Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

maandag 8 april 2024

19:30 - 21:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R. (Roy) Möllers
Toelichting

Een hoorzitting bestemmingsplannen is een type V&A-vergadering. Voor meer informatie over de hoorzittingen bestemmingsplannen, zie Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent om 19:31 uur de vergadering.

  00:00:29 - 00:00:57 - Roy Möllers - Voorzitter
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:51 - 00:00:57 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:00:57 - 00:01:46 - NO NAME
  00:01:46 - 00:02:04 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:02:04 - 00:02:09 - Hilde Bax
  00:02:09 - 00:02:10 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:02:10 - 00:02:21 - Carsten Zwaaneveld
  00:02:21 - 00:02:26 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:02:26 - 00:02:28 - Oscar van Leijden
  00:02:28 - 00:02:32 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:02:32 - 00:02:35 - Aad Blom
  00:02:35 - 00:02:38 - Rick van Seggelen
  00:02:38 - 00:04:07 - Roy Möllers - Voorzitter
 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Er worden geen mededelingen gedaan.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:04 - 00:04:07 - Roy Möllers - Voorzitter
 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:
  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  N.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen.

 6. 6

  De initiatiefnemers zijn voornemens om vijf extra woningen te realiseren in en nabij de bestaande rijksmonumentale bebouwing op het perceel Achterdijk 2 te Rijpwetering. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 29 augustus 2023 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter visie gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 22 april 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:03:36 - 00:04:07 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:04:07 - 00:04:09 - Rick van Seggelen
  00:04:09 - 00:04:27 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:04:39 - 00:04:40 - Inspreker gemeenteraad
  00:04:40 - 00:04:48 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:04:48 - 00:07:28 - Inspreker gemeenteraad
  00:07:28 - 00:07:39 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:07:39 - 00:07:49 - NO NAME
  00:07:51 - 00:07:59 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:07:59 - 00:08:03 - NO NAME
  00:08:06 - 00:08:26 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:08:26 - 00:09:31 - Rick van Seggelen
  00:09:31 - 00:09:35 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:09:39 - 00:10:49 - Aad Blom
  00:10:49 - 00:10:54 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:10:54 - 00:12:03 - NO NAME
  00:12:03 - 00:12:07 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:12:07 - 00:13:38 - Oscar van Leijden
  00:13:38 - 00:13:42 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:13:42 - 00:14:12 - Carsten Zwaaneveld
  00:14:14 - 00:14:18 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:14:18 - 00:15:37 - Hilde Bax
  00:15:37 - 00:16:07 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:16:07 - 00:18:14 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:18:14 - 00:18:20 - Aad Blom
  00:18:20 - 00:18:22 - Aad Blom
  00:18:22 - 00:19:55 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:19:55 - 00:20:33 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  00:20:33 - 00:23:17 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:23:17 - 00:23:28 - NO NAME
  00:23:28 - 00:24:09 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  00:24:11 - 00:24:28 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:24:28 - 00:26:32 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  00:26:32 - 00:26:35 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:26:35 - 00:26:41 - NO NAME
  00:26:41 - 00:27:01 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  00:27:01 - 00:27:13 - NO NAME
  00:27:13 - 00:27:15 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:27:15 - 00:27:18 - NO NAME
  00:27:18 - 00:28:00 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:28:00 - 00:28:02 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:28:02 - 00:28:18 - NO NAME
  00:28:18 - 00:28:40 - Thijs Mooren
  00:28:40 - 00:30:28 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:30:28 - 00:30:31 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:30:31 - 00:31:04 - Hilde Bax
  00:31:04 - 00:31:07 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:31:07 - 00:31:41 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:31:41 - 00:31:48 - Hilde Bax
  00:31:48 - 00:32:28 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:32:28 - 00:32:32 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:32:32 - 00:33:02 - Thijs Mooren
  00:33:02 - 00:33:32 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:33:35 - 00:34:23 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  00:34:32 - 00:34:44 - Oscar van Leijden
  00:34:44 - 00:34:47 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:34:47 - 00:35:44 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  00:35:46 - 00:36:30 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:36:30 - 00:36:43 - Rick van Seggelen
  00:36:43 - 00:36:46 - Aad Blom
  00:36:46 - 00:37:06 - Thijs Mooren
  00:37:06 - 00:37:10 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:37:10 - 00:37:19 - Oscar van Leijden
  00:37:19 - 00:37:21 - Carsten Zwaaneveld
  00:37:21 - 00:37:56 - Hilde Bax
  00:37:56 - 00:38:27 - Roy Möllers - Voorzitter
 7. 7

