Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 20 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Kelly Straver - van der Wereld
Toelichting

Let op: door een technische storing is er geen geluid beschikbaar vanaf 1.39.53
Excuses voor het ongemak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  nvt

  De voorzitter opent de vergadering om 20.33 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  00:04:22 - 00:04:40 - Monique Hogenboom
  00:04:46 - 00:04:53 - Theo Scherpenzeel Griffier
  00:04:56 - 00:04:59 - Johan Hoogendoorn
  00:04:59 - 00:05:01 - Ruud van der Star
  00:05:18 - 00:05:35 - Theo Scherpenzeel Griffier
  00:05:35 - 00:05:36 - Thea Wesselman
  00:07:42 - 00:07:46 - Voorzitter - Kelly Straver
  00:07:46 - 00:08:39 - Natasja Homan
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  nvt

  Wethouder Van Egmond deelt mede dat de onderzoekers die in Leimuiden het onderzoek naar de bibliotheekfunctie doen ook tijdens de avond enquêtes zullen (blijven) doen in hun bus. Daarmee zullen waarschijnlijk meer respondenten kunnen worden bereikt.

  00:08:35 - 00:08:39 - Natasja Homan
  00:08:52 - 00:09:16 - Nick van Egmond - wethouder
  00:09:16 - 00:10:00 - Nick van Egmond - wethouder
  00:10:00 - 00:10:04 - Natasja Homan
  00:10:04 - 00:10:54 - Anja de Rijk
  00:10:54 - 00:11:07 - Natasja Homan
  00:11:07 - 00:12:07 - Voorzitter - Kelly Straver
  00:12:07 - 00:12:10 - Dennis Jong
  00:12:10 - 00:12:20 - Job de Jong
  00:12:20 - 00:13:51 - Dennis Jong
  00:13:51 - 00:13:55 - Natasja Homan
  00:13:55 - 00:13:57 - Monique Hogenboom
  00:13:57 - 00:14:42 - Monique Hogenboom
  00:14:42 - 00:14:53 - Natasja Homan
  00:14:53 - 00:14:54 - Carsten Zwaaneveld
  00:14:54 - 00:18:30 - Carsten Zwaaneveld
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Besluit

  nvt

  Er hebben zich geen insprekers gemeld voor dit agendapunt.

 6. 6

  De rekenkamercommissie Kaag en Braassem heeft in de tweede helft van 2021 deelgenomen aan een zogeheten DoeMee-onderzoek dat als thema ´toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur bij decentrale overheden´ had. Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn een zestal conclusies getrokken. Aan vijf van die conclusies zijn aanbevelingen gekoppeld voor de gemeenteraad en het college. De raad wordt geadviseerd om deze over te nemen en ten uitvoer te brengen.


  Het raadslid Carsten Zwaaneveld (D66) heeft twee amendementen aan deze agenda laten toevoegen om deze te kunnen bespreken in aanloop naar de behandeling in de raad. De concept amendementen treft aan in de bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Het rekenkamerrapport “De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden” d.d. februari 2022 vast te stellen; en
  2. De in het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen over te nemen en ten uitvoer te brengen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met de het conceptbesluit:

  1. Het rekenkamerrapport “De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden” d.d. februari 2022 vast te stellen; en
  2. De in het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen over te nemen en ten uitvoer te brengen.

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 13 maart 2023 als bespreekstuk. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het met name als bespreekstuk zal worden geagendeerd omdat D66 twee amendementen zal indienen waarover afzonderlijke besluitvorming moet plaatsvinden.

  00:16:57 - 00:18:30 - Carsten Zwaaneveld
  00:18:30 - 00:18:35 - Natasja Homan
  00:18:37 - 00:18:39 - Johan Hoogendoorn
  00:18:39 - 00:20:38 - Marcel Doze
  00:20:38 - 00:20:42 - Natasja Homan
  00:20:42 - 00:21:01 - Fred Zoetendaal
  00:21:01 - 00:21:40 - Roland van Beurden
  00:21:40 - 00:21:54 - Natasja Homan
  00:22:06 - 00:22:09 - Nick van Egmond - wethouder
  00:22:09 - 00:26:06 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  00:26:06 - 00:26:14 - Natasja Homan
  00:26:14 - 00:26:21 - Nick van Egmond - wethouder
  00:26:21 - 00:26:30 - Natasja Homan
  00:26:30 - 00:27:35 - Carsten Zwaaneveld
  00:27:35 - 00:28:17 - Nick van Egmond - wethouder
  00:28:17 - 00:28:25 - Natasja Homan
  00:28:25 - 00:28:42 - Carsten Zwaaneveld
  00:28:45 - 00:28:47 - Natasja Homan
  00:28:47 - 00:29:30 - Nick van Egmond - wethouder
  00:29:30 - 00:29:33 - Natasja Homan
  00:29:33 - 00:30:14 - Fred Zoetendaal
  00:30:14 - 00:30:16 - Natasja Homan
  00:30:16 - 00:30:58 - Nick van Egmond - wethouder
  00:30:58 - 00:31:01 - Natasja Homan
  00:31:03 - 00:31:20 - Fred Zoetendaal
  00:31:20 - 00:31:31 - Nick van Egmond - wethouder
  00:31:31 - 00:31:34 - Natasja Homan
  00:31:34 - 00:31:54 - Johan Hoogendoorn
  00:31:57 - 00:32:06 - Nick van Egmond - wethouder
  00:32:14 - 00:32:32 - Nick van Egmond - wethouder
  00:32:35 - 00:32:39 - Natasja Homan
  00:32:39 - 00:32:55 - Johan Hoogendoorn
  00:32:55 - 00:33:17 - Nick van Egmond - wethouder
  00:33:17 - 00:33:30 - Natasja Homan
  00:33:30 - 00:35:16 - Nick van Egmond - wethouder
  00:35:19 - 00:35:23 - Natasja Homan
  00:35:23 - 00:35:57 - Carsten Zwaaneveld
  00:35:57 - 00:35:59 - Natasja Homan
  00:35:59 - 00:36:40 - Nick van Egmond - wethouder
  00:36:40 - 00:36:58 - Carsten Zwaaneveld
  00:36:58 - 00:37:13 - Nick van Egmond - wethouder
  00:37:13 - 00:37:15 - Natasja Homan
  00:37:15 - 00:37:22 - Fred Zoetendaal
  00:37:22 - 00:37:25 - Nick van Egmond - wethouder
  00:37:25 - 00:37:34 - Fred Zoetendaal
  00:37:34 - 00:37:35 - Natasja Homan
  00:37:35 - 00:37:55 - Nick van Egmond - wethouder
  00:37:55 - 00:38:12 - Natasja Homan
  00:38:12 - 00:38:27 - Dennis Jong
  00:38:27 - 00:38:29 - Natasja Homan
  00:38:31 - 00:38:44 - Nick van Egmond - wethouder
  00:38:44 - 00:38:58 - Natasja Homan
