Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

Extra vergadering

woensdag 15 mei 2024

19:30 - 00:10
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.J. (Job) de Jong
Toelichting

Een hoorzitting bestemmingsplannen is een type V&A-vergadering. Voor meer informatie over de hoorzittingen bestemmingsplannen, zie Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent om 19:31 uur de vergadering.

  00:00:03 - 00:01:16 - Job de Jong - Voorzitter
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Thijs Mooren (Mooi K&B) heeft het voorstel gedaan om vragen inzake het kort geding GO! Voor jeugd te agenderen voor het vragenkwartier. De vragen zijn niet geagendeerd en worden schriftelijk beantwoord door het college van B&W.


  De vragen die de heer Mooren voorgesteld heeft om tijdens het vragenkwartier te stellen zijn door het college schriftelijk beantwoord, deze zijn toegevoegd aan dit agendapunt.

  00:00:20 - 00:01:16 - Job de Jong - Voorzitter
  00:01:16 - 00:02:02 - Thijs Mooren
  00:02:02 - 00:02:12 - Job de Jong - Voorzitter
  00:02:12 - 00:02:21 - Anja de Rijk-de Jong
  00:02:21 - 00:02:37 - Job de Jong - Voorzitter
  00:02:40 - 00:02:42 - Job de Jong - Voorzitter
  00:02:50 - 00:03:05 - Rick van Seggelen
  00:03:05 - 00:03:09 - Job de Jong - Voorzitter
  00:03:09 - 00:03:13 - Roy Möllers
  00:03:13 - 00:03:29 - Job de Jong - Voorzitter
  00:03:29 - 00:03:35 - Anja de Rijk-de Jong
  00:03:35 - 00:03:39 - Job de Jong - Voorzitter
  00:03:39 - 00:03:42 - Carsten Zwaaneveld
  00:03:42 - 00:03:45 - Job de Jong - Voorzitter
  00:03:45 - 00:04:02 - Hilde Bax
  00:04:02 - 00:04:28 - Job de Jong - Voorzitter
  00:04:28 - 00:05:23 - Thijs Mooren
  00:05:23 - 00:05:28 - Job de Jong - Voorzitter
  00:05:28 - 00:05:49 - Hilde Bax
  00:05:49 - 00:05:53 - Job de Jong - Voorzitter
  00:05:53 - 00:05:59 - Carsten Zwaaneveld
  00:05:59 - 00:06:02 - Job de Jong - Voorzitter
  00:06:02 - 00:06:16 - Oscar van Leijden
  00:06:16 - 00:06:21 - Job de Jong - Voorzitter
  00:06:21 - 00:06:35 - Rick van Seggelen
  00:06:37 - 00:06:40 - Job de Jong - Voorzitter
  00:06:40 - 00:06:50 - Roy Möllers
  00:06:50 - 00:08:48 - Job de Jong - Voorzitter
 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Er worden geen mededelingen gedaan.

  00:07:09 - 00:08:48 - Job de Jong - Voorzitter
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:07:24 - 00:08:48 - Job de Jong - Voorzitter
 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:
  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  N.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen.

  00:07:45 - 00:08:48 - Job de Jong - Voorzitter
 6. 6

  Initiatiefnemer is voornemens om zijn gronden (kadastraal bekend perceel nummer 6207, gemeente Alkemade, sectie B) aan de noordkant van Oude Wetering, ingeklemd tussen de Googermolenweg en de Molendijk, te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Het woningbouwprogramma betreft de realisatie van 8 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen en 7 appartementen in het sociale segment (sociale huur). Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig en dan ook de aanleiding van voorliggend ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van heeft van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn 8 zienswijzen ingestuurd. Dit heeft geleid tot aanpassingen op onderdelen in de toelichting, voorschriften en de verbeelding van het plan. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk.
  00:08:09 - 00:08:48 - Job de Jong - Voorzitter
  00:09:13 - 00:09:20 - Job de Jong - Voorzitter
  00:09:20 - 00:12:39 - Inspreker gemeenteraad
  00:12:39 - 00:12:48 - Job de Jong - Voorzitter
  00:12:48 - 00:13:38 - Inspreker gemeenteraad
  00:13:38 - 00:13:40 - Inspreker gemeenteraad
  00:13:45 - 00:15:45 - Inspreker gemeenteraad
  00:15:45 - 00:16:04 - Job de Jong - Voorzitter
  00:16:04 - 00:17:40 - Inspreker gemeenteraad
  00:17:40 - 00:18:18 - Inspreker gemeenteraad
  00:18:18 - 00:18:30 - Job de Jong - Voorzitter
  00:18:30 - 00:23:43 - Inspreker gemeenteraad
  00:23:43 - 00:23:55 - Job de Jong - Voorzitter
  00:23:57 - 00:24:47 - Roy Möllers
  00:24:50 - 00:25:05 - Inspreker gemeenteraad
  00:25:07 - 00:25:21 - Roy Möllers
  00:25:21 - 00:25:38 - Inspreker gemeenteraad
  00:25:38 - 00:26:20 - Roy Möllers
  00:26:20 - 00:26:55 - Inspreker gemeenteraad
  00:26:55 - 00:27:30 - Roy Möllers
  00:27:30 - 00:29:05 - Inspreker gemeenteraad
  00:29:05 - 00:29:12 - Job de Jong - Voorzitter
  00:29:12 - 00:29:23 - Rick van Seggelen
  00:29:23 - 00:29:32 - Job de Jong - Voorzitter
  00:29:35 - 00:29:40 - Job de Jong - Voorzitter
  00:29:40 - 00:30:15 - Hilde Bax
  00:30:15 - 00:30:49 - Inspreker gemeenteraad
  00:30:49 - 00:31:24 - Hilde Bax
  00:31:24 - 00:31:26 - Job de Jong - Voorzitter
  00:31:26 - 00:32:39 - Inspreker gemeenteraad
  00:32:39 - 00:32:42 - Job de Jong - Voorzitter
  00:32:42 - 00:32:49 - Hilde Bax
  00:32:49 - 00:32:58 - Job de Jong - Voorzitter
  00:32:58 - 00:33:25 - Oscar van Leijden
  00:33:25 - 00:33:43 - Inspreker gemeenteraad
  00:33:43 - 00:33:45 - Job de Jong - Voorzitter
  00:33:45 - 00:34:20 - Oscar van Leijden
  00:34:20 - 00:34:34 - Inspreker gemeenteraad
  00:34:34 - 00:35:28 - Oscar van Leijden
  00:35:30 - 00:35:32 - Job de Jong - Voorzitter
  00:35:32 - 00:35:52 - Inspreker gemeenteraad
  00:35:56 - 00:36:01 - Job de Jong - Voorzitter
  00:36:01 - 00:36:19 - Thijs Mooren
  00:36:21 - 00:36:58 - Inspreker gemeenteraad
  00:36:58 - 00:37:05 - Job de Jong - Voorzitter
  00:37:05 - 00:37:12 - Thijs Mooren
  00:37:12 - 00:37:22 - Inspreker gemeenteraad
  00:37:22 - 00:38:06 - Job de Jong - Voorzitter
  00:38:06 - 00:40:41 - Thijs Mooren
  00:40:43 - 00:40:50 - Job de Jong - Voorzitter
  00:40:50 - 00:42:15 - Oscar van Leijden
  00:42:17 - 00:42:23 - Job de Jong - Voorzitter
  00:42:23 - 00:45:25 - Carsten Zwaaneveld
  00:45:27 - 00:45:31 - Job de Jong - Voorzitter
  00:45:31 - 00:45:52 - Thijs Mooren
  00:45:54 - 00:46:31 - Carsten Zwaaneveld
  00:46:32 - 00:46:38 - Job de Jong - Voorzitter
  00:46:38 - 00:48:37 - Hilde Bax
  00:48:37 - 00:48:44 - Job de Jong - Voorzitter
  00:48:46 - 00:51:24 - Rick van Seggelen
  00:51:24 - 00:51:28 - Job de Jong - Voorzitter
  00:51:28 - 00:51:56 - Thijs Mooren
  00:51:56 - 00:52:03 - Rick van Seggelen
  00:52:09 - 00:52:17 - Job de Jong - Voorzitter
  00:52:17 - 00:54:55 - Roy Möllers
  00:54:55 - 00:55:21 - Job de Jong - Voorzitter
  00:55:21 - 01:01:14 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:01:14 - 01:01:28 - Roy Möllers
  01:01:46 - 01:03:23 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:03:23 - 01:03:42 - Job de Jong - Voorzitter
  01:03:42 - 01:04:13 - Thijs Mooren
  01:04:13 - 01:04:15 - Job de Jong - Voorzitter
  01:04:15 - 01:04:47 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:04:47 - 01:04:50 - Job de Jong - Voorzitter
  01:04:50 - 01:04:54 - Thijs Mooren
  01:04:54 - 01:04:56 - Job de Jong - Voorzitter
  01:04:56 - 01:05:13 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:05:13 - 01:05:15 - Job de Jong - Voorzitter
  01:05:15 - 01:05:57 - Thijs Mooren
  01:05:57 - 01:05:59 - Job de Jong - Voorzitter
  01:05:59 - 01:06:45 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:06:48 - 01:07:09 - Job de Jong - Voorzitter
  01:07:11 - 01:07:28 - Oscar van Leijden
  01:07:28 - 01:07:31 - Job de Jong - Voorzitter
  01:07:31 - 01:07:33 - Job de Jong - Voorzitter
  01:07:33 - 01:08:03 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:08:03 - 01:08:05 - Job de Jong - Voorzitter
  01:08:08 - 01:08:16 - Job de Jong - Voorzitter
  01:08:16 - 01:08:53 - Hilde Bax
  01:08:53 - 01:09:28 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:09:28 - 01:09:31 - Hilde Bax
  01:09:31 - 01:09:39 - Job de Jong - Voorzitter
  01:09:39 - 01:10:10 - Roy Möllers
  01:10:10 - 01:10:45 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:10:48 - 01:11:13 - Job de Jong - Voorzitter
  01:11:13 - 01:11:44 - Thijs Mooren
  01:11:44 - 01:11:45 - Job de Jong - Voorzitter
  01:11:45 - 01:12:08 - Rick van Seggelen
  01:12:08 - 01:12:10 - Job de Jong - Voorzitter
  01:12:10 - 01:12:42 - Thijs Mooren
  01:12:46 - 01:12:54 - Job de Jong - Voorzitter
  01:12:54 - 01:13:42 - Oscar van Leijden
  01:13:42 - 01:13:44 - Job de Jong - Voorzitter
  01:13:44 - 01:13:47 - Rick van Seggelen
  01:13:51 - 01:13:55 - Oscar van Leijden
  01:13:55 - 01:13:58 - Job de Jong - Voorzitter
  01:13:58 - 01:14:03 - Thijs Mooren
  01:14:03 - 01:14:18 - Job de Jong - Voorzitter
  01:14:18 - 01:14:21 - Roy Möllers
  01:14:21 - 01:14:32 - Job de Jong - Voorzitter
  01:14:32 - 01:15:14 - Hilde Bax
  01:15:14 - 01:15:16 - Job de Jong - Voorzitter
  01:15:16 - 01:15:56 - Oscar van Leijden
  01:15:56 - 01:16:14 - Job de Jong - Voorzitter
  01:16:14 - 01:17:04 - Rick van Seggelen
  01:17:04 - 01:17:07 - Job de Jong - Voorzitter
  01:17:07 - 01:17:28 - Thijs Mooren
  01:17:30 - 01:17:34 - Job de Jong - Voorzitter
  01:17:34 - 01:17:43 - Rick van Seggelen
  01:17:45 - 01:17:50 - Job de Jong - Voorzitter
  01:17:50 - 01:18:05 - Thijs Mooren
  01:18:05 - 01:18:20 - Job de Jong - Voorzitter
  01:18:20 - 01:18:34 - Rick van Seggelen
  01:18:37 - 01:18:39 - Job de Jong - Voorzitter
  01:18:39 - 01:19:03 - Thijs Mooren
  01:19:06 - 01:19:37 - Job de Jong - Voorzitter
  01:19:37 - 01:19:42 - Thijs Mooren
  01:19:42 - 01:19:50 - Job de Jong - Voorzitter
  01:19:50 - 01:19:53 - Thijs Mooren
  01:19:53 - 01:19:55 - Job de Jong - Voorzitter
  01:19:55 - 01:20:00 - Oscar van Leijden
  01:20:00 - 01:20:02 - Carsten Zwaaneveld
  01:20:02 - 01:20:05 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:05 - 01:20:06 - Hilde Bax
  01:20:06 - 01:20:08 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:08 - 01:20:12 - Rick van Seggelen
  01:20:12 - 01:20:20 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:20 - 01:20:23 - Thijs Mooren
  01:20:23 - 01:20:26 - Oscar van Leijden
  01:20:26 - 01:20:28 - Carsten Zwaaneveld
  01:20:28 - 01:20:30 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:30 - 01:20:37 - Hilde Bax
  01:20:37 - 01:20:41 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:41 - 01:20:44 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:44 - 01:21:25 - Job de Jong - Voorzitter
 7. 7

  Er is een verzoek ingediend om op het perceel bekend als ‘Kavel 5’ aan de Regenboogweg te Nieuwe Wetering’ 12 grondgebonden sociale huurwoningen te realiseren. Deze locatie maakt visueel onderdeel uit van de natuurbelevingstuin ‘De Bult’. Aangezien deze ontwikkeling onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is, heeft initiatiefnemer voorliggend ontwerpbestemmingplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 9 zienswijzen ingestuurd. Deze hebben niet geleid tot wijzigingen van het plan. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk.
  01:21:01 - 01:21:25 - Job de Jong - Voorzitter
  01:21:51 - 01:22:13 - Thijs Mooren
  01:22:16 - 01:22:35 - Job de Jong - Voorzitter
  01:22:46 - 01:22:54 - Job de Jong - Voorzitter
  01:22:54 - 01:23:07 - Anja de Rijk-de Jong
  01:23:07 - 01:23:09 - Job de Jong - Voorzitter
  01:23:09 - 01:23:14 - Carsten Zwaaneveld
  01:23:14 - 01:23:15 - Job de Jong - Voorzitter
  01:23:15 - 01:23:31 - Hilde Bax
  01:23:31 - 01:23:46 - Job de Jong - Voorzitter
  01:23:46 - 01:23:51 - Rick van Seggelen
  01:23:51 - 01:23:55 - Roy Möllers
  01:23:55 - 01:24:04 - Job de Jong - Voorzitter
  01:24:04 - 01:30:03 - Inspreker gemeenteraad
  01:30:06 - 01:30:39 - Job de Jong - Voorzitter
  01:30:39 - 01:33:10 - Inspreker gemeenteraad
  01:33:10 - 01:33:21 - Job de Jong - Voorzitter
  01:33:21 - 01:37:01 - Inspreker gemeenteraad
  01:37:01 - 01:37:12 - Job de Jong - Voorzitter
  01:37:12 - 01:37:57 - Roy Möllers
  01:38:00 - 01:40:27 - Inspreker gemeenteraad
  01:40:27 - 01:40:30 - Job de Jong - Voorzitter
  01:40:30 - 01:41:07 - Roy Möllers
  01:41:07 - 01:41:41 - Inspreker gemeenteraad
  01:41:41 - 01:41:52 - Job de Jong - Voorzitter
  01:41:52 - 01:42:25 - Hilde Bax
  01:42:25 - 01:42:29 - Inspreker gemeenteraad
  01:42:35 - 01:42:46 - Job de Jong - Voorzitter
  01:42:46 - 01:43:10 - Carsten Zwaaneveld
  01:43:12 - 01:45:31 - Inspreker gemeenteraad
  01:45:31 - 01:45:45 - Job de Jong - Voorzitter
  01:45:45 - 01:46:33 - Anja de Rijk-de Jong
  01:46:33 - 01:46:39 - Job de Jong - Voorzitter
  01:46:39 - 01:47:18 - Inspreker gemeenteraad
  01:47:18 - 01:47:24 - Anja de Rijk-de Jong
  01:47:32 - 01:47:43 - Job de Jong - Voorzitter
  01:47:43 - 01:47:47 - Inspreker gemeenteraad
  01:47:49 - 01:48:29 - Job de Jong - Voorzitter
  01:48:32 - 01:50:25 - Roy Möllers
  01:50:25 - 01:50:31 - Job de Jong - Voorzitter
  01:50:31 - 01:52:52 - Hilde Bax
  01:52:52 - 01:52:57 - Job de Jong - Voorzitter
  01:52:57 - 01:58:13 - Carsten Zwaaneveld
  01:58:13 - 01:58:20 - Job de Jong - Voorzitter
  01:58:20 - 02:02:00 - Anja de Rijk-de Jong
  02:02:00 - 02:02:06 - Job de Jong - Voorzitter
  02:02:06 - 02:04:52 - Thijs Mooren
  02:04:52 - 02:04:58 - Job de Jong - Voorzitter
  02:04:58 - 02:05:51 - Carsten Zwaaneveld
  02:05:51 - 02:05:53 - Job de Jong - Voorzitter
  02:05:53 - 02:06:10 - Thijs Mooren
  02:06:10 - 02:06:14 - Job de Jong - Voorzitter
  02:06:14 - 02:06:22 - Roy Möllers
  02:06:22 - 02:06:47 - Job de Jong - Voorzitter
  02:06:47 - 02:08:54 - Roel van Leeuwen
  02:08:54 - 02:09:02 - Job de Jong - Voorzitter
  02:09:02 - 02:10:02 - Roel van Leeuwen
  02:10:02 - 02:10:19 - Job de Jong - Voorzitter
  02:10:26 - 02:20:28 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  02:20:28 - 02:20:46 - Job de Jong - Voorzitter
  02:20:46 - 02:21:25 - Anja de Rijk-de Jong
  02:21:25 - 02:21:52 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  02:21:52 - 02:22:32 - Anja de Rijk-de Jong
  02:22:35 - 02:23:13 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  02:23:13 - 02:23:18 - Anja de Rijk-de Jong
  02:23:18 - 02:23:46 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  02:23:46 - 02:23:49 - Job de Jong - Voorzitter
  02:23:49 - 02:24:14 - Thijs Mooren
  02:24:14 - 02:24:19 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  02:24:19 - 02:24:25 - Thijs Mooren
  02:24:27 - 02:24:42 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  02:24:42 - 02:24:53 - Thijs Mooren
  02:24:53 - 02:24:55 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  02:25:00 - 02:25:24 - Job de Jong - Voorzitter
  02:25:26 - 02:26:21 - Roel van Leeuwen
  02:26:21 - 02:26:30 - Job de Jong - Voorzitter
  02:26:30 - 02:26:51 - Anja de Rijk-de Jong
  02:26:51 - 02:26:55 - Job de Jong - Voorzitter
  02:26:55 - 02:27:27 - Hilde Bax
  02:27:30 - 02:27:49 - Job de Jong - Voorzitter
  02:27:49 - 02:27:54 - Dennis Jong
  02:27:54 - 02:28:02 - Job de Jong - Voorzitter
  02:28:02 - 02:28:05 - Roel van Leeuwen
  02:28:05 - 02:28:07 - Job de Jong - Voorzitter
  02:28:07 - 02:28:11 - Hilde Bax
  02:28:11 - 02:28:13 - Job de Jong - Voorzitter
  02:28:13 - 02:28:16 - Carsten Zwaaneveld
  02:28:16 - 02:28:20 - Job de Jong - Voorzitter
  02:28:20 - 02:28:24 - Anja de Rijk-de Jong
  02:28:24 - 02:28:27 - Job de Jong - Voorzitter
  02:28:27 - 02:28:32 - Thijs Mooren
  02:28:32 - 02:29:23 - Job de Jong - Voorzitter
 8. 8