  De initiatiefnemers zijn voornemens om één woning te realiseren op het perceel LMD02A3718 (naast Westeinde 24) te Leimuiden. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 22 april 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
  00:38:11 - 00:38:27 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:38:45 - 00:38:47 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:38:47 - 00:39:24 - Inspreker gemeenteraad
  00:39:24 - 00:39:27 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:39:27 - 00:41:37 - Inspreker gemeenteraad
  00:41:37 - 00:41:47 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:41:47 - 00:42:22 - Thijs Mooren
  00:42:22 - 00:42:26 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:42:26 - 00:43:16 - Inspreker gemeenteraad
  00:43:16 - 00:43:19 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:43:19 - 00:43:31 - Thijs Mooren
  00:43:31 - 00:43:51 - Inspreker gemeenteraad
  00:43:51 - 00:44:20 - Anke Kusters
  00:44:20 - 00:45:54 - Inspreker gemeenteraad
  00:45:54 - 00:46:10 - Thijs Mooren
  00:46:10 - 00:46:15 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:46:15 - 00:46:41 - Inspreker gemeenteraad
  00:46:41 - 00:47:09 - Thijs Mooren
  00:47:09 - 00:47:11 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:47:11 - 00:47:41 - Inspreker gemeenteraad
  00:47:41 - 00:48:12 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:48:12 - 00:50:52 - Thijs Mooren
  00:50:52 - 00:51:05 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:51:05 - 00:51:53 - Anke Kusters
  00:51:53 - 00:51:57 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:51:57 - 00:53:10 - Hilde Bax
  00:53:10 - 00:53:15 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:53:15 - 00:53:58 - Roel van Leeuwen
  00:53:58 - 00:54:03 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:54:03 - 00:55:40 - Oscar van Leijden
  00:55:40 - 00:55:44 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:55:44 - 00:56:35 - Aad Blom
  00:56:35 - 00:56:42 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:56:57 - 00:58:21 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:58:21 - 00:58:23 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:58:23 - 00:58:56 - Thijs Mooren
  00:58:56 - 00:59:48 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  00:59:48 - 00:59:50 - Roy Möllers - Voorzitter
  00:59:50 - 01:00:06 - Thijs Mooren
  01:00:06 - 01:00:07 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:00:10 - 01:00:41 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:00:41 - 01:00:58 - Thijs Mooren
  01:00:58 - 01:01:00 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:01:04 - 01:02:56 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:02:56 - 01:02:58 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:02:58 - 01:03:11 - Thijs Mooren
  01:03:11 - 01:03:17 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:03:17 - 01:03:40 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:03:40 - 01:03:47 - Thijs Mooren
  01:03:47 - 01:04:06 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:04:06 - 01:04:08 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:04:08 - 01:04:33 - Hilde Bax
  01:04:33 - 01:04:35 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:04:35 - 01:07:41 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:07:41 - 01:08:04 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:08:04 - 01:08:59 - Oscar van Leijden
  01:08:59 - 01:09:03 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:09:03 - 01:10:12 - Thijs Mooren
  01:10:12 - 01:10:37 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:10:37 - 01:11:08 - Anke Kusters
  01:11:08 - 01:11:11 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:11:11 - 01:11:21 - Oscar van Leijden
  01:11:21 - 01:11:23 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:11:23 - 01:11:35 - Anke Kusters
  01:11:35 - 01:11:38 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:11:38 - 01:12:32 - Hilde Bax
  01:12:32 - 01:12:45 - Hilde Bax
  01:12:45 - 01:12:49 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:12:49 - 01:12:52 - Hilde Bax
  01:12:52 - 01:13:27 - Anke Kusters
  01:13:27 - 01:13:29 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:13:29 - 01:13:45 - Hilde Bax
  01:13:45 - 01:13:47 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:13:47 - 01:14:01 - Anke Kusters
  01:14:01 - 01:14:12 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:14:12 - 01:14:21 - Roel van Leeuwen
  01:14:21 - 01:14:25 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:14:25 - 01:15:14 - Roel van Leeuwen
  01:15:14 - 01:15:18 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:15:18 - 01:15:46 - Aad Blom
  01:15:46 - 01:16:06 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:16:06 - 01:16:09 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:16:09 - 01:16:15 - Anke Kusters
  01:16:15 - 01:16:18 - Roel van Leeuwen
  01:16:18 - 01:16:22 - Oscar van Leijden
  01:16:22 - 01:16:25 - Aad Blom
  01:16:25 - 01:17:12 - Roy Möllers - Voorzitter
 8. 8

