Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 22 mei 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sam Vijlbrief
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  00:00:04 - 00:02:33 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:00:56 - 00:02:33 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:05 - 00:02:33 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 5. 5

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld voor dit agendapunt.

  00:01:23 - 00:02:33 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 6. 6

  De concept zienswijzen voor de begrotingen 2024 van 5 van de 6 gemeenschappelijke regelingen worden aangeboden aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Het gaat om Holland Rijnland, Omgevingsdienst West Holland, Hecht, Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
  De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt pas na 9 mei aangeboden voor zienswijze en deze zal één cyclus later (gemeenteraad 3 juli 2023) in de gemeenteraad geagendeerd staan.

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Holland Rijnland vast te stellen;
  2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen;
  3. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Hecht vast te stellen;
  4. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de BVO Rijn en Braassem vast te stellen;
  5. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de SOZ Holland Rijnland vast te stellen.

  Besluit


  * de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Holland Rijnland vast te stellen; * de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen; * de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Hecht vast te stellen; * de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de BVO Rijn en Braassem vast te stellen; * de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de SOZ Holland Rijnland vast te stellen;

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 12 juni 2023 als bespreekstuk.
  00:01:32 - 00:02:33 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:02:33 - 00:02:50 - Anja de Rijk
  00:02:50 - 00:03:04 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:03:04 - 00:03:12 - Anja de Rijk
  00:03:12 - 00:03:23 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:03:23 - 00:03:28 - Roy Möllers
  00:03:28 - 00:04:12 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:04:12 - 00:04:55 - Roy Möllers
  00:04:55 - 00:04:58 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:04:58 - 00:05:13 - Monique Hogenboom
  00:05:13 - 00:05:16 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:05:19 - 00:08:01 - Roland van Beurden
  00:08:01 - 00:08:14 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:08:14 - 00:10:27 - Carsten Zwaaneveld
  00:10:27 - 00:10:30 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:10:30 - 00:14:10 - Anja de Rijk
  00:14:10 - 00:14:13 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:14:13 - 00:16:12 - Thijs Mooren
  00:16:12 - 00:16:40 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:16:52 - 00:17:54 - NO NAME
  00:17:54 - 00:18:06 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  00:18:06 - 00:18:08 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:18:08 - 00:18:33 - Anja de Rijk
  00:18:36 - 00:18:38 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:18:38 - 00:18:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:18:42 - 00:19:26 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  00:19:26 - 00:19:32 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:19:32 - 00:19:52 - Anja de Rijk
  00:19:55 - 00:19:56 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:19:56 - 00:20:08 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:20:08 - 00:20:20 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:20:35 - 00:22:06 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:22:06 - 00:22:16 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:22:16 - 00:22:54 - Thijs Mooren
  00:22:54 - 00:23:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:23:37 - 00:23:45 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:23:45 - 00:24:36 - Carsten Zwaaneveld
  00:24:36 - 00:24:47 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:24:47 - 00:25:01 - Thijs Mooren
  00:25:01 - 00:25:31 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:25:45 - 00:25:47 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:25:47 - 00:26:43 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:26:43 - 00:26:51 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:26:51 - 00:27:13 - Roland van Beurden
  00:27:13 - 00:27:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:27:46 - 00:27:48 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:27:48 - 00:28:15 - Anja de Rijk
  00:28:15 - 00:28:52 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:28:52 - 00:29:08 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:29:22 - 00:29:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:29:38 - 00:30:51 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:30:51 - 00:31:53 - Roland van Beurden
  00:31:53 - 00:31:59 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:31:59 - 00:32:32 - Carsten Zwaaneveld
  00:32:32 - 00:32:34 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:32:34 - 00:33:24 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:33:24 - 00:33:48 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:33:50 - 00:33:59 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:33:59 - 00:34:04 - Monique Hogenboom
  00:34:04 - 00:34:07 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:34:07 - 00:34:56 - Roland van Beurden
  00:34:56 - 00:35:07 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:35:07 - 00:35:18 - Carsten Zwaaneveld
  00:35:18 - 00:35:21 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:35:21 - 00:36:10 - Anja de Rijk
  00:36:10 - 00:36:15 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:36:15 - 00:36:39 - Thijs Mooren
  00:36:41 - 00:36:59 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:37:12 - 00:37:35 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:37:35 - 00:37:43 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:37:43 - 00:37:46 - Thijs Mooren
  00:37:46 - 00:39:07 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 7. 7

