Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Context en Kaders

Kaderstelling

maandag 13 november 2023

21:05 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dolf Kistemaker
Toelichting

Artikel 17. Context en Kaders-vergaderingen (reglement van orde)
1. In Context en Kaders-vergaderingen schetst het college of de burgemeester de context bij een bepaald onderwerp of vraagt raads- en burgerleden de kaders te geven waarmee het aan de slag kan.


2. Er zijn drie typen Context en Kaders-vergaderingen, namelijk:
i. Context en Kaders-Informatie; gericht op het informeren van raads- en burgerleden over een bepaald onderwerp.
ii. Context en Kaders-Kaderstelling; gericht op het ophalen van kaders van de raads- en burgerleden bijvoorbeeld door middel van het voorleggen van keuzemogelijkheden of een duidelijke vraag.
iii. Context en Kaders-Open gesprek; gericht op het uitwisselen van gedachten over een onderwerp door het college en de raads- en burgerleden.


3. De Context en Kaders-vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid en begeleid door het college of de burgemeester.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De Omgevingsvisie is een dynamisch document. Dit betekent dat dit document mee dient te bewegen met de veranderingen en ontwikkelingen die spelen binnen onze gemeente en samenleving. De Omgevingsvisie wordt daarom periodiek bijgesteld. In de huidige raadsperiode zijn we aanbeland bij het eerste bijstelmoment van de Omgevingsvisie (versie 2024). De raad heeft in haar raadsakkoord gevraagd de Omgevingsvisie in ieder geval bij te stellen op de thema’s Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme. Daarnaast is de Omgevingsvisie geüpdatet daar waar onderwerpen zijn ingehaald door de actualiteit. Ook is de gemeente druk bezig met het opstellen van een Omgevingsplan, in eerste instantie voor het buitengebied. Het college gaat met de raad in gesprek over de voorgenomen wijzigingen van de Omgevingsvisie tijdens de Context & Kaders-avond van 13 november 2023. Ook zal de raad tijdens deze avond worden bijgepraat over de status van het Omgevingsplan. Het college stelt het programma voor deze C&K-avond vast.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Persbericht - Inspraakperiode gestart voor gewijzigde Omgevingsvisie 2024 Kaag en Braassem
  Zienswijze Dorpsraad Kaag en Buitenkaag, Stichting Promotie Kaag en Visiegroep Kaag op Omgevingsvisie Kaag en Braassem
  Zienswijze Omgevingsvisie van de Verkeerscommissie
  Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Kaag en Braassem - Stichting Platform Woonbootrecreanten De Kaag