Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 16 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Peter van Dijk
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur.

  00:00:20 - 00:00:57 - Peter van Dijk
 2. 2

  Besluit

  Dhr. Mooren (MooiKB) stelt voor agendapunt 7, Delegatiebesluit wijzigen omgevingsplan en aanwijzing gevallen verzwaard adviesrecht gemeenteraad, van de agenda af te voeren. De overige aanwezigen stemmen niet in met dit ordevoorstel. De agenda wordt daarmee ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:45 - 00:00:57 - Peter van Dijk
  00:00:57 - 00:01:24 - Thijs Mooren
  00:01:24 - 00:01:36 - Peter van Dijk
  00:01:36 - 00:01:53 - Johan Hoogendoorn
  00:01:53 - 00:02:02 - Peter van Dijk
  00:02:02 - 00:02:08 - Carsten Zwaaneveld
  00:02:08 - 00:02:11 - Peter van Dijk
  00:02:11 - 00:02:29 - Kelly Straver
  00:02:29 - 00:02:33 - Peter van Dijk
  00:02:33 - 00:02:36 - Roel van Leeuwen
  00:02:36 - 00:02:38 - Roel van Leeuwen
  00:02:38 - 00:02:40 - Roy Möllers
  00:02:40 - 00:03:15 - Peter van Dijk
 3. 3

  Besluit

  Wethouder Van Egmond doet naar aanleiding van de AB-vergadering van Holland Rijnland namens het college een mededeling inzake het instemmen met de kadernota van Holland Rijnland. De wethouder geeft aan dat hierover op een later moment nog een raadsinformatiebrief zal volgen. Er worden geen andere mededelingen gedaan.

  00:02:59 - 00:03:15 - Peter van Dijk
  00:03:27 - 00:05:44 - Nick van Egmond - wethouder
  00:05:44 - 00:07:11 - Peter van Dijk
 4. 4

 5. 5

  Aanmelding van insprekers mw. Hoes en dhr. Kroeze  inzake initiatiefvoorstel Knarrenhof te Woubrugge

  Besluit

  Mevrouw Hoes en de heer Kroeze spreken in over het initiatiefvoorstel Knarrenhof. De aanwezige raads- en burgerleden stellen de insprekers vervolgens vragen over onder meer de gewenste locatie, het type en het aantal woningen, doorstroom, de financiële ondersteuning en het contact met de gemeente en woningcorporaties. Na het beantwoorden van de gestelde vragen bedankt de voorzitter mevrouw Hoes en de heer Kroeze voor hun inbreng.

  00:06:22 - 00:07:11 - Peter van Dijk
  00:07:19 - 00:07:25 - Peter van Dijk
  00:07:25 - 00:11:48 - Nick van Egmond - wethouder
  00:11:48 - 00:12:43 - Peter van Dijk
  00:12:43 - 00:13:13 - Hilde Bax
  00:13:13 - 00:13:24 - Nick van Egmond - wethouder
  00:13:24 - 00:13:45 - Hilde Bax
  00:13:45 - 00:13:49 - Peter van Dijk
  00:13:49 - 00:14:07 - Nick van Egmond - wethouder
  00:14:07 - 00:14:11 - Hilde Bax
  00:14:11 - 00:15:17 - Nick van Egmond - wethouder
  00:15:17 - 00:15:22 - Peter van Dijk
  00:15:22 - 00:15:28 - Hilde Bax
  00:15:28 - 00:15:32 - Peter van Dijk
  00:15:32 - 00:15:54 - Roy Möllers
  00:15:54 - 00:16:59 - Nick van Egmond - wethouder
  00:16:59 - 00:17:06 - Peter van Dijk
  00:17:06 - 00:17:40 - Roy Möllers
  00:17:40 - 00:18:23 - Nick van Egmond - wethouder
  00:18:23 - 00:18:29 - Peter van Dijk
  00:18:29 - 00:19:02 - Thijs Mooren
  00:19:02 - 00:19:10 - Peter van Dijk
  00:19:10 - 00:20:27 - Nick van Egmond - wethouder
  00:20:27 - 00:20:34 - Peter van Dijk
  00:20:34 - 00:20:41 - Nick van Egmond - wethouder
  00:20:41 - 00:20:48 - Peter van Dijk
  00:20:48 - 00:21:27 - Nick van Egmond - wethouder
  00:21:27 - 00:21:34 - Peter van Dijk
  00:21:34 - 00:21:47 - Thijs Mooren
  00:21:47 - 00:21:51 - Peter van Dijk
  00:21:51 - 00:21:56 - Nick van Egmond - wethouder
  00:21:56 - 00:22:12 - Rick van Seggelen
  00:22:12 - 00:22:18 - Peter van Dijk
  00:22:18 - 00:22:53 - Roland van Beurden
  00:22:53 - 00:23:04 - Nick van Egmond - wethouder
  00:23:04 - 00:23:11 - Roland van Beurden
  00:23:11 - 00:23:19 - Nick van Egmond - wethouder
  00:23:19 - 00:23:35 - Rick van Seggelen
  00:23:35 - 00:24:27 - Peter van Dijk
 6. 6