  Eind 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het College Uitvoeringsprogramma (CUP). Het CUP is een mooie vertaling van het raadsbrede akkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’. Vervolgens zijn de verschillende thema’s verder uitgewerkt om de prioritering te kunnen bepalen.
  De gemeenteraad is de afgelopen maanden actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze vervolgstap. Er is een klankbordgroep ingesteld om het proces van een vernieuwde CUP 2.0 met elkaar af te stemmen. Daarnaast is er door de fracties aangegeven welke prioritering zij wenselijk vinden. Op basis hiervan is dit voorstel gemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde prioritering vast te stellen zodat de financiële gevolgen kunnen worden verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  1. De voorgestelde prioritering vast te stellen zoals in de bijlage is weergegeven.
  2. Ter inhoudelijke onderbouwing van bovenstaande financiële consequenties bijgevoegd CUP 2.0 vast te stellen.
  3. De financiële consequenties voor 2023 uit de lopende begroting te dekken en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.
  4. De financiële consequenties voor 2024 mee te nemen in het proces richting begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2028, waarmee een integrale afweging kan worden gemaakt tussen de Richtnota inclusief effecten meicirculaire en septembercirculaire en de prioritering vanuit het CUP 2.0.

  Besluit


  1. de voorgestelde prioritering vast te stellen zoals in de bijlage is weergegeven; 2. ter inhoudelijke onderbouwing van bovenstaande financiële consequenties bijgevoegd CUP 2.0 vast te stellen; 3. de financiële consequenties voor 2023 uit de lopende begroting te dekken en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen; 4. de financiële consequenties voor 2024 mee te nemen in het proces richting begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2028, waarmee een integrale afweging kan worden gemaakt tussen de Richtnota inclusief effecten meicirculaire en septembercirculaire en de prioritering vanuit het CUP 2.0;

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 12 juni 2023 als bespreekstuk.

