Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

maandag 4 maart 2024

19:00 - 19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R. (Roy) Möllers
Toelichting

Een hoorzitting bestemmingsplannen is een type V&A-vergadering. Voor meer informatie over de hoorzittingen bestemmingsplannen, zie Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 18:59 uur.

  00:00:13 - 00:00:56 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:00:56 - 00:01:00 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:01:00 - 00:01:05 - Gino Wesselman
  00:01:05 - 00:01:08 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:01:08 - 00:01:13 - Oscar van Leijden
  00:01:13 - 00:01:18 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:01:18 - 00:01:23 - Ingrid Bader
  00:01:23 - 00:01:25 - NO NAME
  00:01:25 - 00:03:20 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:03:20 - 00:03:56 - Hilde Bax
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:34 - 00:03:56 - Hilde Bax
 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:35 - 00:03:56 - Hilde Bax
 4. 4

  De initiatiefnemers willen graag de bedrijfswoning op het perceel Floraweg 68 te Roelofarendsveen omzetten naar een burgerwoning, omdat de woning al voor lange tijd niet meer in gebruik is als bedrijfswoning. Om de feitelijke en planologische situatie met elkaar in overeenstemming te brengen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 15 januari 2019 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:03:36 - 00:03:56 - Hilde Bax
  00:03:56 - 00:04:02 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:04:02 - 00:04:08 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:04:08 - 00:04:24 - Ingrid Bader
  00:04:24 - 00:04:28 - Hilde Bax
  00:04:31 - 00:05:03 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:05:12 - 00:05:28 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:05:28 - 00:05:38 - Hilde Bax
  00:05:40 - 00:05:49 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:05:49 - 00:05:54 - Hilde Bax
  00:05:54 - 00:08:09 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:08:09 - 00:08:13 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:08:13 - 00:08:21 - Hilde Bax
  00:08:21 - 00:10:24 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:10:24 - 00:11:25 - Oscar van Leijden
  00:11:25 - 00:12:52 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
 5. 5

  Het bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeren Braassemerland’ is opgesteld om zo de gemeentelijke Nota Parkeernormen 2018 van toepassing te verklaren op het plangebied van het bestemmingsplan ‘Braassemerland 2019’. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 6. 6

  De initiatiefnemers zijn voornemens om vier extra woningen te realiseren in de bestaande rijksmonumentale bebouwing op het perceel Van Klaverweijdeweg 21-21a te Hoogmade. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 22 juni 2021 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 7. 7

  LET OP! : naar aanleiding van de vragen over Raadhuisstraat2b is op 1 maart 2024 in het ontwerpbestemmingsplan een kleine aanpassing gedaan. De hieronder toegevoegde versie is de huidige versie. De wethouder zal/kan dit tijdens de hoorzitting toelichten.


  De initiatiefnemers hebben het bestaande bijgebouw achter Raadhuisstraat 2-2a te Woubrugge gesloopt en zijn voornemens om hier twee woningen te realiseren. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 10 november 2020 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 8. 8

  De initiatiefnemers zijn voornemens om één woning te realiseren op het perceel Zwetweg 5 te Woubrugge. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 25 april 2023 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:12:46 - 00:12:52 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:12:52 - 00:12:57 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:12:57 - 00:13:24 - Oscar van Leijden
  00:13:24 - 00:13:26 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:13:26 - 00:14:04 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:14:04 - 00:14:12 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:14:12 - 00:14:42 - NO NAME
  00:14:42 - 00:14:56 - Thijs Mooren
  00:14:56 - 00:15:04 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:15:04 - 00:15:08 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:15:08 - 00:15:15 - NO NAME
  00:15:15 - 00:16:07 - Thijs Mooren
  00:16:07 - 00:16:38 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:16:38 - 00:17:13 - Thijs Mooren
  00:17:13 - 00:17:17 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:17:17 - 00:17:30 - Ingrid Bader
  00:17:30 - 00:17:45 - Thijs Mooren
  00:17:45 - 00:17:46 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:17:46 - 00:18:04 - Ingrid Bader
  00:18:04 - 00:18:23 - Thijs Mooren
  00:18:23 - 00:18:36 - Ingrid Bader
  00:18:36 - 00:18:40 - Thijs Mooren
  00:18:40 - 00:18:46 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:18:46 - 00:19:33 - Thijs Mooren
  00:19:33 - 00:19:35 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:19:35 - 00:21:02 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:21:02 - 00:21:09 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:21:09 - 00:21:36 - Thijs Mooren
  00:21:36 - 00:22:11 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:22:11 - 00:22:24 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:22:24 - 00:22:29 - Hilde Bax
  00:22:29 - 00:22:31 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:22:31 - 00:22:35 - Gino Wesselman
  00:22:35 - 00:22:37 - Oscar van Leijden
  00:22:37 - 00:22:40 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:22:40 - 00:22:43 - Ingrid Bader
  00:22:43 - 00:22:44 - NO NAME
  00:22:44 - 00:23:03 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:23:03 - 00:24:34 - Thijs Mooren
  00:24:34 - 00:24:37 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:24:37 - 00:24:40 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:24:40 - 00:24:42 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:24:42 - 00:24:56 - Thijs Mooren
  00:24:56 - 00:24:59 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:24:59 - 00:25:02 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:25:02 - 00:25:05 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:25:05 - 00:25:35 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:25:35 - 00:26:00 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:26:00 - 00:26:02 - Hilde Bax
  00:26:02 - 00:26:04 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:26:04 - 00:26:09 - Gino Wesselman
  00:26:09 - 00:26:34 - Thijs Mooren
  00:26:34 - 00:26:40 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:26:40 - 00:27:02 - Thijs Mooren
  00:27:02 - 00:27:06 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:27:06 - 00:27:08 - Ingrid Bader
  00:27:08 - 00:27:10 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:27:10 - 00:27:12 - NO NAME
  00:27:12 - 00:27:31 - Roy Möllers - Voorzitter
 9. 9

  Initiatiefnemer is voornemens om op het perceel Noordeinde 89 te Roelofarendsveen in het bestaande hoofdgebouw vier appartementen te realiseren en op het achtererf twee vrijstaande woningen te realiseren. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan is de uitwerking van een positief besluit d.d. 22 februari 2022 op een door initiatiefnemer destijds ingediend principeverzoek. Om dit voornemen mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 10. 10

  De initiatiefnemers zijn voornemens om één woning te realiseren op het perceel Pastoor van der Plaatstraat 32b te Rijpwetering. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 6 december 2022 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:27:24 - 00:27:31 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:27:31 - 00:28:53 - Thijs Mooren
  00:28:53 - 00:29:15 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:29:15 - 00:29:17 - Thijs Mooren
  00:29:17 - 00:29:36 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:29:36 - 00:29:51 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:29:51 - 00:29:58 - Gino Wesselman
  00:29:58 - 00:30:01 - Oscar van Leijden
  00:30:01 - 00:30:04 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:30:04 - 00:30:08 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:30:08 - 00:30:10 - NO NAME
  00:30:10 - 00:30:27 - Roy Möllers - Voorzitter
 11. 11

  Initiatiefnemer heeft het voornemen een nieuwe woning te bouwen aan de Molenkade 28 in Leimuiden. Hierbij zal de bestaande woonboot verdwijnen. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:30:14 - 00:30:27 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:30:27 - 00:31:02 - Hilde Bax
  00:31:02 - 00:31:16 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:31:16 - 00:31:24 - Hilde Bax
  00:31:26 - 00:31:34 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:31:34 - 00:31:38 - Hilde Bax
  00:31:38 - 00:31:42 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:31:42 - 00:31:48 - Hilde Bax
  00:31:48 - 00:32:16 - Roy Möllers - Voorzitter
 12. 12

  Het plan gaat over het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:31:57 - 00:32:16 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:32:16 - 00:32:20 - Hilde Bax
  00:32:20 - 00:32:52 - Roy Möllers - Voorzitter
 13. 13

  Alle karakteristieke panden en objecten binnen de gemeente, afgezien van de rijksmonumenten, zijn in beeld gebracht in het Erfgoedregister behorende bij de Erfgoedverordening. In aanvulling op de bestaande Erfgoedverordening wordt met voorliggend paraplubestemmingsplan een juridisch-planologisch kader voor de sloop van deze panden en objecten geboden. Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:32:31 - 00:32:52 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:32:52 - 00:34:06 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:34:06 - 00:34:35 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:34:35 - 00:35:34 - Hilde Bax
  00:35:34 - 00:35:59 - Roy Möllers - Voorzitter
 14. 14

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 19:35 uur.

  00:35:50 - 00:35:59 - Roy Möllers - Voorzitter