  MooiKB heeft de onderstaande vragen aangemeld:

  1. Mooi Kaag en Braassem wil graag van de wethouder weten of toekomstige bouwplannen in K & B in de problemen kunnen komen door een gebrek aan stikstofruimte n.a.v. artikel trouw afgelopen week; Zuid Holland; veel woningen nodig, maar geen boeren om voor stikstofruimte te zorgen.
  2. Weer een auto te water afgelopen week op grondgebied K & B. Kan de wethouder uitsluiten dat de meerdere ongelukken het afgelopen half jaar niet het gevolg zijn van slecht wegdek?

  Besluit

  Wethouder Peters beantwoordt de vraag van dhr. Mooren (MooiKB) inzake stikstofruimte en toekomstige bouwplannen in Kaag en Braassem en wethouder Kistemaker beantwoordt de vraag van dhr. Mooren (MooiKB) inzake ongelukken in relatie tot het wegdek. Daarnaast beantwoordt dhr. Kistemaker een vervolgvraag van dhr. Mooren (MooiKB) inzake de bereidheid tot het doen van een onderzoek.

  00:24:02 - 00:24:27 - Peter van Dijk
  00:24:27 - 00:25:10 - Thijs Mooren
  00:25:18 - 00:25:38 - Peter van Dijk
  00:25:38 - 00:27:00 - Nick van Egmond - wethouder
  00:27:00 - 00:27:13 - Peter van Dijk
  00:27:13 - 00:27:46 - Thijs Mooren
  00:27:46 - 00:28:00 - Peter van Dijk
  00:28:00 - 00:28:47 - Nick van Egmond - wethouder
  00:28:47 - 00:28:52 - Peter van Dijk
  00:28:52 - 00:29:16 - Thijs Mooren
  00:29:16 - 00:29:24 - Peter van Dijk
  00:29:24 - 00:30:16 - Nick van Egmond - wethouder
  00:30:20 - 00:31:33 - Peter van Dijk
 7. 7

  Als de Omgevingswet in werking treedt worden alle bestemmingsplannen samengevoegd tot één omgevingsplan. Het wijzigen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de raad. Met voorliggend delegatiebesluit wordt gevraagd aan de gemeenteraad om in sommige gevallen de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college.
  Daarnaast zal straks met inwerkingtreding van de Omgevingswet ook de buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (BOPA) worden geïntroduceerd. Dit is een vergunning waarmee afgeweken kan worden van het omgevingsplan. Bevoegdheid voor het afgeven van deze vergunning ligt bij het college. De gemeenteraad kan echter gevallen aanwijzen wanneer zij gebruik wil maken van het verzwaard adviesrecht. Met het verzwaard adviesrecht brengt de raad een advies uit waaraan het college gebonden is.
  In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om in sommige gevallen de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college en gevallen aan te wijzen waarbij de raad gebruik maakt van het verzwaard adviesrecht bij een BOPA.

  Voorgesteld besluit

  1. De bevoegdheid tot wijzigen van het omgevingsplan, in de gevallen die worden voorgedragen in dit voorstel, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
  2. De gevallen aan te wijzen waarvoor op grond van artikel 16.15a sub b onder 1 Omgevingswet, voor de verlening van de omgevingsvergunning van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, advies gevraagd moet worden van de gemeenteraad.

