Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

maandag 20 februari 2023

19:00 - 20:24
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Anja de Rijk - de Jong
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  nvt

  De voorzitter opent om precies 19.00 uur de vergadering.

  00:00:04 - 00:00:26 - Natasja Homan
  00:00:26 - 00:01:14 - Voorzitter -
  00:01:26 - 00:01:36 - Nick van Egmond - wethouder
  00:01:36 - 00:01:52 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  nvt

  Wethouder Peters deelt mede dat inmiddels duidelijk is geworden dat inzake het bestemmingsplan Boddens Hosangweg in Woubrugge geen beroep is aangetekend bij de Raad van State, daarmee heeft dit bestemmingsplan de eindstreep gehaald.

  00:01:48 - 00:01:52 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  00:01:52 - 00:01:55 - Natasja Homan
  00:01:55 - 00:05:37 - Voorzitter - Anja de Rijk
  00:05:37 - 00:09:27 - Nick van Egmond - wethouder
  00:09:27 - 00:09:50 - Natasja Homan
  00:09:50 - 00:09:54 - Nick van Egmond - wethouder
  00:09:54 - 00:09:59 - Roy Möllers
  00:09:59 - 00:10:00 - Job de Jong
  00:10:00 - 00:10:01 - Aad Blom
  00:10:01 - 00:10:12 - Job de Jong
  00:10:12 - 00:10:24 - Rick van Seggelen
  00:10:24 - 00:11:21 - Roy Möllers
  00:11:21 - 00:11:23 - Natasja Homan
  00:11:23 - 00:11:25 - Nick van Egmond - wethouder
  00:11:25 - 00:11:30 - Natasja Homan
  00:11:30 - 00:14:12 - Nick van Egmond - wethouder
  00:14:12 - 00:14:20 - Natasja Homan
  00:14:20 - 00:14:26 - NO NAME
  00:14:26 - 00:14:35 - Roy Möllers
  00:14:35 - 00:14:38 - Nick van Egmond - wethouder
  00:14:38 - 00:16:26 - Nick van Egmond - wethouder
  00:16:26 - 00:16:35 - Natasja Homan
  00:16:35 - 00:17:11 - Roland van Beurden
 4. 4

  De initiatiefnemer is voornemens om zes vrijstaande woningen te realiseren nadat alle bestaande bebouwing op het perceel Europaplantsoen 58 in Hoogmade is gesloopt. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming Bedrijf naar Wonen en de noodzakelijke verruiming van de bouwmogelijkheden. De gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Europaplantsoen 58, Hoogmade’ (NL.IMRO.1884.BPEUROPAPLANTSOEN-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Europaplantsoen 58, Hoogmade’ (NL.IMRO.1884.BPEUROPAPLANTSOEN-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  kan volgens de commissie doorgestuurd worden naar de gemeenteraadsvergadering op 13 maart 2023 als bespreekstuk

  Omdat bij aanvang van dit agendapunt bleek dat een inspreker die zich gemeld had niet aanwezig was heeft de voorzitter voorgesteld dit agendapunt ná agendapunt 6 te behandelen.
  Bij de uiteindelijk behandeling bleek de bedoelde inspreker nog steeds niet aanwezig en heeft de behandeling zonder deze inspreker plaatsgevonden.

  00:41:40 - 00:41:56 - NO NAME
  00:41:56 - 00:42:38 - Roy Möllers
  00:42:38 - 00:42:42 - Natasja Homan
  00:42:42 - 00:45:12 - Thijs Mooren
  00:45:12 - 00:45:16 - Natasja Homan
  00:45:16 - 00:48:53 - Hen van der Meer
  00:48:53 - 00:48:57 - Natasja Homan
  00:48:57 - 00:49:07 - Sam Vijlbrief
  00:49:07 - 00:50:03 - Sam Vijlbrief
  00:50:03 - 00:50:05 - Natasja Homan
  00:50:05 - 00:51:07 - Hilde Bax
  00:51:07 - 00:51:23 - Natasja Homan
  00:51:29 - 00:51:30 - Natasja Homan
  00:51:30 - 00:52:02 - Nick van Egmond - wethouder
  00:52:02 - 00:52:06 - Natasja Homan
  00:52:06 - 00:52:11 - Rick van Seggelen
  00:52:11 - 00:52:14 - Natasja Homan
  00:52:14 - 00:52:19 - Nick van Egmond - wethouder
  00:52:19 - 00:53:34 - Nick van Egmond - wethouder
  00:53:38 - 00:54:11 - Hilde Bax
  00:54:11 - 00:56:57 - Nick van Egmond - wethouder
  00:56:57 - 00:56:59 - Natasja Homan
  00:56:59 - 00:57:24 - Thijs Mooren
  00:57:24 - 00:57:51 - Thijs Mooren
  00:57:51 - 00:57:55 - Natasja Homan
  00:57:55 - 00:58:10 - Thijs Mooren
  00:58:10 - 00:58:12 - Natasja Homan
  00:58:12 - 00:59:13 - Nick van Egmond - wethouder
  00:59:13 - 00:59:15 - Natasja Homan
  00:59:15 - 01:00:00 - Hilde Bax
  01:00:00 - 01:00:06 - Natasja Homan
  01:00:06 - 01:00:47 - Nick van Egmond - wethouder
  01:00:47 - 01:01:21 - Nick van Egmond - wethouder
  01:01:21 - 01:01:23 - Natasja Homan
  01:01:23 - 01:01:36 - Rick van Seggelen
  01:01:36 - 01:02:07 - Nick van Egmond - wethouder
  01:02:07 - 01:02:10 - Thijs Mooren
  01:02:10 - 01:02:29 - Thijs Mooren
  01:02:29 - 01:03:15 - Natasja Homan
  01:03:15 - 01:05:26 - Nick van Egmond - wethouder
  01:05:26 - 01:05:29 - Natasja Homan
  01:05:29 - 01:06:24 - Sam Vijlbrief
  01:06:24 - 01:06:49 - Nick van Egmond - wethouder
  01:06:49 - 01:06:54 - Thijs Mooren
  01:06:54 - 01:06:58 - Natasja Homan
  01:06:58 - 01:07:35 - Nick van Egmond - wethouder
  01:07:35 - 01:07:44 - Hilde Bax
  01:07:44 - 01:08:26 - Nick van Egmond - wethouder
  01:08:26 - 01:08:47 - Hen van der Meer
  01:08:47 - 01:09:21 - Natasja Homan
  01:09:21 - 01:10:46 - Nick van Egmond - wethouder
  01:10:46 - 01:12:45 - Nick van Egmond - wethouder
  01:12:45 - 01:12:54 - Natasja Homan
  01:12:54 - 01:13:00 - Thijs Mooren
  01:13:00 - 01:14:50 - Natasja Homan
  01:14:50 - 01:14:52 - Natasja Homan
  01:14:52 - 01:15:26 - Thijs Mooren
  01:15:26 - 01:15:33 - Natasja Homan
  01:15:33 - 01:16:28 - Hen van der Meer
  01:16:30 - 01:17:01 - Natasja Homan
  01:17:01 - 01:17:41 - Hilde Bax
  01:17:41 - 01:18:11 - Thijs Mooren
  01:18:11 - 01:18:14 - Natasja Homan
  01:18:14 - 01:18:40 - Hilde Bax
  01:18:40 - 01:18:42 - Natasja Homan
  01:18:42 - 01:18:46 - Hilde Bax
  01:18:46 - 01:18:55 - Natasja Homan
  01:18:55 - 01:19:44 - Hen van der Meer
  01:19:44 - 01:19:57 - Natasja Homan
  01:19:57 - 01:20:32 - Sam Vijlbrief
  01:20:32 - 01:20:41 - Natasja Homan
  01:20:41 - 01:21:25 - Thijs Mooren
  01:21:25 - 01:21:30 - Natasja Homan
  01:21:30 - 01:22:09 - Thijs Mooren
  01:22:09 - 01:22:28 - Natasja Homan
  01:22:28 - 01:22:30 - Hilde Bax
  01:22:30 - 01:22:37 - Natasja Homan
  01:22:37 - 01:22:50 - Hen van der Meer
  01:22:50 - 01:22:59 - Natasja Homan
  01:22:59 - 01:23:01 - Thijs Mooren
  01:23:01 - 01:23:04 - Natasja Homan
  01:23:04 - 01:23:08 - Roy Möllers
  01:23:08 - 01:23:14 - Natasja Homan
  01:23:14 - 01:23:18 - Rick van Seggelen
  01:23:18 - 01:24:00 - Natasja Homan
 5. 5

  Op 9 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan in de beroepszaak omtrent het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’. De Afdeling heeft de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van de uitspraak voor drie locaties binnen het plangebied het gebrek in motivering aan te vullen (bestuurlijke lus). Met voorliggend raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan hoe invulling wordt gegeven aan de opdracht van de Afdeling om het bestemmingsplan te repareren. De raad wordt gevraagd het voorstel vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’ (NL.IMRO.1884.BP1EHERBUITENGOOST-VAS2) vast te stellen
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen
  3. De door het college opgelegde geheimhouding op ‘Bijlage 5: Toets persoonlijke omstandigheden aan toetsingskader’ en de brieven van bewoners over hun persoonlijke omstandigheden te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 5.1 lid 2 onder e van de Wet open overheid (eerbiediging persoonlijke levenssfeer).

  Besluit

  Het raadsvoorstel met als conceptbesluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’ (NL.IMRO.1884.BP1EHERBUITENGOOST-VAS2) vast te stellen
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen
  3. De door het college opgelegde geheimhouding op ‘Bijlage 5: Toets persoonlijke omstandigheden aan toetsingskader’ en de brieven van bewoners over hun persoonlijke omstandigheden te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 5.1 lid 2 onder e van de Wet open overheid (eerbiediging persoonlijke levenssfeer).

  kan volgens de aanwezige raadsleden worden behandeld in de raadsvergadering van 13 maart 2023 als hamerstuk.

  Bij de behandeling van dit agendapunt was er een inspreker aanwezig.

  00:16:54 - 00:17:11 - Roland van Beurden
  00:17:11 - 00:18:24 - Nick van Egmond - wethouder
  00:18:24 - 00:18:27 - Natasja Homan
  00:18:27 - 00:18:33 - Roland van Beurden
  00:18:33 - 00:18:55 - Natasja Homan
  00:18:55 - 00:18:59 - Oscar van Leijden
  00:18:59 - 00:19:03 - Natasja Homan
  00:19:03 - 00:20:44 - Oscar van Leijden
  00:20:44 - 00:21:12 - Natasja Homan
  00:21:12 - 00:21:23 - NO NAME
  00:21:23 - 00:21:26 - Natasja Homan
  00:21:26 - 00:21:29 - NO NAME
  00:21:29 - 00:21:43 - Natasja Homan
  00:21:43 - 00:21:54 - Nick van Egmond - wethouder
  00:21:54 - 00:22:09 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  00:22:09 - 00:22:13 - Rick van Seggelen
  00:22:13 - 00:22:20 - Rick van Seggelen
  00:22:22 - 00:22:49 - Nick van Egmond - wethouder
  00:22:49 - 00:22:55 - Oscar van Leijden
  00:22:55 - 00:23:38 - Rick van Seggelen
  00:23:38 - 00:23:41 - Natasja Homan
  00:23:41 - 00:23:48 - Oscar van Leijden
  00:23:48 - 00:23:53 - Oscar van Leijden
  00:23:53 - 00:24:00 - Natasja Homan
  00:24:00 - 00:24:08 - Oscar van Leijden
  00:24:08 - 00:24:10 - Natasja Homan
  00:24:10 - 00:24:28 - Rick van Seggelen
  00:24:31 - 00:24:34 - Natasja Homan
  00:24:34 - 00:25:16 - Nick van Egmond - wethouder
  00:25:16 - 00:25:27 - Oscar van Leijden
  00:25:27 - 00:25:30 - Natasja Homan
  00:25:30 - 00:25:47 - Rick van Seggelen
  00:25:47 - 00:25:49 - Natasja Homan
  00:25:49 - 00:27:19 - Nick van Egmond - wethouder
  00:27:19 - 00:27:24 - Natasja Homan
  00:27:24 - 00:27:37 - Oscar van Leijden
  00:27:37 - 00:27:39 - Natasja Homan
  00:27:39 - 00:27:41 - Oscar van Leijden
  00:27:41 - 00:27:48 - Natasja Homan
  00:27:48 - 00:28:01 - Rick van Seggelen
  00:28:01 - 00:28:04 - Natasja Homan
  00:28:06 - 00:28:35 - Oscar van Leijden
  00:28:35 - 00:29:20 - Nick van Egmond - wethouder
  00:29:20 - 00:29:57 - Natasja Homan
  00:29:57 - 00:30:01 - NO NAME
  00:30:01 - 00:30:04 - Natasja Homan
  00:30:04 - 00:30:06 - NO NAME
  00:30:06 - 00:30:11 - Natasja Homan
  00:30:11 - 00:30:13 - Natasja Homan
  00:30:13 - 00:30:15 - Hen van der Meer
  00:30:15 - 00:30:18 - Natasja Homan
  00:30:18 - 00:30:22 - Sam Vijlbrief
  00:30:22 - 00:30:26 - Roland van Beurden
  00:30:26 - 00:31:49 - Natasja Homan
 6. 6

  Initiatiefnemer wil op het perceel bekend als Noordeinde 85 – 87 te Roelofarendsveen twee vrijstaande woningen realiseren. Aangezien deze ontwikkeling op die locatie onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is, wordt de raad dan ook voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en voor zes weken ter inzage te leggen om een ieder in de gelegenheid te stellen te reageren op het plan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Noordeinde 85 – 87 Roelofarendsveen’ (NL.IMRO.1884. BPNOORDEINDE8587-ONT1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het concept-voorstel:
  1. Het bestemmingsplan ‘Noordeinde 85 – 87 Roelofarendsveen’ (NL.IMRO.1884. BPNOORDEINDE8587-ONT1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
  kan volgens de aanwezige raadsleden doorgestuurd worden naar de raadsvergadering van 13 maart 2023 als bespreekstuk.

  00:31:47 - 00:31:49 - Natasja Homan
  00:31:49 - 00:32:33 - Oscar van Leijden
  00:32:33 - 00:32:36 - Natasja Homan
  00:32:36 - 00:32:46 - Hen van der Meer
  00:32:46 - 00:32:50 - Natasja Homan
  00:32:50 - 00:32:55 - Sam Vijlbrief
  00:32:55 - 00:33:00 - Natasja Homan
  00:33:00 - 00:33:01 - Roland van Beurden
  00:33:01 - 00:33:20 - Hilde Bax
  00:33:20 - 00:33:24 - Natasja Homan
  00:33:24 - 00:33:27 - NO NAME
  00:33:27 - 00:33:37 - Rick van Seggelen
  00:33:37 - 00:33:51 - Natasja Homan
  00:34:02 - 00:35:07 - Nick van Egmond - wethouder
  00:35:07 - 00:35:10 - Natasja Homan
  00:35:10 - 00:35:20 - Oscar van Leijden
  00:35:20 - 00:35:23 - Natasja Homan
  00:35:23 - 00:35:39 - Nick van Egmond - wethouder
  00:35:39 - 00:35:41 - Natasja Homan
  00:35:41 - 00:36:02 - Nick van Egmond - wethouder
  00:36:02 - 00:36:06 - Natasja Homan
  00:36:06 - 00:36:17 - Hen van der Meer
  00:36:17 - 00:36:23 - Oscar van Leijden
  00:36:23 - 00:36:39 - Nick van Egmond - wethouder
  00:36:39 - 00:36:41 - Natasja Homan
  00:36:41 - 00:37:29 - Thijs Mooren
  00:37:29 - 00:38:25 - Nick van Egmond - wethouder
  00:38:25 - 00:38:59 - Natasja Homan
  00:38:59 - 00:39:01 - Rick van Seggelen
  00:39:01 - 00:39:03 - Natasja Homan
  00:39:03 - 00:39:06 - NO NAME
  00:39:06 - 00:39:09 - Natasja Homan
  00:39:12 - 00:40:06 - Natasja Homan
  00:40:06 - 00:40:22 - Natasja Homan
  00:40:22 - 00:40:26 - Rick van Seggelen
  00:40:26 - 00:40:31 - Natasja Homan
  00:40:31 - 00:41:31 - Rick van Seggelen
  00:41:31 - 00:41:36 - Natasja Homan
  00:41:36 - 00:41:56 - NO NAME
 7. 7

  Besluit

  nvt

  De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.24 uur