen en trainingen: e-learning modules, kennisclips, animaties, handreikingen en andere leeroplossingen die raadsleden helpen in hun raadswerk.


De digitale leeromgeving is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken.


Klik op onderstaande link om verbinding te maken met deze omgeving.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Kaag en Braassem en vertegenwoordigt alle inwoners. De inwoners bepalen elke vier jaar wie er in de raad komt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen. Met steun van de ambtelijke organisatie (de medewerkers van de gemeente) doen burgemeester en wethouders beleidsvoorstellen aan de raad en voeren zij het beleid uit. De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid goed uitvoert.

U vindt alle vergaderingen en bijbehorende stukken in het raadsinformatiesysteem iBabs (overzichten en kalender). De vergaderingen worden live uitgezonden en u kunt een vergadering, gehouden in de raadzaal ook terugkijken via het raadsinformatiesysteem (via de agenda).


Er is ook een app van iBabs voor op uw tablet of uw mobiele telefoon:
•iBabs op uw tablet: download de app ‘iBabs Pro’
•iBabs op uw mobiele telefoon: download de app ‘iBabs’.


U heeft de volgende inloggegevens nodig:
•Site: Kaagenbraassem
•E-mailadres: burger
•Wachtwoord: burger

De gemeente Kaag en Braassem biedt inwoners die interesse hebben in de politiek en hierin actief willen worden de mogelijkheid om een gratis cursus te volgen. De cursus Politiek Actief bestaat uit 5 avonden en wordt georganiseerd door de gemeenteraad in samenwerking met ProDemos.

De gemeenteraad vergadert op maandagavond vanaf 19:30 uur en incidenteel op de woensdagavond. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Kunt u niet langskomen? De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal zijn via de livestream (via de kalender) of de radio op KB Radio 105.0 FM en kabel 103.4 te volgen. Ook kunt u de afgelopen vergaderingen per agendapunt terugkijken.

Tijdens een Visie en Advies avond heeft u de gelegenheid om in te spreken. Dit kan zijn over een onderwerp dat staat geagendeerd of over een onderwerp waarvan u zelf denkt dat het belangrijk is om de raadsleden over te vertellen. Inspreken kan niet op de avond van een gemeenteraad.


Spreektijd
U krijgt normaal gesproken vijf minuten de tijd om in te spreken aan het begin van de Visie en Advies avonden of voorafgaand aan het agendapunt waarover u wilt inspreken. De totaal beschikbare tijd om in te spreken is 30 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn, verdelen wij de tijd evenredig over de sprekers.


Wat kunt u verwachten?
Het inspreekrecht is een formeel instrument. De raad neemt uw inspraak mee in zijn afweging om te komen tot een besluit. U krijgt in de regel geen antwoord. Uw inspraak vindt plaats in een openbare vergadering en wordt uitgezonden via de kalender die u in de bovenstaande balk ziet staan.


Uitzonderingen
Als u met meerdere personen vanuit hetzelfde belang over hetzelfde onderwerp het woord voert, vragen wij u een woordvoerder aan te wijzen. U kunt niet inspreken over keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen, of onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.


Tips
Uit ervaring blijkt dat u na het voordragen van een blad papier (A4) door uw inspreektijd heen bent. Hebt u meer informatie, zorg er dan voor dat u dit vooraf mailt aan de raad. Het is niet nodig om een eerder ingediende zienswijze te herhalen, raadsleden dragen hier al kennis van. Raadsvergaderingen zijn het sluitstuk van een besluitvormingsproces. Hoe vroeger u raadsleden benadert, hoe groter uw kans op succes.


Om in te kunnen spreken moet u zich aanmelden bij de griffie op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij griffie@kaagenbraassem.nl.

In het raadsinformatiesysteem iBabs staan de vergaderstukken vanaf juli 2017. Bent u op zoek naar oudere vergaderstukken, kijk dan in het webarchief.


Via de kalender kunt u een datum aanklikken en zo terug naar de website van een bepaalde dag in het verleden.

Via onderstaande link komt u op de toegankeijkheidsverklaring

Elke gemeente moet een rekenkamer hebben. Dit is verplicht en staat in de gemeentewet. De gemeente regelt dit zelf en bepaalt hoeveel geld ze hiervoor uitgeeft. De rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Soms vraagt de gemeenteraad aan de rekenkamer om iets te onderzoeken.


De onderzoeken gaan over onderwerpen die maatschappelijk, politiek of financieel belangrijk zijn. Meestal is er een onderbouwd vermoeden dat er iets niet goed gaat. De rekenkamer mag alle documenten van de gemeente bekijken. De onderzoeksresultaten zijn openbaar en worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.


De rekenkamer bestaat uit 3 leden die geen relatie hebben met de gemeente. Ze kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen. De rekenkamer krijgt bij het werk hulp van een secretaris.


Meer informatie?
Zie onderstaande URL: animatiewerk rekenkamer (van  de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies)