Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

Extra vergadering

woensdag 5 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.J. (Job) de Jong
Toelichting

Een hoorzitting bestemmingsplannen is een type V&A-vergadering. Voor meer informatie over de hoorzittingen bestemmingsplannen, zie Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  n.v.t.

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.

  00:00:25 - 00:00:35 - Job de Jong - Voorzitter
  00:00:45 - 00:01:11 - Job de Jong - Voorzitter
 2. 2

  Besluit

  De agendapunten 7 en 8 worden omgewisseld

  De raadsleden kiezen hiervoor zodat de insprekers voor punt 8 minder lang hoeven te wachten.

  00:01:01 - 00:01:11 - Job de Jong - Voorzitter
  00:01:11 - 00:01:19 - Roy Möllers
  00:01:19 - 00:01:47 - Job de Jong - Voorzitter
 3. 3

  Besluit

  n.v.t.

  De heer Mooren deelt mede dat twee zaken hem zijn opgevallen :

  1. de omzetting, door het college, van feitelijke vragen naar schriftelijke vragen.
  2. een vermeende schending van de geheimhouding van stukken.
  00:01:36 - 00:01:47 - Job de Jong - Voorzitter
  00:01:47 - 00:02:17 - Thijs Mooren
  00:02:17 - 00:02:22 - Job de Jong - Voorzitter
  00:02:22 - 00:02:31 - Carsten Zwaaneveld
  00:02:34 - 00:03:08 - Thijs Mooren
  00:03:08 - 00:03:18 - Job de Jong - Voorzitter
  00:03:22 - 00:04:20 - Job de Jong - Voorzitter
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:25 - 00:04:20 - Job de Jong - Voorzitter
 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:
  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  n.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen.