  Besluit

  De aanwezige leden stellen vragen en maken opmerkingen over onder meer het afwijkingenbeleid, de timing van het voorstel in relatie tot de omgevingswet en het omgevingsplan, BOPA's, overzicht van het totaal aan delegatiebesluiten, risicocontouren en het verzwaard adviesrecht. De portefeuillehouder dhr. Kistemaker, ambtelijk ondersteund, beantwoordt de aan hem gestelde vragen en zegt daarbij terug te komen op een vraag van het CDA over het inzichtelijk maken van hoe vaak het college gebruik maakt van haar wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheden en een vraag van SvKB over de wijze van monitoren van BOPA's. Ook zal de wethouder kijken naar het leesbaar maken van de kapverordeningen tabel naar aanleiding van een vraag van D66.
  Drie fracties (VVD, PRO en D66) zijn van het mening dat het voorstel als hamerstuk doorgestuurd kan worden naar de gemeenteraadsvergadering van 30 januari, de drie andere fracties (MooiKB, CDA en SvKB) zijn echter van mening dat het voorstel niet rijp is voor besluitvorming. De voorzitter concludeert vervolgens dat het voorstel doorgestuurd wordt naar de raad van 30 januari als bespreekstuk.

  00:30:27 - 00:31:33 - Peter van Dijk
  00:31:33 - 00:32:42 - Dennis Jong
  00:32:42 - 00:34:02 - Roel van Leeuwen
  00:34:02 - 00:34:13 - Peter van Dijk
  00:34:13 - 00:35:04 - Thijs Mooren
  00:35:04 - 00:35:24 - Peter van Dijk
  00:35:24 - 00:35:48 - Roel van Leeuwen
  00:35:48 - 00:36:00 - Peter van Dijk
  00:36:00 - 00:41:49 - Kelly Straver
  00:41:49 - 00:41:53 - Peter van Dijk
  00:41:53 - 00:46:36 - Carsten Zwaaneveld
  00:46:36 - 00:46:42 - Peter van Dijk
  00:46:42 - 00:48:38 - Johan Hoogendoorn
  00:48:38 - 00:48:48 - Peter van Dijk
  00:48:48 - 00:50:19 - Thijs Mooren
  00:50:19 - 00:50:48 - Peter van Dijk
  00:50:48 - 00:50:50 - Peter van Dijk
  00:50:50 - 00:51:18 - Carsten Zwaaneveld
  00:51:18 - 00:51:21 - Peter van Dijk
  00:51:21 - 00:51:47 - Thijs Mooren
  00:51:47 - 00:52:24 - Peter van Dijk
  00:52:24 - 00:57:10 - Nick van Egmond - wethouder
  00:57:10 - 00:57:15 - Peter van Dijk
  00:57:17 - 00:58:22 - Kelly Straver
  00:58:25 - 00:58:28 - Peter van Dijk
  00:58:28 - 00:58:44 - Nick van Egmond - wethouder
  00:58:44 - 01:01:46 - Rick van Seggelen
  01:01:46 - 01:01:50 - Peter van Dijk
  01:01:50 - 01:03:01 - Nick van Egmond - wethouder
  01:03:01 - 01:03:10 - Peter van Dijk
  01:03:10 - 01:04:01 - Kelly Straver
  01:04:01 - 01:04:11 - Peter van Dijk
  01:04:11 - 01:05:02 - Nick van Egmond - wethouder
  01:05:02 - 01:05:18 - Peter van Dijk
  01:05:18 - 01:05:58 - Johan Hoogendoorn
  01:05:58 - 01:07:30 - Nick van Egmond - wethouder
  01:07:30 - 01:07:32 - Peter van Dijk
  01:07:32 - 01:08:06 - Johan Hoogendoorn
  01:08:06 - 01:08:27 - Nick van Egmond - wethouder
  01:08:27 - 01:08:43 - Peter van Dijk
  01:08:45 - 01:10:33 - Nick van Egmond - wethouder
  01:10:35 - 01:10:59 - Rick van Seggelen
  01:11:02 - 01:11:56 - Nick van Egmond - wethouder
  01:11:59 - 01:12:58 - Kelly Straver