  00:38:58 - 00:39:34 - Johan Hoogendoorn
  00:39:34 - 00:39:36 - Natasja Homan
  00:39:36 - 00:40:16 - Nick van Egmond - wethouder
  00:40:18 - 00:40:22 - Natasja Homan
  00:40:22 - 00:40:31 - Johan Hoogendoorn
  00:40:31 - 00:40:38 - Natasja Homan
  00:40:38 - 00:40:50 - Monique Hogenboom
  00:40:55 - 00:41:08 - Nick van Egmond - wethouder
  00:41:08 - 00:41:15 - Natasja Homan
  00:41:15 - 00:41:36 - Nick van Egmond - wethouder
  00:41:36 - 00:41:57 - Natasja Homan
  00:41:57 - 00:41:58 - Natasja Homan
  00:41:58 - 00:42:31 - Carsten Zwaaneveld
  00:42:31 - 00:42:47 - Natasja Homan
  00:42:47 - 00:42:50 - Carsten Zwaaneveld
  00:42:50 - 00:42:52 - Natasja Homan
  00:42:53 - 00:43:13 - Johan Hoogendoorn
  00:43:17 - 00:43:56 - Natasja Homan
  00:43:56 - 00:44:06 - Anja de Rijk
  00:44:06 - 00:44:16 - Anja de Rijk
  00:44:16 - 00:44:56 - Natasja Homan
  00:45:01 - 00:45:13 - Dolf Kistemaker - wethouder
  00:45:13 - 00:45:22 - Gerben van Duin - wethouder
  00:45:22 - 00:45:25 - Natasja Homan
  00:45:25 - 00:45:27 - Nick van Egmond - wethouder
  00:45:27 - 00:48:46 - Gerben van Duin - wethouder
  00:48:46 - 00:48:50 - Thijs Mooren
  00:48:53 - 00:49:00 - Thijs Mooren
  00:49:00 - 00:49:04 - Thijs Mooren
  00:49:06 - 00:49:32 - Nick van Egmond - wethouder
  00:49:35 - 00:50:44 - Nick van Egmond - wethouder
  00:50:44 - 00:50:46 - Natasja Homan
  00:50:46 - 00:51:22 - Anja de Rijk
  00:51:22 - 00:51:44 - Nick van Egmond - wethouder
  00:51:46 - 00:51:57 - Anja de Rijk
  00:51:57 - 00:53:05 - Nick van Egmond - wethouder
  00:53:05 - 00:53:08 - Natasja Homan
  00:53:08 - 00:53:15 - NO NAME
  00:53:15 - 00:53:21 - Thijs Mooren
  00:53:21 - 00:54:13 - Nick van Egmond - wethouder
  00:54:13 - 00:54:16 - Natasja Homan
  00:54:16 - 00:54:47 - Carsten Zwaaneveld
  00:54:47 - 00:55:07 - Natasja Homan
  00:55:07 - 00:56:18 - Nick van Egmond - wethouder
  00:56:18 - 00:56:23 - Anja de Rijk
  00:56:23 - 00:56:26 - Natasja Homan
  00:56:26 - 00:58:05 - Nick van Egmond - wethouder
  00:58:05 - 00:58:18 - Natasja Homan
  00:58:18 - 00:58:19 - Nick van Egmond - wethouder
  00:58:19 - 00:58:21 - Natasja Homan
  00:58:21 - 01:00:53 - Nick van Egmond - wethouder
  01:00:53 - 01:01:14 - Natasja Homan
  01:01:14 - 01:04:55 - Anja de Rijk
 7. 7