  De initiatiefnemers zijn voornemens om het bestaande gebouw op Woudsedijk-Zuid 22 te Woubrugge te slopen en hier 32 sociale huurappartementen voor werkende jongeren te realiseren. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  02:28:43 - 02:29:23 - Job de Jong - Voorzitter
  02:29:56 - 02:30:10 - Job de Jong - Voorzitter
  02:30:13 - 02:35:29 - Inspreker gemeenteraad
  02:35:29 - 02:35:37 - Job de Jong - Voorzitter
  02:35:37 - 02:41:15 - Inspreker gemeenteraad
  02:41:15 - 02:41:22 - Job de Jong - Voorzitter
  02:41:22 - 02:41:38 - Inspreker gemeenteraad
  02:41:38 - 02:42:00 - Job de Jong - Voorzitter
  02:42:00 - 02:44:10 - Inspreker gemeenteraad
  02:44:10 - 02:44:20 - Job de Jong - Voorzitter
  02:44:20 - 02:50:46 - Inspreker gemeenteraad
  02:50:46 - 02:50:51 - Job de Jong - Voorzitter
  02:50:51 - 02:50:57 - Job de Jong - Voorzitter
  02:50:59 - 02:52:07 - Thijs Mooren
  02:52:09 - 02:52:14 - Job de Jong - Voorzitter
  02:52:14 - 02:54:51 - Inspreker gemeenteraad
  02:54:51 - 02:54:55 - Job de Jong - Voorzitter
  02:54:55 - 02:55:03 - Thijs Mooren
  02:55:03 - 02:55:58 - Inspreker gemeenteraad
  02:55:58 - 02:56:34 - Thijs Mooren
  02:56:36 - 02:56:39 - Inspreker gemeenteraad
  02:56:41 - 02:56:46 - Job de Jong - Voorzitter
  02:56:46 - 02:58:48 - Inspreker gemeenteraad
  02:58:48 - 02:58:50 - Job de Jong - Voorzitter
  02:58:50 - 02:59:06 - Thijs Mooren
  02:59:06 - 02:59:08 - Thijs Mooren
  02:59:10 - 03:00:59 - Inspreker gemeenteraad
  03:00:59 - 03:01:12 - Job de Jong - Voorzitter
  03:01:12 - 03:01:18 - Inspreker gemeenteraad
  03:01:18 - 03:01:28 - Job de Jong - Voorzitter
  03:01:28 - 03:02:26 - Hilde Bax
  03:02:26 - 03:03:13 - Inspreker gemeenteraad
  03:03:16 - 03:04:20 - Inspreker gemeenteraad
  03:04:20 - 03:04:22 - Job de Jong - Voorzitter
  03:04:22 - 03:04:41 - Hilde Bax
  03:04:41 - 03:04:43 - Inspreker gemeenteraad
  03:04:43 - 03:05:11 - Hilde Bax
  03:05:11 - 03:05:14 - Hilde Bax
  03:05:14 - 03:05:29 - Inspreker gemeenteraad
  03:05:29 - 03:05:33 - Hilde Bax
  03:05:37 - 03:05:47 - Inspreker gemeenteraad
  03:05:47 - 03:06:10 - Job de Jong - Voorzitter
  03:06:52 - 03:06:57 - Job de Jong - Voorzitter
  03:06:57 - 03:12:00 - Inspreker gemeenteraad
  03:12:00 - 03:12:07 - Job de Jong - Voorzitter
  03:12:07 - 03:19:10 - Inspreker gemeenteraad
  03:19:10 - 03:19:23 - Job de Jong - Voorzitter
  03:19:23 - 03:19:29 - Thijs Mooren
  03:19:29 - 03:20:27 - Inspreker gemeenteraad
  03:20:27 - 03:20:44 - Job de Jong - Voorzitter
  03:20:44 - 03:21:07 - Hilde Bax
  03:21:07 - 03:21:12 - Inspreker gemeenteraad
  03:21:12 - 03:21:13 - Hilde Bax
  03:21:16 - 03:21:21 - Job de Jong - Voorzitter
  03:21:21 - 03:21:52 - Job de Jong - Voorzitter
  03:21:52 - 03:24:17 - Roel van Leeuwen
  03:24:17 - 03:24:23 - Job de Jong - Voorzitter
  03:24:23 - 03:26:46 - Oscar van Leijden
  03:26:46 - 03:26:50 - Job de Jong - Voorzitter
  03:26:50 - 03:28:52 - Hilde Bax
  03:28:52 - 03:29:11 - Job de Jong - Voorzitter
  03:29:11 - 03:32:05 - Carsten Zwaaneveld
  03:32:07 - 03:32:11 - Job de Jong - Voorzitter
  03:32:11 - 03:33:42 - Dennis Jong
  03:33:42 - 03:33:48 - Job de Jong - Voorzitter
  03:33:48 - 03:36:59 - Thijs Mooren
  03:37:01 - 03:37:19 - Job de Jong - Voorzitter
  03:37:39 - 03:37:41 - Job de Jong - Voorzitter
  03:37:41 - 03:43:52 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  03:43:52 - 03:44:52 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  03:44:52 - 03:46:23 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  03:46:23 - 03:46:27 - Job de Jong - Voorzitter
  03:46:27 - 03:46:44 - Roel van Leeuwen
  03:46:48 - 03:47:19 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  03:47:19 - 03:47:26 - Job de Jong - Voorzitter
  03:47:26 - 03:47:33 - Thijs Mooren
  03:47:33 - 03:47:42 - Job de Jong - Voorzitter
  03:47:42 - 03:48:02 - Thijs Mooren
  03:48:02 - 03:48:31 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  03:48:34 - 03:48:39 - Job de Jong - Voorzitter
  03:48:39 - 03:49:45 - Oscar van Leijden
  03:49:45 - 03:49:56 - Job de Jong - Voorzitter
  03:49:56 - 03:51:04 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  03:51:06 - 03:51:11 - Job de Jong - Voorzitter
  03:51:11 - 03:51:29 - Hilde Bax
  03:51:29 - 03:51:50 - Hilde Bax
  03:51:50 - 03:51:52 - Job de Jong - Voorzitter
  03:51:52 - 03:52:16 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  03:52:18 - 03:52:37 - Job de Jong - Voorzitter
  03:52:37 - 03:55:22 - Thijs Mooren
  03:55:22 - 03:55:25 - Job de Jong - Voorzitter
  03:55:25 - 03:57:23 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  03:57:25 - 03:57:59 - Job de Jong - Voorzitter
  03:57:59 - 03:58:07 - Roel van Leeuwen
  03:58:07 - 03:58:11 - Job de Jong - Voorzitter
  03:58:11 - 03:58:16 - Oscar van Leijden
  03:58:16 - 03:58:18 - Hilde Bax
  03:58:18 - 03:58:21 - Job de Jong - Voorzitter
  03:58:21 - 03:58:23 - Carsten Zwaaneveld
  03:58:23 - 03:58:26 - Job de Jong - Voorzitter
  03:58:26 - 03:58:31 - Dennis Jong
  03:58:31 - 03:58:33 - Thijs Mooren
  03:58:33 - 03:58:42 - Job de Jong - Voorzitter
  04:03:30 - 04:03:40 - Job de Jong - Voorzitter
 9. 9