  00:38:09 - 00:39:07 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:39:24 - 00:39:29 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:39:29 - 00:44:55 - Kelly Straver
  00:44:55 - 00:45:09 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:45:09 - 00:46:53 - Gino Wesselman
  00:46:53 - 00:46:57 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:46:57 - 00:47:09 - Gino Wesselman
  00:47:09 - 00:47:15 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:47:15 - 00:53:11 - Marcel Doze
  00:53:11 - 00:53:36 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:53:36 - 00:53:42 - Marcel Doze
  00:53:42 - 00:53:48 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:53:48 - 00:57:25 - Thijs Mooren
  00:57:25 - 00:57:29 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:57:29 - 00:57:33 - Kelly Straver
  00:57:39 - 00:58:10 - Kelly Straver
  00:58:10 - 00:58:24 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:58:24 - 00:59:23 - Thijs Mooren
  00:59:23 - 00:59:29 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  00:59:29 - 01:02:54 - Roy Möllers
  01:02:54 - 01:03:01 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:03:01 - 01:03:21 - Roy Möllers
  01:03:21 - 01:03:24 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:03:24 - 01:03:46 - Thijs Mooren
  01:03:46 - 01:03:49 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:03:49 - 01:04:31 - Roy Möllers
  01:04:31 - 01:04:56 - Thijs Mooren
  01:04:56 - 01:05:13 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:05:13 - 01:05:42 - Roy Möllers
  01:05:42 - 01:05:47 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:05:47 - 01:12:35 - Ruud van der Star
  01:12:35 - 01:12:40 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:12:40 - 01:13:07 - Marcel Doze
  01:13:07 - 01:21:25 - Ruud van der Star
  01:21:25 - 01:21:29 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:21:29 - 01:21:56 - Thijs Mooren
  01:21:56 - 01:21:58 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:21:58 - 01:22:10 - Thijs Mooren
  01:22:10 - 01:22:12 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:22:12 - 01:22:54 - Ruud van der Star
  01:22:54 - 01:22:59 - Thijs Mooren
  01:22:59 - 01:24:33 - Ruud van der Star
  01:24:33 - 01:24:38 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:24:38 - 01:25:12 - Thijs Mooren
  01:25:12 - 01:25:31 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:25:31 - 01:25:47 - Ruud van der Star
  01:25:47 - 01:25:56 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:25:56 - 01:27:15 - Ruud van der Star
  01:27:15 - 01:27:18 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:27:18 - 01:28:30 - Kelly Straver
  01:28:30 - 01:28:47 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:29:04 - 01:30:39 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:30:39 - 01:30:42 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:30:42 - 01:30:47 - Kelly Straver
  01:30:47 - 01:30:50 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:30:50 - 01:34:35 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:34:35 - 01:34:36 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:34:36 - 01:34:59 - Gino Wesselman
  01:34:59 - 01:35:02 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:35:02 - 01:38:33 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:38:33 - 01:38:35 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:38:35 - 01:39:11 - Marcel Doze
  01:39:11 - 01:39:53 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:39:53 - 01:39:56 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:39:56 - 01:40:41 - Roy Möllers
  01:40:41 - 01:40:47 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:40:47 - 01:42:01 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:42:01 - 01:42:28 - Ruud van der Star
  01:42:28 - 01:45:47 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:45:47 - 01:46:15 - Marcel Doze
  01:46:15 - 01:50:49 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:50:49 - 01:51:16 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:51:28 - 01:52:04 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:52:04 - 01:52:07 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:52:07 - 01:52:41 - Kelly Straver
  01:52:41 - 01:52:53 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:52:53 - 01:55:51 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:55:51 - 01:55:57 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:56:01 - 01:56:04 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  01:56:10 - 02:01:17 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:01:17 - 02:01:23 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:01:23 - 02:01:26 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:01:26 - 02:02:16 - Kelly Straver
  02:02:16 - 02:02:19 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:02:19 - 02:02:46 - Ruud van der Star
  02:02:46 - 02:02:49 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:02:49 - 02:06:43 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:06:43 - 02:07:06 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:07:22 - 02:11:09 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:11:09 - 02:11:12 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:11:12 - 02:11:59 - Kelly Straver
  02:11:59 - 02:12:04 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:12:04 - 02:12:52 - Ruud van der Star
  02:12:52 - 02:12:53 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:12:53 - 02:13:28 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:13:28 - 02:13:45 - Ruud van der Star
  02:13:45 - 02:14:38 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:14:38 - 02:14:42 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:14:42 - 02:15:08 - Marcel Doze
  02:15:08 - 02:15:32 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:15:32 - 02:15:34 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:15:34 - 02:15:51 - Kelly Straver
  02:15:51 - 02:19:48 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:19:48 - 02:19:52 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:19:52 - 02:20:40 - Kelly Straver
  02:20:40 - 02:20:42 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:20:42 - 02:20:45 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:20:45 - 02:20:47 - Thijs Mooren
  02:20:47 - 02:21:09 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:21:09 - 02:21:17 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:21:17 - 02:21:47 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:21:47 - 02:24:08 - Kelly Straver
  02:24:08 - 02:24:18 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:24:18 - 02:26:14 - Gino Wesselman
  02:26:14 - 02:26:17 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:26:17 - 02:28:57 - Marcel Doze
  02:28:57 - 02:29:01 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:29:01 - 02:29:30 - Thijs Mooren
  02:29:30 - 02:29:34 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:29:34 - 02:30:33 - Roy Möllers
  02:30:33 - 02:30:36 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:30:36 - 02:31:02 - Kelly Straver
  02:31:02 - 02:31:07 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:31:07 - 02:31:12 - Roy Möllers
  02:31:12 - 02:31:16 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:31:16 - 02:33:12 - Ruud van der Star
  02:33:12 - 02:33:17 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:33:17 - 02:33:49 - Ruud van der Star
  02:33:49 - 02:34:57 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 8. 8

  Het college wordt voorgesteld de Richtnota 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De Richtnota bevat een financieel kader voor onze gemeente voor de begroting 2024 en daaropvolgende jaren. Hierin is opgenomen de onvermijdbare ontwikkelingen alsmede de wettelijke verplichtingen aan de lastenzijde van de begroting. Later volgt o.a. de meicirculaire. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2024 verder worden uitgewerkt.

  Voorgesteld besluit

  1. De financiële kaders vast te stellen ter verwerking in de begroting 2024 en de meerjarenraming voor 2025-2027, inhoudende:
  I. In te stemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota:
  a. Verhogen van de geraamde salarislasten met 10%
  b. Indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 5,2 %
  c. de budgetten voor de verbonden partijen in overeenstemming brengen met de diverse begrotingen 2024 van de verbonden partijen, (gem 7%) en autonome groei.
  d. 100% kostendekkende tarieven voor leges.
  e. de overige budgetten actualiseren op basis van overeengekomen prijsafspraken en gesignaleerde en te verwachten prijsontwikkelingen
  f. Na verschijnen van de Meicirculaire 2022 en de junibrief de algemene uitkering bij te stellen op basis van de Meicirculaire en junibrief.
  II. Het vaststellen van de onontkoombare ontwikkelingen met financiële consequenties, die meegenomen worden in het nieuwe begrotingsbeeld;
  III. Het opnemen van de middelen voor de realisatie van Focus met Ambitie in de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026;
  IV. Het opnemen van de middelen voor de genomen besluiten uit de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026.


  2. Opdracht te geven aan ons college om na het zomerreces te komen met een nota van actualisatie ter voorbereiding op de algemene beschouwingen voor de begroting 2024. Hierin zullen keuzes moeten worden gemaakt om een sluitend meerjarenbeeld te kunnen presenteren. Gelet op de vele ontwikkelingen zullen wij enkele scenario’s presenteren inclusief een voorkeursscenario vanuit ons college.

  Besluit


  1. de financiële kaders vast te stellen ter verwerking in de begroting 2024 en de meerjarenraming voor 2025-2027, inhoudende:
  I. in te stemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota:
  a. verhogen van de geraamde salarislasten met 10%
  b. indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 5,2 %
  c. de budgetten voor de verbonden partijen in overeenstemming brengen met de diverse begrotingen 2024 van de verbonden partijen, (gem 7%) en autonome groei.
  d. 100% kostendekkende tarieven voor leges.
  e. de overige budgetten actualiseren op basis van overeengekomen prijsafspraken en gesignaleerde en te verwachten prijsontwikkelingen
  f. na verschijnen van de Meicirculaire 2022 en de junibrief de algemene uitkering bij te stellen op basis van de Meicirculaire en junibrief.
  II. het vaststellen van de onontkoombare ontwikkelingen met financiële consequenties, die meegenomen worden in het nieuwe begrotingsbeeld;
  III. het opnemen van de middelen voor de realisatie van Focus met Ambitie in de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026;
  IV. het opnemen van de middelen voor de genomen besluiten uit de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026.
  2. opdracht te geven aan ons college om na het zomerreces te komen met een nota van actualisatie ter voorbereiding op de algemene beschouwingen voor de begroting 2024. Hierin zullen keuzes moeten worden gemaakt om een sluitend meerjarenbeeld te kunnen presenteren. Gelet op de vele ontwikkelingen zullen wij enkele scenario’s presenteren inclusief een voorkeursscenario vanuit ons college;

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 12 juni 2023 als bespreekstuk.