  Door de stijgende inflatie en hoge energiekosten heeft een toenemende groep inwoners moeite met rondkomen. Daarom is het Actieplan aanpak (energie) armoede gemaakt, waarin een aantal mogelijke maatregelen en voorzieningen uiteen worden gezet om de inwoners te ondersteunen. In dit plan wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 240.000 voor het aanpakken van (energie) armoede in de gemeente.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Actieplan aanpak (energie) armoede vast te stellen
  2. Hiervoor in 2023 budget van € 240.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:

  1. Het Actieplan aanpak (energie) armoede vast te stellen
  2. Hiervoor in 2023 budget van € 240.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 13 maart 2023 als bespreekstuk.

  01:01:58 - 01:04:55 - Anja de Rijk
  01:04:55 - 01:05:00 - Natasja Homan
  01:05:00 - 01:09:15 - Carsten Zwaaneveld
  01:09:17 - 01:09:22 - Natasja Homan
  01:09:22 - 01:11:35 - Fred Zoetendaal
  01:11:35 - 01:11:40 - Natasja Homan
  01:11:40 - 01:11:53 - Han Brouwer
  01:11:53 - 01:13:36 - Han Brouwer
  01:13:36 - 01:13:41 - Natasja Homan
  01:13:41 - 01:16:21 - Dennis Jong
  01:16:21 - 01:16:25 - Natasja Homan
  01:16:25 - 01:16:27 - NO NAME
  01:16:27 - 01:17:46 - Thijs Mooren
  01:17:46 - 01:17:55 - Natasja Homan
  01:17:55 - 01:17:58 - Natasja Homan
  01:17:58 - 01:20:26 - Nick van Egmond - wethouder
  01:20:26 - 01:20:54 - Anja de Rijk
  01:20:54 - 01:20:57 - Natasja Homan
  01:20:57 - 01:21:25 - Carsten Zwaaneveld
  01:21:25 - 01:21:28 - Natasja Homan
  01:21:28 - 01:23:24 - Nick van Egmond - wethouder
  01:23:24 - 01:23:27 - Nick van Egmond - wethouder
  01:23:27 - 01:23:40 - Fred Zoetendaal
  01:23:42 - 01:25:46 - Nick van Egmond - wethouder
  01:25:46 - 01:26:02 - Anja de Rijk
  01:26:02 - 01:26:41 - Nick van Egmond - wethouder
  01:26:41 - 01:26:54 - Anja de Rijk
  01:26:57 - 01:27:43 - Nick van Egmond - wethouder
  01:27:43 - 01:27:49 - Anja de Rijk
  01:27:49 - 01:27:53 - Nick van Egmond - wethouder
  01:27:56 - 01:27:58 - Nick van Egmond - wethouder
  01:27:58 - 01:28:03 - Natasja Homan
  01:28:03 - 01:28:38 - Han Brouwer
  01:28:38 - 01:29:08 - Nick van Egmond - wethouder
  01:29:16 - 01:29:24 - Natasja Homan
  01:29:24 - 01:29:48 - NO NAME
  01:29:48 - 01:30:33 - Nick van Egmond - wethouder
  01:30:33 - 01:30:39 - Natasja Homan
  01:30:39 - 01:31:51 - Nick van Egmond - wethouder
  01:31:51 - 01:31:58 - Natasja Homan
  01:31:58 - 01:32:09 - Dennis Jong
  01:32:09 - 01:33:07 - Nick van Egmond - wethouder
  01:33:10 - 01:33:26 - NO NAME
  01:33:26 - 01:33:58 - Fred Zoetendaal
  01:33:58 - 01:35:01 - Nick van Egmond - wethouder
  01:35:01 - 01:35:03 - Natasja Homan
  01:35:03 - 01:35:23 - Dennis Jong
  01:35:23 - 01:35:41 - Nick van Egmond - wethouder
  01:35:41 - 01:36:05 - Dennis Jong
  01:36:05 - 01:36:51 - Nick van Egmond - wethouder
  01:36:51 - 01:36:53 - Natasja Homan
  01:36:53 - 01:37:05 - Thijs Mooren
  01:37:05 - 01:37:44 - Nick van Egmond - wethouder
  01:37:44 - 01:38:07 - Anja de Rijk
  01:38:09 - 01:38:18 - NO NAME
  01:38:18 - 01:38:22 - Anja de Rijk
  01:38:22 - 01:38:40 - NO NAME
  01:38:40 - 01:38:48 - Natasja Homan
  01:38:48 - 01:39:35 - Fred Zoetendaal
  01:39:35 - 01:39:38 - NO NAME
  01:39:38 - 01:39:52 - NO NAME
  01:39:52 - 01:40:12 - NO NAME
  01:40:12 - 01:40:29 - NO NAME
  01:40:29 - 01:40:35 - NO NAME
  01:40:35 - 01:41:16 - NO NAME
  01:41:16 - 01:42:42 - NO NAME
  01:42:42 - 01:43:04 - NO NAME
  01:43:04 - 01:43:10 - NO NAME
  01:43:10 - 01:43:38 - Anja de Rijk
  01:43:38 - 01:44:55 - NO NAME
 8. 8

  In de regio Holland Rijnland wordt nauw samengewerkt om de opgaven op het gebied van wonen gezamenlijk aan te pakken en daar een goede invulling aan te geven. Met alle gemeenten in de regio zijn afspraken gemaakt over het aantal betaalbare woningen dat gerealiseerd moet worden, de inzet voor bijzondere doelgroepen en ook de regels die hierbij gehanteerd kunnen/moeten worden. Deze aspecten zijn verzameld in de Regionale Woonagenda (RWA) en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland (HVV). Gezien alle ontwikkelingen zijn er aanpassingen nodig in deze documenten, om zodoende nog aan te kunnen sluiten bij de huidige behoeften en opgaven. Een nieuwe Regionale Woonagenda kan de gemeente helpen door het geven van kaders en richting bij het realiseren van deze opgaven. De Huisvestingsverordening biedt houvast om de sociale en betaalbare woningen goed te kunnen verdelen en op een juiste manier toe te wijzen aan de doelgroepen. De nieuwe concept RWA en HVV liggen ter inzage voor een ieder. Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de concept Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

  Besluit

  Het voorstel om de zienswijze op de concept Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 13 maart 2023 als bespreekstuk