  De initiatiefnemers zijn voornemens om op de braakliggende bedrijfslocatie aan de Boskade 6 en 7c te Hoogmade een combinatie van verschillende bedrijfs(verzamel)gebouwen en maximaal acht woningen te bouwen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  04:04:03 - 04:04:54 - Job de Jong - Voorzitter
  04:04:57 - 04:09:33 - Inspreker gemeenteraad
  04:09:33 - 04:09:42 - Job de Jong - Voorzitter
  04:09:42 - 04:10:02 - Oscar van Leijden
  04:10:04 - 04:10:29 - Inspreker gemeenteraad
  04:10:29 - 04:10:33 - Job de Jong - Voorzitter
  04:10:33 - 04:10:47 - Thijs Mooren
  04:10:47 - 04:10:50 - Inspreker gemeenteraad
  04:10:50 - 04:11:06 - Thijs Mooren
  04:11:06 - 04:11:37 - Inspreker gemeenteraad
  04:11:37 - 04:11:42 - Job de Jong - Voorzitter
  04:11:42 - 04:11:55 - Hilde Bax
  04:11:55 - 04:12:47 - Inspreker gemeenteraad
  04:12:47 - 04:12:53 - Hilde Bax
  04:12:53 - 04:12:55 - Inspreker gemeenteraad
  04:12:55 - 04:12:58 - Hilde Bax
  04:13:00 - 04:13:26 - Job de Jong - Voorzitter
  04:13:26 - 04:14:44 - Hilde Bax
  04:14:44 - 04:14:49 - Job de Jong - Voorzitter
  04:14:49 - 04:15:19 - Carsten Zwaaneveld
  04:15:19 - 04:15:23 - Job de Jong - Voorzitter
  04:15:23 - 04:17:19 - Oscar van Leijden
  04:17:19 - 04:17:24 - Job de Jong - Voorzitter
  04:17:24 - 04:19:04 - Thijs Mooren
  04:19:04 - 04:19:10 - Job de Jong - Voorzitter
  04:19:10 - 04:20:46 - Dennis Jong
  04:20:48 - 04:20:54 - Job de Jong - Voorzitter
  04:20:54 - 04:20:57 - Rick van Seggelen
  04:20:57 - 04:21:05 - Job de Jong - Voorzitter
  04:21:05 - 04:21:28 - Dennis Jong
  04:21:28 - 04:21:31 - Job de Jong - Voorzitter
  04:21:31 - 04:22:24 - Rick van Seggelen
  04:22:24 - 04:22:28 - Job de Jong - Voorzitter
  04:22:28 - 04:22:45 - Thijs Mooren
  04:22:45 - 04:22:47 - Job de Jong - Voorzitter
  04:22:47 - 04:23:06 - Rick van Seggelen
  04:23:06 - 04:23:31 - Job de Jong - Voorzitter
  04:23:31 - 04:24:44 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  04:24:44 - 04:24:52 - Job de Jong - Voorzitter
  04:24:52 - 04:25:50 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  04:25:50 - 04:26:06 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  04:26:06 - 04:28:54 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  04:28:57 - 04:29:10 - Thijs Mooren
  04:29:10 - 04:29:30 - Job de Jong - Voorzitter
  04:29:30 - 04:29:55 - Hilde Bax
  04:29:55 - 04:30:13 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  04:30:13 - 04:30:23 - Hilde Bax
  04:30:23 - 04:30:36 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  04:30:36 - 04:30:44 - Job de Jong - Voorzitter
  04:30:44 - 04:31:33 - Thijs Mooren
  04:31:33 - 04:31:38 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  04:31:38 - 04:32:03 - Thijs Mooren
  04:32:06 - 04:32:15 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  04:32:15 - 04:32:18 - Job de Jong - Voorzitter
  04:32:18 - 04:32:25 - Thijs Mooren
  04:32:25 - 04:32:42 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  04:32:44 - 04:32:59 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  04:33:01 - 04:33:10 - Job de Jong - Voorzitter
  04:33:10 - 04:35:18 - Thijs Mooren
  04:35:18 - 04:35:34 - Job de Jong - Voorzitter
  04:35:37 - 04:37:15 - Oscar van Leijden
  04:37:15 - 04:37:24 - Job de Jong - Voorzitter
  04:37:24 - 04:37:44 - Hilde Bax
  04:37:44 - 04:37:47 - Thijs Mooren
  04:37:47 - 04:37:59 - Thijs Mooren
  04:38:03 - 04:38:14 - Job de Jong - Voorzitter
  04:38:14 - 04:38:23 - Hilde Bax
  04:38:23 - 04:38:25 - Job de Jong - Voorzitter
  04:38:25 - 04:38:29 - Carsten Zwaaneveld
  04:38:29 - 04:38:31 - Job de Jong - Voorzitter
  04:38:31 - 04:38:38 - Oscar van Leijden
  04:38:38 - 04:38:42 - Dennis Jong
  04:38:42 - 04:38:44 - Job de Jong - Voorzitter
  04:38:44 - 04:38:47 - Rick van Seggelen
  04:38:47 - 04:39:17 - Job de Jong - Voorzitter
 10. 10

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

  Besluit

  N.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenkwartier.

  04:38:54 - 04:39:17 - Job de Jong - Voorzitter
 11. 11

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit op donderdag 16 mei 2024 om 00:10 uur de vergadering.

  04:39:01 - 04:39:17 - Job de Jong - Voorzitter