  02:34:17 - 02:34:57 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:35:08 - 02:35:12 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:35:12 - 02:42:07 - Anja de Rijk
  02:42:07 - 02:42:12 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:42:12 - 02:43:19 - Gino Wesselman
  02:43:19 - 02:43:23 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:43:23 - 02:45:31 - Fred Zoetendaal
  02:45:31 - 02:45:35 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:45:35 - 02:46:58 - Ruud van der Star
  02:46:58 - 02:47:05 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:47:05 - 02:47:19 - Thijs Mooren
  02:47:19 - 02:49:02 - Ruud van der Star
  02:49:04 - 02:49:08 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:49:08 - 02:52:15 - Roy Möllers
  02:52:15 - 02:52:18 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:52:18 - 02:54:53 - Thijs Mooren
  02:54:53 - 02:55:00 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:55:17 - 02:57:20 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:57:20 - 02:57:22 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:57:22 - 02:57:32 - Thijs Mooren
  02:57:32 - 02:57:35 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  02:57:35 - 03:00:21 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:00:21 - 03:00:25 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:00:25 - 03:00:45 - Roy Möllers
  03:00:45 - 03:00:48 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:00:48 - 03:01:41 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:01:41 - 03:01:44 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:01:44 - 03:02:04 - Anja de Rijk
  03:02:04 - 03:02:10 - Anja de Rijk
  03:02:10 - 03:05:33 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:05:33 - 03:05:42 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:05:42 - 03:06:30 - Roy Möllers
  03:06:30 - 03:06:36 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:06:36 - 03:07:00 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:07:00 - 03:07:44 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:07:44 - 03:07:46 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:07:46 - 03:07:50 - Roy Möllers
  03:07:50 - 03:07:53 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:07:53 - 03:08:17 - Thijs Mooren
  03:08:20 - 03:08:26 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:08:28 - 03:08:31 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:08:31 - 03:09:01 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:09:01 - 03:09:50 - Ruud van der Star
  03:09:50 - 03:12:05 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:12:05 - 03:12:11 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:12:11 - 03:12:23 - Anja de Rijk
  03:12:23 - 03:12:25 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:12:25 - 03:13:10 - Anja de Rijk
  03:13:10 - 03:13:47 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:13:47 - 03:13:51 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:13:51 - 03:14:12 - Fred Zoetendaal
  03:14:12 - 03:14:15 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:14:15 - 03:15:32 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:15:32 - 03:15:38 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:15:38 - 03:16:16 - Anja de Rijk
  03:16:16 - 03:16:23 - Anja de Rijk
  03:16:23 - 03:16:26 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:16:26 - 03:17:03 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:17:03 - 03:17:17 - Anja de Rijk
  03:17:17 - 03:17:30 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:17:33 - 03:21:54 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:21:54 - 03:21:56 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:21:56 - 03:21:59 - Thijs Mooren
  03:21:59 - 03:22:02 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:22:02 - 03:22:16 - Thijs Mooren
  03:22:16 - 03:23:30 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:23:30 - 03:23:50 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:23:50 - 03:25:00 - Anja de Rijk
  03:25:00 - 03:25:03 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:25:03 - 03:25:15 - Gino Wesselman
  03:25:15 - 03:25:18 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:25:18 - 03:25:38 - Fred Zoetendaal
  03:25:38 - 03:25:40 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:25:40 - 03:25:50 - Ruud van der Star
  03:25:50 - 03:25:51 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:25:53 - 03:25:58 - Roy Möllers
  03:25:58 - 03:26:07 - Anja de Rijk
  03:26:07 - 03:26:30 - Anja de Rijk
  03:26:30 - 03:26:45 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:26:45 - 03:26:53 - Anja de Rijk
  03:26:53 - 03:26:59 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:26:59 - 03:27:19 - Gino Wesselman
  03:27:19 - 03:27:22 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:27:22 - 03:27:33 - Fred Zoetendaal
  03:27:33 - 03:27:35 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:27:35 - 03:27:52 - Ruud van der Star
  03:27:52 - 03:28:00 - Roy Möllers
  03:28:00 - 03:28:05 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:28:05 - 03:28:30 - Thijs Mooren
  03:28:30 - 03:29:18 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:29:32 - 03:29:36 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:29:36 - 03:29:47 - Hen van der Meer
  03:29:47 - 03:29:50 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:29:50 - 03:29:56 - Rick van Seggelen
  03:29:56 - 03:30:01 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:30:01 - 03:30:13 - Hilde Bax
  03:30:13 - 03:30:15 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:30:15 - 03:30:34 - Carsten Zwaaneveld
  03:30:34 - 03:30:38 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:30:38 - 03:30:57 - Marcel Doze
  03:30:57 - 03:30:59 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:30:59 - 03:31:33 - Thijs Mooren
 9. 9

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor diverse voorzieningen op een perceel nabij Aderpolder 4 te Kaag. Het voorstel aan de gemeenteraad is de daarvoor benodigde verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. Het definitieve besluit vast te stellen om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren inzake de aanvraag voor het realiseren van vier aanlegpalen, twee seizoensligplaatsen, een walstroomvoorziening en een septictank nabij het perceel Aderpolder 4 te Kaag, met inachtneming van de overwegingen zoals deze zijn aangegeven in dit voorstel.
  2. Het definitieve besluit voor een periode van zes weken ter inzage te leggen om belanghebbenden de mogelijkheid te bieden beroep in te stellen.

  Besluit

  1. het definitieve besluit vast te stellen om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren inzake de aanvraag voor het realiseren van vier aanlegpalen, twee seizoensligplaatsen, een walstroomvoorziening en een septictank nabij het perceel Aderpolder 4 te Kaag, met inachtneming van de overwegingen zoals deze zijn aangegeven in dit voorstel;
  2. het definitieve besluit voor een periode van zes weken ter inzage te leggen om belanghebbenden de mogelijkheid te bieden beroep in te stellen;

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 12 juni 2023 als hamerstuk.