  00:03:48 - 00:04:20 - Job de Jong - Voorzitter
 6. 6

  Initiatiefnemer is voornemens om op de percelen achter Vennemeer 3 en 5 respectievelijk één en twee verblijfsrecreatieve onderkomens te realiseren. Met voorliggend bestemmingsplan wordt dit voornemen planologisch / juridisch mogelijk gemaakt. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:03:57 - 00:04:20 - Job de Jong - Voorzitter
  00:04:45 - 00:04:49 - Job de Jong - Voorzitter
  00:04:49 - 00:10:47 - Inspreker gemeenteraad
  00:10:47 - 00:10:50 - Job de Jong - Voorzitter
  00:10:50 - 00:11:25 - Inspreker gemeenteraad
  00:11:25 - 00:11:36 - Job de Jong - Voorzitter
  00:11:36 - 00:12:00 - Thijs Mooren
  00:12:04 - 00:12:48 - Inspreker gemeenteraad
  00:12:48 - 00:12:54 - Thijs Mooren
  00:12:54 - 00:13:00 - Inspreker gemeenteraad
  00:13:00 - 00:13:07 - Thijs Mooren
  00:13:07 - 00:13:28 - Inspreker gemeenteraad
  00:13:28 - 00:13:31 - Thijs Mooren
  00:13:31 - 00:14:06 - Inspreker gemeenteraad
  00:14:06 - 00:14:08 - Job de Jong - Voorzitter
  00:14:08 - 00:14:26 - Inspreker gemeenteraad
  00:14:26 - 00:14:34 - Job de Jong - Voorzitter
  00:14:34 - 00:15:09 - Roy Möllers
  00:15:09 - 00:16:16 - Inspreker gemeenteraad
  00:16:16 - 00:16:57 - Job de Jong - Voorzitter
  00:17:00 - 00:18:42 - Roel van Leeuwen
  00:18:42 - 00:18:48 - Job de Jong - Voorzitter
  00:18:48 - 00:20:18 - Roy Möllers
  00:20:18 - 00:20:23 - Job de Jong - Voorzitter
  00:20:23 - 00:21:36 - Thijs Mooren
  00:21:40 - 00:21:47 - Job de Jong - Voorzitter
  00:21:47 - 00:22:26 - Johan Hoogendoorn
  00:22:26 - 00:22:30 - Job de Jong - Voorzitter
  00:22:30 - 00:22:46 - Roy Möllers
  00:22:46 - 00:23:14 - Johan Hoogendoorn
  00:23:16 - 00:23:22 - Job de Jong - Voorzitter
  00:23:22 - 00:25:11 - Carsten Zwaaneveld
  00:25:11 - 00:25:14 - Job de Jong - Voorzitter
  00:25:14 - 00:25:55 - Peter Blom
  00:25:55 - 00:26:06 - Job de Jong - Voorzitter
  00:26:16 - 00:27:11 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:27:11 - 00:27:15 - Job de Jong - Voorzitter
  00:27:15 - 00:27:19 - Carsten Zwaaneveld
  00:27:23 - 00:27:54 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:27:54 - 00:28:39 - Thea Wesselman
  00:28:39 - 00:28:44 - Job de Jong - Voorzitter
  00:28:44 - 00:29:08 - Roy Möllers
  00:29:10 - 00:30:17 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:30:17 - 00:30:20 - Job de Jong - Voorzitter
  00:30:20 - 00:30:31 - Roy Möllers
  00:30:33 - 00:30:40 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:30:43 - 00:35:51 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:35:51 - 00:35:53 - Job de Jong - Voorzitter
  00:35:53 - 00:36:20 - Carsten Zwaaneveld
  00:36:20 - 00:36:49 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:36:49 - 00:36:59 - Thijs Mooren
  00:37:01 - 00:37:14 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:37:21 - 00:37:42 - Job de Jong - Voorzitter
  00:37:42 - 00:37:59 - Peter Blom
  00:37:59 - 00:38:29 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:38:31 - 00:38:41 - Job de Jong - Voorzitter
  00:38:41 - 00:38:58 - Thijs Mooren
  00:39:04 - 00:39:29 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:39:29 - 00:39:47 - Job de Jong - Voorzitter
  00:39:47 - 00:40:07 - Johan Hoogendoorn
  00:40:09 - 00:40:30 - Job de Jong - Voorzitter
  00:40:30 - 00:40:38 - Roy Möllers
  00:40:43 - 00:40:46 - Job de Jong - Voorzitter
  00:40:46 - 00:40:56 - Roel van Leeuwen
  00:40:56 - 00:41:00 - Job de Jong - Voorzitter
  00:41:00 - 00:41:05 - Peter Blom
  00:41:05 - 00:41:07 - Job de Jong - Voorzitter
  00:41:07 - 00:41:11 - Carsten Zwaaneveld
  00:41:13 - 00:41:15 - Job de Jong - Voorzitter
  00:41:15 - 00:41:25 - Johan Hoogendoorn
  00:41:25 - 00:42:09 - Job de Jong - Voorzitter
 7. 7

  Initiatiefnemer is voornemens om op zijn perceel - kadastraal bekend AKM01F1608 - Pastoor van der Plaatstraat 36 te Rijpwetering de bestaande verouderde boerderij met opstallen te slopen en daarvoor in totaal twee woningen te realiseren.
  Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 8. 8

