Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 23 mei 2023

14:00 - 15:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 4.a

  Het voormalig Connexxionterrein aan Tuinderij 5 in Leimuiden is aangewezen als opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden. Het perceel moet geschikt gemaakt worden voor het plaatsen van woonunits (bouwrijp maken). Ten behoeve van het bouwrijp maken heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. Aangezien GRS Infragroep B.V. als beste inschrijver naar voren kwam, heeft het college besloten de opdracht aan hen te gunnen.

  Voorgesteld besluit

  1. Opdracht tot het bouwrijp maken van opvanglocatie Tuinderij 5 in Leimuiden te gunnen aan GRS Infragroep B.V. uit Leimuiden.
 2. 4.b

  Na de afsluiting van de cijfers is duidelijk geworden dat we in 2022 een tekort hebben op de Rijksvergoeding BUIG. Het tekort bedraagt € 420.947. Voor een tekort op het BUIG-budget geldt een eigen risicodrempel. Tot een tekort van 7,5% dient de gemeente dit zelf op te vangen. Voor 2022 heeft Kaag en Braassem een tekort van 10,34%. Dit is voor het eerst sinds 2017 dat er weer sprake is van een tekort hoger dan 7,5%. In 2021 was er ook een tekort, maar toen bleven we onder de eigen risicodrempel.

  Een van de voorwaarden voor een succesvolle aanvraag is dat de gemeenteraad verklaart dat het college maatregelen heeft genomen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  1. te verklaren dat het college maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen;


  2. de visie van het college te onderschrijven en het noodzakelijk te achten dat er een beroep gedaan wordt op de Vangnetuitkering 2022 om het tekort op de Rijksvergoeding BUIG deels op te vangen.

 3. 4.c

  Het college heeft medio februari 2023 besloten een lokaal jeugd- en gezinsteam in te richten. De contouren voor dit jeugd- en gezinsteam (o.a. context, kaders, doelen, taken) zijn vastgelegd in een contourenschets. Deze contourenschets vormt de basis voor de inrichting, uitvoering en ontwikkeling van het jeugd- en gezinsteam. Het college heeft deze contourenschets vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De contourenschets voor het lokale jeugd- en gezinsteam vast te stellen.
  2. Het werkgeverschap voor het lokale team bij Cardea te beleggen.
  3. Hiervoor een incidentele subsidie aan Cardea te verlenen; de hoogte van de subsidie wordt in een separaat voorstel voorgelegd.
  4. De raadsinformatiebrief vast te stellen.
 4. 4.d

  In het kader van de uitvoering van de Wet Herverdeling Wegenbeheer moet de eigendom van de ondergrond onder de Leidseweg in Oud Ade nog door de gemeente worden overgenomen.

  Voorgesteld besluit

  De overeenkomst met de provincie Zuid-Holland voor de overname van de eigendom van de percelen grond onder de Leidseweg te Oud Ade aan te gaan, ter uitvoering van de Wet Herverdeling Wegenbeheer.