  01:44:32 - 01:44:55 - NO NAME
  01:44:55 - 01:44:58 - NO NAME
  01:44:58 - 01:48:25 - Rick van Seggelen
  01:48:25 - 01:48:29 - NO NAME
  01:48:32 - 01:48:36 - NO NAME
  01:48:36 - 01:51:15 - Roy Möllers
  01:51:15 - 01:51:19 - NO NAME
  01:51:19 - 01:53:45 - NO NAME
  01:53:45 - 01:53:48 - NO NAME
  01:53:48 - 01:53:54 - NO NAME
  01:53:54 - 01:56:43 - Oscar van Leijden
  01:56:43 - 01:56:48 - NO NAME
  01:56:48 - 01:56:57 - NO NAME
  01:56:57 - 01:58:53 - Sam Vijlbrief
  01:58:53 - 01:58:56 - NO NAME
  01:58:56 - 01:59:05 - NO NAME
  01:59:05 - 02:02:31 - Hilde Bax
  02:02:31 - 02:02:49 - NO NAME
  02:02:59 - 02:03:01 - NO NAME
  02:03:01 - 02:03:04 - NO NAME
  02:03:04 - 02:05:20 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:05:20 - 02:05:24 - NO NAME
  02:05:24 - 02:05:53 - Roy Möllers
  02:05:57 - 02:11:28 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:11:28 - 02:11:30 - NO NAME
  02:11:30 - 02:12:09 - NO NAME
  02:12:09 - 02:15:00 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:15:00 - 02:15:03 - Oscar van Leijden
  02:15:03 - 02:15:21 - Oscar van Leijden
  02:15:21 - 02:18:26 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:18:26 - 02:18:29 - NO NAME
  02:18:29 - 02:19:01 - Sam Vijlbrief
  02:19:01 - 02:25:13 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:25:13 - 02:25:30 - Hilde Bax
  02:25:30 - 02:25:33 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:25:33 - 02:25:40 - Hilde Bax
  02:25:48 - 02:26:36 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:26:36 - 02:26:38 - Hilde Bax
  02:26:38 - 02:26:40 - NO NAME
  02:26:40 - 02:26:52 - Hilde Bax
  02:26:54 - 02:27:12 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:27:12 - 02:27:28 - Hilde Bax
  02:27:28 - 02:27:30 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:27:33 - 02:27:54 - NO NAME
  02:27:54 - 02:28:41 - Roy Möllers
  02:28:41 - 02:28:44 - NO NAME
  02:28:44 - 02:29:26 - Hilde Bax
  02:29:26 - 02:29:30 - NO NAME
  02:29:30 - 02:29:57 - Sam Vijlbrief
  02:29:57 - 02:30:43 - NO NAME
  02:30:43 - 02:31:32 - NO NAME
  02:31:32 - 02:31:58 - NO NAME
  02:31:58 - 02:32:00 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  02:32:00 - 02:32:02 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:32:02 - 02:34:25 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  02:34:25 - 02:34:34 - NO NAME
  02:34:34 - 02:35:41 - Anja de Rijk
  02:35:41 - 02:35:52 - NO NAME
  02:35:52 - 02:35:57 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  02:35:57 - 02:38:03 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  02:38:03 - 02:38:05 - NO NAME
  02:38:05 - 02:38:22 - Anja de Rijk
  02:38:22 - 02:38:46 - NO NAME
 9. 9

  De heer Mooren van Mooi K&B heeft de volgende vragen voor het vragenkwartier:
  N.a.v. de raadsinformatiebrief inzake jongerenhuisvestiging heeft Mooi Kaag en Braassem de volgende vragen aan de wethouder;

  1. Kan de wethouder aangeven hoeveel jongeren woonachtig in Kaag en Braassem tot 26 jaar staan ingeschreven bij de stichting Huisvesting Werkende Jongeren?
  2. Gaat het college bij locatie nabij Floraweg 8 de koopovereenkomst tussen gemeente en SHWJ al tekenen of wacht het eerst de raad af, idem dito bij locatie Woudsedijk-Zuid 22 in Woubrugge?
  3. Het college geeft aan dat er geen reacties ontvangen zijn. Hoe heeft het college deze 2 plannen gecommuniceerd met belanghebbenden en omwonenden?

  Mw. De Rijk (CDA) heeft de bijgaande vragen ingestuurd voor het vragenkwartier, zie bijlage

  Besluit

  nvt

  De vragen van de heer Mooren (Mooi Kaag en Braassem) worden door wethouder Peters van een antwoord voorzien. de vragen van Mw De Rijk (CDA) worden door de burgemeester van een antwoord voorzien.

 10. 10

  Besluit

  nvt

  De voorzitter dank alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 23:09 uur de vergadering.

  02:38:37 - 02:38:46 - NO NAME