Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Context en Kaders

maandag 3 oktober 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Volgt
Toelichting

Het college schetst de context bij een bepaald onderwerp en vraagt de raadsleden kaders te geven waarmee het college aan de slag kan.

Agendapunten

  1. Op 12 juli heeft u van ons een raadsinformatiebrief ontvangen. Middels deze brief hebben wij u op de hoogte gebracht over de manier waarop wij als college vorm geven aan de toekomstige ontwikkelingen van onze Omgevingsvisie. Tevens hebben wij in de brief een kleine doorkijk gegeven op welke onderwerpen de Omgevingsvisie in 2023 zal worden herzien. Voor de herziening van de Omgevingsvisie zullen wij de drie thema’s aanhouden die u ook heeft opgenomen in het raadsakkoord:
    • Wonen
    • Land- en Tuinbouw
    • Recreatie
    Op deze avond wil het college met de raad in gesprek over bovenstaande onderwerpen. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Ook bespreken we graag de rol die wij als gemeente op deze onderwerpen innemen en of we hier de komende jaren een andere rol voor onszelf en inwoners zien weggelegd. Ook de toevoeging van de planMER-beoordeling aan de Omgevingsvisie zal worden toegelicht. Verder praten wij u bij over de ontwikkelingen op het gebied van het Omgevingsplan en de aankomende raadsvoorstellen in oktober m.b.t. Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit en delegatie voor het wijzigen van het omgevingsplan.