Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Zoeken op de website

Resultaat

30 mei 2022 -- De gemeenteraad wil bij dit agendapunt het raadsakkoord vaststellen, een formateur benoemen, het proces voor de formatie van het nieuwe college  en de profielschets voor de nieuwe wethouders vaststellen...
Het raadsakkoord dat u  bij dit agendapunt aantreft is een tekstversie, bij de installatie van het nieuwe college zal hiervan een aantrekkelijker opgemaakte versie worden gepresenteerd...

27 september 2021 -- Eind vorig jaar heeft een brainstormsessie plaats gevonden met het presidium over een vorm van agenda ontwikkeling vóór de verkiezing in plaats van na de verkiezingen...
  Afgelopen twee raadsperiodes zijn partijen aan de slag gegaan na de verkiezingen met het formeren en ontwikkelen van een raadsakkoord of agenda...
Het over elkaar heen leggen leidde in beide periodes tot een raadsakkoord of agenda...

19 maart 2018 -- In het presidium van 19 februari is de notitie evaluatie raadsakkoord input fracties uitgedeeld . Is er behoefte aan verdere ondersteuning?

12 maart 2018 -- Beslispunten ...
In de lijn van het raadsakkoord is het initiatief met een positieve houding (‘ja, mits’) benaderd...

12 maart 2018 -- Beslispunten ...
Het resultaat draagt bij aan de doelen uit het Raadsakkoord “Anders denken, anders doen” op het thema passende huisvesting voor iedereen en het voornemen tot aanpassing van bestemmingsplannen waar ontwikkeling dat nodig maakt...

5 maart 2018 -- Beslispunten ...
In de lijn van het raadsakkoord is het initiatief met een positieve houding (‘ja, mits’) benaderd...

5 maart 2018 -- Beslispunten ...
Het resultaat draagt bij aan de doelen uit het Raadsakkoord “Anders denken, anders doen” op het thema passende huisvesting voor iedereen en het voornemen tot aanpassing van bestemmingsplannen waar ontwikkeling dat nodig maakt...

19 februari 2018 -- Beslispunten ...
Het resultaat draagt bij aan de doelen uit het Raadsakkoord “Anders denken, anders doen” op het thema passende huisvesting voor iedereen en het voornemen tot aanpassing van bestemmingsplannen waar ontwikkeling dat nodig maakt...

19 februari 2018 -- a. Optie laatste presidium voor de verkiezingen op 19 maart om 18:00 uur
b. Verslag gesprekrondes fracties evaluatie raadsakkoord is uitgedeeld en op 20 febr. toegevoegd (incl.keuzes anders formeren)

5 februari 2018 -- Beslispunten ...
Het resultaat draagt bij aan de doelen uit het Raadsakkoord “Anders denken, anders doen” op het thema passende huisvesting voor iedereen en het voornemen tot aanpassing van bestemmingsplannen waar ontwikkeling dat nodig maakt...

29 januari 2018 -- Marja Spreij is uitnodigd om mee te praten over Procesvoorstel evaluatie raadsakkoord en Voorstel Veense Hout en vervolgproces

22 januari 2018 -- Beslispunten ...
Het resultaat draagt bij aan de doelen uit het Raadsakkoord “Anders denken, anders doen” op het thema passende huisvesting voor iedereen en het voornemen tot aanpassing van bestemmingsplannen waar ontwikkeling dat nodig maakt...

8 januari 2018 -- Beslispunten ...
Het resultaat draagt bij aan de doelen uit het Raadsakkoord “Anders denken, anders doen” op het thema passende huisvesting voor iedereen en het voornemen tot aanpassing van bestemmingsplannen waar ontwikkeling dat nodig maakt...

18 december 2017 -- Beslispunten ...
Met het indienen van een zienswijze werken wij aan de doelstellingen uit het raadsakkoord, DIN en MRSV op het punt van het leefbaar houden van onze dorpen, zorgen voor voldoende woningen en het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals starters, senioren, statushouders, arbeidsmigranten en combinaties van wonen en zorg, met het oog op de ontwikkeling van langer thuis wonen...

6 december 2017 -- 21:00 - 22:00 uur ...
Met het indienen van een zienswijze werken wij aan de doelstellingen uit het raadsakkoord, DIN en MRSV op het punt van het leefbaar houden van onze dorpen, zorgen voor voldoende woningen en het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals starters, senioren, statushouders, arbeidsmigranten en combinaties van wonen en zorg, met het oog op de ontwikkeling van langer thuis wonen...

6 november 2017 -- Beslispunten ...
Deze taken bestaan voor een heel groot deel uit reguliere taken die de gemeente jaarlijks uitvoert en voor een deel taken volgend uit het raadsakkoord “Anders denken anders doen”...
Hierbij is aansluiting gezocht bij het raadsakkoord en de wijze waarop dit in programmabegrotingen 2016 en 2017 is verwerkt...
• om in dit DIN het beleid op te nemen zoals verwoord is in het raadsakkoord en vastgesteld is bij de Perspectiefnota 2018-2021...

23 oktober 2017 -- Beslispunten ...
Deze taken bestaan voor een heel groot deel uit reguliere taken die de gemeente jaarlijks uitvoert en voor een deel taken volgend uit het raadsakkoord “Anders denken anders doen”...
Hierbij is aansluiting gezocht bij het raadsakkoord en de wijze waarop dit in programmabegrotingen 2016 en 2017 is verwerkt...
• om in dit DIN het beleid op te nemen zoals verwoord is in het raadsakkoord en vastgesteld is bij de Perspectiefnota 2018-2021...

11 oktober 2017 -- Beslispunten ...
Deze taken bestaan voor een heel groot deel uit reguliere taken die de gemeente jaarlijks uitvoert en voor een deel taken volgend uit het raadsakkoord “Anders denken anders doen”...
Hierbij is aansluiting gezocht bij het raadsakkoord en de wijze waarop dit in programmabegrotingen 2016 en 2017 is verwerkt...
• om in dit DIN het beleid op te nemen zoals verwoord is in het raadsakkoord en vastgesteld is bij de Perspectiefnota 2018-2021...

11 september 2017 -- Beslispunten ...
Voorts kan de gemeente haar rol als regiegemeente oppakken en het initiatief vanuit de initiatiefnemer faciliteren op zodanige wijze dat deze past binnen de strekking van het raadsakkoord ‘Anders denken, anders doen’...

28 augustus 2017 -- Beslispunten ...
Voorts kan de gemeente haar rol als regiegemeente oppakken en het initiatief vanuit de initiatiefnemer faciliteren op zodanige wijze dat deze past binnen de strekking van het raadsakkoord ‘Anders denken, anders doen’...