  De initiatiefnemer is voornemens om het huidige gebruik van zijn gronden behorend bij Hazenpad 1 te Roelofarendsveen juridisch-planologisch mogelijk te maken en tevens een nieuwe woning te realiseren. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 22 april 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk.
  01:16:35 - 01:17:12 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:17:12 - 01:17:55 - Gino Wesselman
  01:17:55 - 01:17:59 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:18:01 - 01:18:44 - Hilde Bax
  01:18:44 - 01:18:51 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:18:51 - 01:19:08 - Aad Blom
  01:19:08 - 01:19:21 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:19:21 - 01:19:27 - Oscar van Leijden
  01:19:27 - 01:19:31 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:19:31 - 01:19:39 - Thijs Mooren
  01:19:39 - 01:19:45 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:19:45 - 01:19:58 - Roel van Leeuwen
  01:19:58 - 01:20:10 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:20:25 - 01:22:37 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:22:37 - 01:22:39 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:22:39 - 01:22:48 - Thijs Mooren
  01:22:48 - 01:30:15 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:30:15 - 01:30:21 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:30:21 - 01:30:58 - Roel van Leeuwen
  01:30:58 - 01:31:01 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:31:03 - 01:31:11 - Oscar van Leijden
  01:31:11 - 01:31:13 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:31:16 - 01:31:19 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:31:27 - 01:32:59 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  01:32:59 - 01:33:05 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:33:05 - 01:33:20 - Thijs Mooren
  01:33:20 - 01:33:37 - Oscar van Leijden
  01:33:39 - 01:34:05 - Gino Wesselman
  01:34:05 - 01:34:23 - Hilde Bax
  01:34:23 - 01:34:26 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:34:31 - 01:34:43 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:34:43 - 01:34:46 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:34:46 - 01:34:54 - Thijs Mooren
  01:34:54 - 01:35:28 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:35:28 - 01:35:32 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:35:32 - 01:35:41 - Gino Wesselman
  01:35:41 - 01:35:45 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:35:45 - 01:36:37 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:36:37 - 01:36:39 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:36:39 - 01:37:19 - Thijs Mooren
  01:37:19 - 01:37:23 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:37:23 - 01:38:15 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:38:15 - 01:38:21 - Thijs Mooren
  01:38:21 - 01:38:23 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:38:23 - 01:39:44 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:39:44 - 01:39:58 - Hilde Bax
  01:39:58 - 01:40:12 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:40:12 - 01:40:27 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:40:27 - 01:40:39 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:40:39 - 01:41:10 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  01:41:10 - 01:41:27 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:41:27 - 01:42:02 - Ambtenaar Kaag en Braassem
  01:42:02 - 01:42:10 - Yvonne Peters-Adrian - Wethouder
  01:42:10 - 01:42:43 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:42:43 - 01:42:47 - Gino Wesselman
  01:42:47 - 01:42:50 - Hilde Bax
  01:42:50 - 01:42:53 - Aad Blom
  01:42:53 - 01:42:57 - Oscar van Leijden
  01:42:57 - 01:43:00 - Roy Möllers - Voorzitter
  01:43:00 - 01:43:02 - Roel van Leeuwen
  01:43:02 - 01:43:32 - Roy Möllers - Voorzitter
 9. 9

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit om 21:13 uur de vergadering.

  01:43:19 - 01:43:32 - Roy Möllers - Voorzitter