  03:31:23 - 03:31:33 - Thijs Mooren
  03:31:33 - 03:32:18 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 10. 10

  De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het voorgenomen besluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Dit waarborgfonds biedt dekking voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen en is de afronding van een traject om de grip op de werknemersverzekeringen bij ongevallen te vergroten. Met het oprichten van de Stichting Waarborgfonds wordt het risicodragerschap door alle Veiligheidsregio’s gezamenlijk aangegaan.

  Voorgesteld besluit

  Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de Stichting Waarborgfonds.

  Besluit

  geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de Stichting Waarborgfonds.

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 12 juni 2023 als hamerstuk.

  03:31:47 - 03:32:18 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:32:36 - 03:32:38 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:32:38 - 03:32:44 - Carsten Zwaaneveld
  03:32:44 - 03:32:47 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:32:47 - 03:32:50 - Roland van Beurden
  03:32:50 - 03:32:52 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:32:52 - 03:32:59 - Roland van Beurden
  03:32:59 - 03:33:09 - Hen van der Meer
  03:33:09 - 03:33:11 - Anja de Rijk
  03:33:11 - 03:34:16 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 11. 11

  In 2022 hebben de gemeenten in Holland Rijnland de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland ingericht voor een doelmatige uitvoering van bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. Deze gemeenschappelijke regeling moet gewijzigd worden vanwege de beoogde toetreding van gemeente Voorschoten per 1 januari 2024. Ook moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze op deze wijzigingen in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) vast te stellen en in te dienen bij het bestuur van de SOZ.

  Besluit

  de zienswijze op de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) vast te stellen en in te dienen bij het bestuur van de SOZ;

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 12 juni 2023 als hamerstuk.

  03:33:21 - 03:34:16 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:34:16 - 03:35:01 - Anja de Rijk
  03:35:01 - 03:35:04 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:35:04 - 03:36:26 - Carsten Zwaaneveld
  03:36:27 - 03:36:35 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:36:35 - 03:36:37 - Roland van Beurden
  03:36:37 - 03:36:43 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:36:43 - 03:37:14 - Hen van der Meer
  03:37:14 - 03:37:20 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:37:37 - 03:38:23 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:38:23 - 03:38:26 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:38:26 - 03:39:39 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:39:39 - 03:39:43 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:39:43 - 03:39:46 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:39:46 - 03:40:04 - Carsten Zwaaneveld
  03:40:04 - 03:40:06 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:40:08 - 03:40:35 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:40:35 - 03:40:37 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:40:37 - 03:40:50 - Anja de Rijk
  03:40:50 - 03:40:52 - Anja de Rijk
  03:40:52 - 03:41:08 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:41:08 - 03:41:29 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:41:29 - 03:41:33 - Carsten Zwaaneveld
  03:41:33 - 03:41:36 - Hen van der Meer
  03:41:36 - 03:42:11 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 12. 12

  De gemeenschappelijke regeling (GR) van het regionaal samenwerkingsorgaan Hecht wordt aangepast op grond van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeenteraad moet op grond van de Wgr in staat worden gesteld om een zienswijze af te geven over de voorgestelde wijzigingen.
  Het voorstel is om in te stemmen met de aangepaste GR.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht vast te stellen

  Besluit

  de zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht vast te stellen;

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 12 juni 2023 als hamerstuk.

  03:42:00 - 03:42:11 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:42:13 - 03:42:16 - Hen van der Meer
  03:42:16 - 03:42:18 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:42:18 - 03:43:00 - Anja de Rijk
  03:43:00 - 03:43:05 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:43:24 - 03:44:26 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:44:26 - 03:44:30 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:44:30 - 03:44:32 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:44:32 - 03:44:39 - Roland van Beurden
  03:44:39 - 03:45:08 - Nick van Egmond - Wethouder
  03:45:08 - 03:45:16 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:45:16 - 03:45:25 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
  03:45:25 - 03:45:57 - Sam Vijlbrief - Voorzitter
 13. 13

  Besluit

  Voor het vragenkwartier zijn geen vragen ingediend.

 14. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.19 uur.