  01:12:58 - 01:13:01 - Peter van Dijk
  01:13:01 - 01:13:35 - Nick van Egmond - wethouder
  01:13:35 - 01:13:37 - Peter van Dijk
  01:13:37 - 01:14:03 - Carsten Zwaaneveld
  01:14:05 - 01:14:08 - Peter van Dijk
  01:14:08 - 01:14:35 - Nick van Egmond - wethouder
  01:14:38 - 01:14:50 - Nick van Egmond - wethouder
  01:14:50 - 01:14:52 - Peter van Dijk
  01:14:52 - 01:14:59 - Carsten Zwaaneveld
  01:14:59 - 01:15:01 - Peter van Dijk
  01:15:01 - 01:15:40 - Rick van Seggelen
  01:15:40 - 01:16:25 - Nick van Egmond - wethouder
  01:16:25 - 01:16:36 - Peter van Dijk
  01:16:36 - 01:17:57 - Nick van Egmond - wethouder
  01:17:57 - 01:18:00 - Peter van Dijk
  01:18:00 - 01:18:07 - Kelly Straver
  01:18:07 - 01:18:12 - Peter van Dijk
  01:18:12 - 01:20:27 - Nick van Egmond - wethouder
  01:20:27 - 01:20:30 - Peter van Dijk
  01:20:30 - 01:20:55 - Carsten Zwaaneveld
  01:20:55 - 01:20:56 - Peter van Dijk
  01:20:59 - 01:21:21 - Nick van Egmond - wethouder
  01:21:21 - 01:21:28 - Peter van Dijk
  01:21:28 - 01:21:38 - Nick van Egmond - wethouder
  01:21:38 - 01:21:42 - Peter van Dijk
  01:21:42 - 01:21:59 - Dennis Jong
  01:21:59 - 01:23:05 - Nick van Egmond - wethouder
  01:23:05 - 01:23:21 - Dennis Jong
  01:23:21 - 01:23:39 - Nick van Egmond - wethouder
  01:23:39 - 01:23:43 - Peter van Dijk
  01:23:43 - 01:23:47 - Nick van Egmond - wethouder
  01:23:47 - 01:24:14 - Peter van Dijk
  01:24:14 - 01:25:03 - Roel van Leeuwen
  01:25:03 - 01:25:05 - Peter van Dijk
  01:25:05 - 01:26:23 - Nick van Egmond - wethouder
  01:26:23 - 01:26:31 - Peter van Dijk
  01:26:31 - 01:29:06 - Nick van Egmond - wethouder
  01:29:06 - 01:29:09 - Peter van Dijk
  01:29:09 - 01:29:58 - Johan Hoogendoorn
  01:30:00 - 01:30:42 - Rick van Seggelen
  01:30:42 - 01:30:45 - Johan Hoogendoorn
  01:30:45 - 01:30:48 - Nick van Egmond - wethouder
  01:30:49 - 01:31:04 - Johan Hoogendoorn
  01:31:04 - 01:31:05 - Peter van Dijk
  01:31:05 - 01:32:41 - Nick van Egmond - wethouder
  01:32:41 - 01:32:45 - Peter van Dijk
  01:32:45 - 01:33:16 - Nick van Egmond - wethouder
  01:33:16 - 01:34:02 - Nick van Egmond - wethouder
  01:34:02 - 01:34:15 - Peter van Dijk
  01:34:15 - 01:34:44 - Nick van Egmond - wethouder
  01:34:44 - 01:34:58 - Peter van Dijk
  01:34:58 - 01:35:11 - Thijs Mooren
  01:35:11 - 01:35:17 - Peter van Dijk
  01:35:17 - 01:36:12 - Nick van Egmond - wethouder
  01:36:12 - 01:36:45 - Peter van Dijk
  01:36:45 - 01:37:22 - Dennis Jong
  01:37:22 - 01:38:01 - Roel van Leeuwen
  01:38:01 - 01:38:07 - Peter van Dijk
  01:38:07 - 01:41:01 - Kelly Straver
  01:41:01 - 01:41:08 - Peter van Dijk
  01:41:08 - 01:42:15 - Carsten Zwaaneveld
  01:42:15 - 01:42:18 - Peter van Dijk
  01:42:18 - 01:42:19 - Johan Hoogendoorn
  01:42:19 - 01:42:25 - Peter van Dijk
  01:42:25 - 01:43:44 - Johan Hoogendoorn
  01:43:44 - 01:43:50 - Peter van Dijk
  01:43:50 - 01:43:54 - Thijs Mooren
  01:43:54 - 01:45:20 - Peter van Dijk
 8. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

  01:44:50 - 01:45:20 - Peter van Dijk