Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

Extra vergadering

woensdag 13 maart 2024

19:30 - 21:10
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H.M. (Anja) de Rijk - de Jong
Toelichting

Een hoorzitting bestemmingsplannen is een type V&A-vergadering. Voor meer informatie over de hoorzittingen bestemmingsplannen, zie Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.

  00:00:18 - 00:03:23 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:03:30 - 00:03:35 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:03:35 - 00:04:20 - Aad Blom
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t

  De voorzitter doet een mededeling t.a.v. de Context en Kadersvergadering d.d. 25 maart 2024.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:
  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  N.v.t

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  00:03:37 - 00:04:20 - Aad Blom
 6. 6

  De initiatiefnemer is voornemens het perceel Zwarteweg 8 te Oud Ade te herinrichten door de in onbruik rakende agrarische bebouwing te saneren en drie woningen toe te voegen in het nieuw te realiseren hoofdgebouw op de plek van de bestaande boerderij. Ook worden er twee vrijstaande woningen gerealiseerd op de plaats waar momenteel de bestaande stallen gesitueerd zijn en wordt de op het perceel aanwezige mestsilo verbouwd tot woonhuis. Ook zal de aanwezige terreinverharding grotendeels verdwijnen in de nieuwe situatie. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 2 november 2023 tot en met 13 december 2023 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal twee zienswijzen ingestuurd. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de toelichting van het plan.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:03:38 - 00:04:20 - Aad Blom
  00:04:20 - 00:04:25 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:04:28 - 00:05:41 - Roel van Leeuwen
  00:05:41 - 00:05:44 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:05:44 - 00:05:54 - Thijs Mooren
  00:05:54 - 00:05:58 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:05:58 - 00:06:07 - Roel van Leeuwen
  00:06:07 - 00:06:12 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:06:12 - 00:06:20 - Thijs Mooren
  00:06:20 - 00:06:24 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:06:24 - 00:06:30 - Roel van Leeuwen
  00:06:30 - 00:07:24 - Thijs Mooren
  00:07:24 - 00:08:14 - Roel van Leeuwen
  00:08:14 - 00:08:20 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:08:20 - 00:08:48 - Roel van Leeuwen
  00:08:48 - 00:08:52 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:08:52 - 00:12:44 - Thijs Mooren
  00:12:44 - 00:12:53 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:12:53 - 00:13:41 - Oscar van Leijden
  00:13:41 - 00:13:44 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:13:47 - 00:14:31 - Carsten Zwaaneveld
  00:14:31 - 00:14:35 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:14:35 - 00:15:04 - Oscar van Leijden
  00:15:04 - 00:15:42 - Carsten Zwaaneveld
  00:15:42 - 00:15:46 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:15:46 - 00:16:11 - Thijs Mooren
  00:16:11 - 00:16:12 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:16:12 - 00:16:41 - Carsten Zwaaneveld
  00:16:41 - 00:16:44 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:16:44 - 00:17:21 - Thijs Mooren
  00:17:21 - 00:17:23 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:17:23 - 00:17:54 - Carsten Zwaaneveld
  00:17:54 - 00:18:04 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:18:04 - 00:18:11 - Thijs Mooren
  00:18:11 - 00:18:20 - Carsten Zwaaneveld
  00:18:20 - 00:18:24 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:18:24 - 00:19:05 - Peter Blom
  00:19:05 - 00:19:25 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:19:33 - 00:22:00 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:22:00 - 00:22:02 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:22:02 - 00:23:45 - Thijs Mooren
  00:23:45 - 00:23:49 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:23:49 - 00:23:51 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:23:51 - 00:23:56 - Thijs Mooren
  00:23:56 - 00:24:05 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:24:05 - 00:24:51 - Thijs Mooren
  00:24:51 - 00:25:04 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:25:04 - 00:25:15 - Thijs Mooren
  00:25:15 - 00:27:22 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:27:22 - 00:27:27 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:27:27 - 00:27:36 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:27:36 - 00:28:55 - Thijs Mooren
  00:28:55 - 00:29:09 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:29:09 - 00:31:03 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:31:03 - 00:31:05 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:31:05 - 00:31:36 - Thijs Mooren
  00:31:36 - 00:32:34 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:32:34 - 00:32:38 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:32:38 - 00:33:13 - Thijs Mooren
  00:33:13 - 00:33:33 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:33:33 - 00:34:27 - Carsten Zwaaneveld
  00:34:27 - 00:34:35 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:34:35 - 00:36:05 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:36:05 - 00:36:15 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:36:15 - 00:38:48 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:38:48 - 00:38:50 - Peter Blom
  00:38:50 - 00:39:00 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:39:00 - 00:39:18 - Peter Blom
  00:39:18 - 00:39:24 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:39:24 - 00:39:26 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:39:30 - 00:39:57 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:39:57 - 00:40:24 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:40:24 - 00:42:02 - Aad Blom
  00:42:02 - 00:43:10 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:43:14 - 00:44:11 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:44:11 - 00:44:18 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:44:18 - 00:45:21 - Roel van Leeuwen
  00:45:21 - 00:45:28 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:45:28 - 00:46:00 - Thijs Mooren
  00:46:00 - 00:46:09 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:46:09 - 00:47:58 - Thijs Mooren
  00:47:58 - 00:48:01 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:48:01 - 00:50:15 - Oscar van Leijden
  00:50:15 - 00:50:19 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:50:19 - 00:51:46 - Carsten Zwaaneveld
  00:51:46 - 00:51:51 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:51:55 - 00:52:01 - Peter Blom
  00:52:01 - 00:52:17 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:52:17 - 00:52:21 - Aad Blom
  00:52:21 - 00:52:25 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:52:25 - 00:52:29 - Roel van Leeuwen
  00:52:29 - 00:52:33 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:52:33 - 00:52:40 - Thijs Mooren
  00:52:40 - 00:52:45 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:52:45 - 00:52:47 - Thijs Mooren
  00:52:47 - 00:52:51 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:52:51 - 00:53:00 - Oscar van Leijden
  00:53:00 - 00:53:08 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:53:08 - 00:53:13 - Peter Blom
  00:53:13 - 00:53:28 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:53:43 - 00:53:59 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:53:59 - 00:54:13 - Carsten Zwaaneveld
  00:54:13 - 00:55:16 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:55:16 - 00:55:21 - Thijs Mooren
  00:55:21 - 00:55:30 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:55:30 - 00:55:55 - Aad Blom
  00:55:55 - 00:55:58 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:55:58 - 00:56:50 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:56:58 - 00:57:07 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:57:09 - 00:57:42 - Oscar van Leijden
  00:57:42 - 00:57:46 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:57:49 - 00:58:25 - Peter Blom
  00:58:25 - 00:58:30 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  00:58:30 - 00:59:37 - Thijs Mooren
  00:59:37 - 00:59:56 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:00:04 - 01:03:22 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
 7. 7

