Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

woensdag 21 juni 2023

19:30 - 20:45
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Roy Möllers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Initiatiefnemer is voornemens op het perceel gelegen tussen Vriezenweg 8 te Leimuiden en de rotonde langs de N207 een onbemand tankstation en snellaadplaatsen voor elektrische auto’s te realiseren. Omdat een onbemand tankstation ter plaatse in strijd is met de twee vigerende bestemmingsplannen, is voorliggend bestemmingplan op aanvraag opgesteld om dit planologisch / juridisch mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 26 januari 2023 tot en met woensdag 8 maart 2023 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 17 zienswijzen ingediend door belanghebbenden. De ingekomen zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan.

  Voorgesteld besluit

  1. De beantwoording van de zienswijzen vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Tankstation N207 Vriezenweg Leimuiden’’ (NL.IMRO.1884.BPTANKSTATIONN207-ONT1’ ongewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Besluit

  De commissie besluit dat dit raadsvoorstel naar de gemeenteraad van 3 juli 2023 kan worden gestuurd als bespreekstuk.

 6. 6

  Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ter hoogte van de Bateweg 25a/25b in Woubrugge te wijzigen. De wijziging maakt het mogelijk om 8 appartementen te realiseren op de locatie van het voormalige kantoor van de Rabobank.

  Voorgesteld besluit


  1. De Nota van beantwoording zienswijze vast te stellen 2. Het bestemmingsplan ‘Bateweg 25a/25b, Woubrugge (NL.IMRO.1884.BATEWEG25-VAS1) vast te stellen 3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen

  Besluit

  De commissie besluit dat dit raadsvoorstel naar de gemeenteraad van 3 juli 2023 kan worden gestuurd als bespreekstuk.

 7. 7

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.07 uur.