  De initiatiefnemer is voornemens om de huidige bedrijfswoning om te bestemmen naar een burgerwoning. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 20 december 2022 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:41:51 - 00:42:09 - Job de Jong - Voorzitter
  00:43:00 - 00:43:06 - Job de Jong - Voorzitter
  00:43:09 - 00:43:30 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  00:43:32 - 00:46:09 - Inspreker gemeenteraad
  00:46:09 - 00:46:23 - Job de Jong - Voorzitter
  00:46:23 - 00:46:41 - Johan Hoogendoorn
  00:46:41 - 00:47:01 - Inspreker gemeenteraad
  00:47:01 - 00:47:39 - Johan Hoogendoorn
  00:47:39 - 00:47:47 - Job de Jong - Voorzitter
  00:47:47 - 00:47:55 - Johan Hoogendoorn
  00:47:59 - 00:48:05 - Job de Jong - Voorzitter
  00:48:05 - 00:48:29 - Roy Möllers
  00:48:29 - 00:48:44 - Inspreker gemeenteraad
  00:48:44 - 00:48:47 - Job de Jong - Voorzitter
  00:48:47 - 00:48:57 - Thijs Mooren
  00:48:59 - 00:49:35 - Inspreker gemeenteraad
  00:49:35 - 00:50:19 - Job de Jong - Voorzitter
  00:50:35 - 00:50:38 - Job de Jong - Voorzitter
  00:50:38 - 00:56:23 - Inspreker gemeenteraad
  00:56:23 - 00:56:30 - Job de Jong - Voorzitter
  00:56:30 - 00:56:42 - Carsten Zwaaneveld
  00:56:46 - 00:56:51 - Inspreker gemeenteraad
  00:56:51 - 00:56:59 - Carsten Zwaaneveld
  00:56:59 - 00:57:12 - Inspreker gemeenteraad
  00:57:15 - 00:57:23 - Job de Jong - Voorzitter
  00:57:23 - 00:57:59 - Roy Möllers
  00:57:59 - 00:58:22 - Inspreker gemeenteraad
  00:58:22 - 00:58:30 - Job de Jong - Voorzitter
  00:58:30 - 00:58:47 - Johan Hoogendoorn
  00:58:47 - 00:59:29 - Inspreker gemeenteraad
  00:59:29 - 00:59:48 - Johan Hoogendoorn
  00:59:48 - 01:00:18 - Inspreker gemeenteraad
  01:00:18 - 01:00:47 - Job de Jong - Voorzitter
  01:00:47 - 01:02:07 - Thijs Mooren
  01:02:09 - 01:02:14 - Job de Jong - Voorzitter
  01:02:14 - 01:02:55 - Johan Hoogendoorn
  01:02:55 - 01:03:00 - Job de Jong - Voorzitter
  01:03:00 - 01:03:47 - Carsten Zwaaneveld
  01:03:49 - 01:03:51 - Job de Jong - Voorzitter
  01:03:51 - 01:04:40 - Thijs Mooren
  01:04:40 - 01:05:25 - Carsten Zwaaneveld
  01:05:25 - 01:05:33 - Job de Jong - Voorzitter
  01:05:35 - 01:05:39 - Peter Blom
  01:05:39 - 01:05:44 - Job de Jong - Voorzitter
  01:05:44 - 01:06:54 - Roel van Leeuwen
  01:06:54 - 01:07:01 - Job de Jong - Voorzitter
  01:07:01 - 01:08:10 - Roy Möllers
  01:08:12 - 01:08:21 - Job de Jong - Voorzitter
  01:08:36 - 01:11:11 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:11:11 - 01:11:13 - Job de Jong - Voorzitter
  01:11:13 - 01:11:20 - Thijs Mooren
  01:11:20 - 01:11:23 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:11:23 - 01:11:25 - Thijs Mooren
  01:11:25 - 01:12:03 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:12:03 - 01:12:11 - Thijs Mooren
  01:12:11 - 01:12:40 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:12:40 - 01:12:49 - Thijs Mooren
  01:12:55 - 01:13:12 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:13:12 - 01:13:19 - Thijs Mooren
  01:13:19 - 01:13:45 - Job de Jong - Voorzitter
  01:13:45 - 01:14:04 - Roy Möllers
  01:14:04 - 01:14:14 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:14:19 - 01:15:03 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:15:03 - 01:15:05 - Johan Hoogendoorn
  01:15:05 - 01:15:08 - Job de Jong - Voorzitter
  01:15:08 - 01:15:35 - Johan Hoogendoorn
  01:15:35 - 01:15:37 - Johan Hoogendoorn
  01:15:37 - 01:17:01 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:17:04 - 01:17:23 - Job de Jong - Voorzitter
  01:17:23 - 01:17:44 - Thijs Mooren
  01:17:44 - 01:17:47 - Job de Jong - Voorzitter
  01:17:47 - 01:18:14 - Roy Möllers
  01:18:17 - 01:19:51 - Thijs Mooren
  01:19:51 - 01:20:16 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:16 - 01:20:19 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:19 - 01:20:20 - Johan Hoogendoorn
  01:20:20 - 01:20:22 - Job de Jong - Voorzitter
  01:20:22 - 01:20:26 - Carsten Zwaaneveld
  01:20:26 - 01:20:31 - Peter Blom
  01:20:31 - 01:20:33 - Roel van Leeuwen
  01:20:33 - 01:20:35 - Roy Möllers
  01:20:35 - 01:21:08 - Job de Jong - Voorzitter
  01:25:23 - 01:26:27 - Job de Jong - Voorzitter
  01:26:29 - 01:27:22 - Roel van Leeuwen
  01:27:22 - 01:27:32 - Job de Jong - Voorzitter
  01:27:32 - 01:29:43 - Anja de Rijk-de Jong
  01:29:46 - 01:29:52 - Job de Jong - Voorzitter
  01:29:52 - 01:30:48 - Thijs Mooren
  01:30:48 - 01:30:54 - Job de Jong - Voorzitter
  01:30:54 - 01:31:03 - Roy Möllers
  01:31:05 - 01:31:08 - Thijs Mooren
  01:31:11 - 01:31:26 - Job de Jong - Voorzitter
  01:31:38 - 01:33:52 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:33:52 - 01:33:55 - Job de Jong - Voorzitter
  01:33:55 - 01:34:15 - Anja de Rijk-de Jong
  01:34:24 - 01:34:39 - Job de Jong - Voorzitter
  01:34:39 - 01:34:57 - Anja de Rijk-de Jong
  01:34:57 - 01:35:45 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:35:48 - 01:36:14 - Job de Jong - Voorzitter
  01:36:14 - 01:36:44 - Thijs Mooren
  01:36:46 - 01:36:51 - Job de Jong - Voorzitter
  01:36:51 - 01:36:56 - Roy Möllers
  01:36:58 - 01:37:18 - Job de Jong - Voorzitter
  01:37:18 - 01:37:19 - Roy Möllers
  01:37:19 - 01:37:24 - Job de Jong - Voorzitter
  01:37:24 - 01:37:26 - Roel van Leeuwen
  01:37:26 - 01:37:28 - Job de Jong - Voorzitter
  01:37:28 - 01:37:35 - Peter Blom
  01:37:35 - 01:37:38 - Anja de Rijk-de Jong
  01:37:38 - 01:37:40 - Thijs Mooren
  01:37:40 - 01:38:13 - Job de Jong - Voorzitter
  01:38:13 - 01:40:19 - Anja de Rijk-de Jong
  01:40:19 - 01:40:26 - Job de Jong - Voorzitter
  01:40:26 - 01:41:04 - Thijs Mooren
  01:41:04 - 01:41:10 - Job de Jong - Voorzitter
 9. 9

  In het afwijkingenbeleid wordt beschreven hoe wordt omgegaan met het afwijken van het bestemmingsplan. Het afwijkingenbeleid ziet grotendeels op de kruimelregeling zoals vervat in de wet. Onder de Omgevingswet komt de kruimelregeling te vervallen. Om inwoners onder de Omgevingswet tegemoet te komen wordt voorgesteld de binnen deze gemeente meest gehanteerde kruimelafwijkingen op te nemen in een parapluplan zodat bij de Omgevingswet met een eenvoudige procedure medewerking kan worden verleend. De raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  01:41:08 - 01:41:10 - Job de Jong - Voorzitter
  01:41:10 - 01:41:35 - Roy Möllers
  01:41:35 - 01:41:46 - Job de Jong - Voorzitter
  01:41:46 - 01:44:12 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:44:12 - 01:44:17 - Job de Jong - Voorzitter
  01:44:17 - 01:44:53 - Roel van Leeuwen
  01:44:53 - 01:45:27 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:45:27 - 01:45:35 - Roel van Leeuwen
  01:45:35 - 01:45:47 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:45:52 - 01:45:58 - Job de Jong - Voorzitter
  01:45:58 - 01:46:20 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:46:20 - 01:47:15 - Thijs Mooren
  01:47:17 - 01:48:29 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:48:29 - 01:48:37 - Thijs Mooren
  01:48:37 - 01:48:40 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:48:48 - 01:49:00 - Thijs Mooren
  01:49:06 - 01:49:29 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:49:31 - 01:50:00 - Job de Jong - Voorzitter
  01:50:00 - 01:50:03 - Roy Möllers
  01:50:03 - 01:50:06 - Roel van Leeuwen
  01:50:06 - 01:50:09 - Roel van Leeuwen
  01:50:09 - 01:50:13 - Carsten Zwaaneveld
  01:50:13 - 01:50:16 - Anja de Rijk-de Jong
  01:50:16 - 01:51:01 - Job de Jong - Voorzitter
  01:51:01 - 01:52:47 - Carsten Zwaaneveld
 10. 10

