Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht collegebesluiten

dinsdag 16 mei 2023

14:00 - 15:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Agendapunten

 1. 3.a

  De Nationale Schuldhulp Route is een publiek-private samenwerking van bedrijven, gemeenten, (hulp)interventies en andere samenwerkingspartners. Samen werken zij aan een financieel gezond Nederland. Dit willen zij doen door mensen eerder te vinden, te bereiken en te leiden naar passende tools of hulp. Als de zorgen zijn uitgegroeid tot schulden, dan begeleiden zij de inwoner naar (schuld)hulp.

  Omdat het een landelijk initiatief betreft, profiteren alle gemeenten ook van landelijke promotiecampagnes. Het doel van deze landelijke infrastructuur is om mensen grip te laten krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie. Door aan te sluiten bij de NSR krijgen wij als gemeente toegang tot de communicatielijnen van de NSR, en wordt hun dienstverlening specifiek ingericht op Kaag en Braassem.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan te sluiten bij de Nationale Schuldhulp Route en daartoe de aansluitovereenkomst aan te gaan.


  Besluit burgemeester:
  2. Wethouder G. van Duin te mandateren de overeenkomst te tekenen.

 2. 3.b

  Het college stelt de annotaties vast voor de Regiodag Holland Rijnland van 17 mei. Op de Regiodag vergaderen de commissies van Holland Rijnland, dat zijn dit keer de volgende commissies: Maatschappij, Wonen, Mobiliteit, Bestuur en Middelen, Economie en Duurzaamheid, Energie en Groen. Ook zal er een plenair deel zijn over de Regionale Investeringsagenda.

  Voorgesteld besluit

  De annotaties vast te stellen en deze in te laten brengen door de portefeuillehouders op de Regiodag Holland Rijnland van 17 mei.

 3. 3.c

  Vanuit de fractie Mooi Kaag en Braassem zijn vragen gesteld over de openbare begraafplaats in Woubrugge. Het college beantwoordt deze vragen.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Mooi Kaag en Braassem over openbare begraafplaats Woubrugge vast te stellen.

 4. 3.d

  Volgens de wet moeten de burgemeester en de wethouders neveninkomsten opgeven. Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem hebben daarom in een landelijke applicatie opgave gedaan van eventuele neveninkomsten. Uit het van de uitvoeringsinstantie ontvangen advies volgt dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen dat er overeenkomstig het advies van de uitvoeringsinstantie geen verrekening hoeft plaats te vinden.

 5. 4.a

  Op 17 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met voorgestelde wijzigingen aan de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten. Het college wordt geadviseerd om in navolging van de gemeenteraad de beleidsregel vast te stellen. Na de vaststelling zal de beleidsregel worden gepubliceerd.

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem 2023’ vast te stellen.
  2. De ‘Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem 2020’, die als bijlage V onderdeel uitmaakt van het ‘Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening (juni 2020)’, in te trekken.
  3. De beleidsregel in werking te laten treden op de dag na publicatie.

 6. 4.b

  In de nacht van 20 op 21 februari 2022 heeft er een verwoestende brand gewoed in het appartementencomplex aan de Beatrixlaan op Kaageiland. Het betreffende pand is dermate beschadigd, dat deze onbewoonbaar is verklaard en volledig is gesloopt. Op 22 december 2022 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuw appartementencomplex op dezelfde locatie.

  De aanvraag voor de nieuwbouw leidt tot onrust op Kaag. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de aanvrager gebruik maakt van de ruimte die het geldende bestemmingsplan biedt. De nieuwbouw omvat daarom meer en is hoger dan het oorspronkelijke gebouw. Met dit voorstel vragen we het college een integraal besluit op de vergunningsaanvraag, de raadsinformatiebrief en de schriftelijk gestelde raadsvragen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 22 appartementen op de locatie Beatrixlaan 42, Kaag.
  2. De raadsinformatiebrief Vergunning Beatrixlaan 42 (Eijmershof) vast te stellen.
  3. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Mooi Kaag en Braassem over deze vergunning vast te stellen.