  De initiatiefnemer is voornemens om één nieuwe vrijstaande woning te realiseren aan ‘De Kwekerij’ achter het Zuideinde 68 te Roelofarendsveen. Het initiatief is eerder al kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 1 maart 2022 een positieve grondhouding op ingenomen. De ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief. Dit bestemmingsplan voorziet in de ombestemming van een perceel met de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ naar ‘Wonen’.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  01:00:39 - 01:03:22 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:03:22 - 01:03:40 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:03:40 - 01:04:27 - Oscar van Leijden
  01:04:27 - 01:04:40 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:04:40 - 01:04:47 - Thijs Mooren
  01:04:47 - 01:04:57 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:04:57 - 01:06:32 - Thijs Mooren
  01:06:32 - 01:06:54 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:06:54 - 01:07:19 - Gino Wesselman
  01:07:19 - 01:07:22 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:07:22 - 01:08:25 - Peter Blom
  01:08:25 - 01:08:32 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:08:32 - 01:09:29 - Thijs Mooren
  01:09:29 - 01:09:40 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:09:40 - 01:10:04 - Gino Wesselman
  01:10:04 - 01:10:07 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:10:07 - 01:10:19 - Thijs Mooren
  01:10:19 - 01:10:31 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:10:31 - 01:10:41 - Gino Wesselman
  01:10:41 - 01:10:44 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:10:44 - 01:11:19 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:11:19 - 01:11:32 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:11:32 - 01:11:38 - Aad Blom
  01:11:38 - 01:11:40 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:11:40 - 01:11:43 - Roel van Leeuwen
  01:11:43 - 01:11:48 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:11:48 - 01:11:51 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:11:51 - 01:12:01 - Oscar van Leijden
  01:12:01 - 01:12:04 - Thijs Mooren
  01:12:04 - 01:12:10 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:12:10 - 01:12:21 - Gino Wesselman
  01:12:21 - 01:12:23 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:12:23 - 01:12:29 - Peter Blom
  01:12:29 - 01:14:05 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:14:05 - 01:15:06 - Peter Blom
 8. 8

  Initiatiefnemer wil de percelen achter Zuideinde 24 te Roelofarendsveen herontwikkelen ten behoeve van het realiseren van twee levensloopbestendige vrije sector woningen, het splitsen van de bestaande bovenwoning bekend als Zuideinde 26 te Roelofarendsveen in twee starterswoningen en in aanvulling daarop het inrichten van drie openbare parkeerplaatsen ingericht op het perceel Zuideinde 18 te Roelofarendsveen. Met voorliggend ontwerpbestemmingsplan worden dan ook drie initiatieven van dezelfde aanvragen binnen het plangebied Roelofarendsveen-Zuid planologisch / juridisch mogelijk gemaakt. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan is de uitwerking van een positief besluit (16 augustus 2021) op een door initiatiefnemer ingediend principeverzoek (zaaknummer 51303). Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 maart 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  01:15:00 - 01:15:06 - Peter Blom
  01:15:06 - 01:15:12 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:15:12 - 01:15:39 - Oscar van Leijden
  01:15:39 - 01:15:43 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:15:43 - 01:16:10 - Thijs Mooren
  01:16:10 - 01:16:15 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:16:15 - 01:16:40 - Aad Blom
  01:16:43 - 01:16:52 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:16:52 - 01:17:54 - Roel van Leeuwen
  01:17:54 - 01:18:08 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:18:12 - 01:19:57 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:19:57 - 01:20:00 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:20:00 - 01:20:28 - Thijs Mooren
  01:20:28 - 01:21:57 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:21:59 - 01:22:09 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:22:09 - 01:23:04 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:23:04 - 01:23:07 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:23:07 - 01:23:37 - Aad Blom
  01:23:37 - 01:23:41 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:23:41 - 01:24:19 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:24:19 - 01:24:23 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:24:23 - 01:24:41 - Thijs Mooren
  01:24:41 - 01:24:43 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:24:43 - 01:25:14 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:25:14 - 01:25:18 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:25:18 - 01:26:06 - Thijs Mooren
  01:26:06 - 01:26:13 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:26:13 - 01:26:57 - Gino Wesselman
  01:26:57 - 01:27:06 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:27:06 - 01:27:41 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:27:41 - 01:27:45 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:27:45 - 01:28:00 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:28:00 - 01:28:35 - Oscar van Leijden
  01:28:35 - 01:28:38 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:28:38 - 01:29:16 - Gino Wesselman
  01:29:16 - 01:30:07 - Oscar van Leijden
  01:30:07 - 01:30:09 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:30:09 - 01:31:11 - Thijs Mooren
  01:31:11 - 01:31:25 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:31:25 - 01:31:31 - Peter Blom
  01:31:31 - 01:31:34 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:31:34 - 01:31:38 - Gino Wesselman
  01:31:38 - 01:31:41 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:31:41 - 01:31:54 - Oscar van Leijden
  01:31:54 - 01:31:56 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:31:56 - 01:31:59 - Thijs Mooren
  01:31:59 - 01:32:02 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:32:02 - 01:32:06 - Aad Blom
  01:32:06 - 01:32:08 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
  01:32:08 - 01:32:15 - Roel van Leeuwen
  01:32:15 - 01:33:01 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
 9. 9

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

  Besluit

  N.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenkwartier.

  01:32:38 - 01:33:01 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter
 10. 10

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit om 21:02 uur de vergadering.

  01:32:39 - 01:33:01 - Anja de Rijk-de Jong - Voorzitter