  Initiatiefnemer is voornemens het perceel Ripselaan 6 te Rijpwetering - kadastraal bekend onder gemeente Alkemade, sectie D, nummers 2431, 2433, 2434 & 3801 - te herstructureren. Het huidige bouwvlak bedraagt ca. 1,54 hectare. Ter plaatse runt initiatiefnemer een manege, een paardenhouderij en een opfokbedrijf voor jongvee. Aan de hand van voorliggend ontwerpbestemmingsplan het bouwvlak te vergroten naar 2 hectare ten behoeve van de uitbreiding van het parkeerterrein, de buitenrijbak van een overdekking voorzien, de voeropslag te vergroten en op het perceel een recreatiewoning realiseren. Dit maakt het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied” niet mogelijk. Door voorliggend bestemmingplan vast te stellen wordt het voornemen echter wel planologisch juridisch mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 december 2023 tot en met 7 maart 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen in deze periode binnengekomen.


  Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  01:51:09 - 01:52:47 - Carsten Zwaaneveld
  01:52:47 - 01:52:51 - Job de Jong - Voorzitter
  01:52:51 - 01:53:36 - Johan Hoogendoorn
  01:53:36 - 01:53:40 - Job de Jong - Voorzitter
  01:53:40 - 01:54:09 - Thijs Mooren
  01:54:12 - 01:54:17 - Job de Jong - Voorzitter
  01:54:17 - 01:54:47 - Roy Möllers
  01:54:47 - 01:54:53 - Job de Jong - Voorzitter
  01:54:53 - 01:55:31 - Roel van Leeuwen
  01:55:34 - 01:55:39 - Job de Jong - Voorzitter
  01:55:39 - 01:56:45 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:56:45 - 01:56:52 - Job de Jong - Voorzitter
  01:56:52 - 01:57:03 - Roy Möllers
  01:57:05 - 01:57:07 - Job de Jong - Voorzitter
  01:57:07 - 01:58:00 - Carsten Zwaaneveld
  01:58:02 - 01:58:22 - Job de Jong - Voorzitter
  01:58:22 - 01:58:37 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:58:37 - 01:58:39 - Job de Jong - Voorzitter
  01:58:39 - 01:58:46 - Johan Hoogendoorn
  01:58:48 - 01:59:04 - Job de Jong - Voorzitter
  01:59:04 - 01:59:14 - Roy Möllers
  01:59:19 - 01:59:25 - Job de Jong - Voorzitter
  01:59:25 - 02:00:14 - Roel van Leeuwen
  02:00:14 - 02:00:20 - Job de Jong - Voorzitter
  02:00:20 - 02:00:32 - Peter Blom
  02:00:32 - 02:00:39 - Job de Jong - Voorzitter
  02:00:39 - 02:01:11 - Johan Hoogendoorn
  02:01:11 - 02:01:14 - Job de Jong - Voorzitter
  02:01:14 - 02:01:44 - Thijs Mooren
  02:01:47 - 02:01:57 - Job de Jong - Voorzitter
  02:01:57 - 02:02:13 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  02:02:13 - 02:02:33 - Job de Jong - Voorzitter
  02:02:33 - 02:02:39 - Peter Blom
  02:02:39 - 02:02:42 - Carsten Zwaaneveld
  02:02:42 - 02:02:46 - Johan Hoogendoorn
  02:02:46 - 02:02:50 - Thijs Mooren
  02:02:50 - 02:02:52 - Job de Jong - Voorzitter
  02:02:52 - 02:02:58 - Roel van Leeuwen
  02:02:58 - 02:03:23 - Job de Jong - Voorzitter
 11. 11

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

  Besluit

  N.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenkwartier.

 12. 12

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit om 21:35 uur de vergadering.