Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 26 september 2022

20:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Kelly Straver - van der Wereld
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

De aanvangstijd is indicatief en start na afloop van de hoorzitting bestemmingsplannen

Uitzending

Agendapunten

  1. Er zijn vragen ontvangen van het CDA

  2. Bij besluit d.d. 27 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Kaag en Braassem het exploitatieplan “Braassemerland 2019” vastgesteld. In haar uitspraak van 24 november 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het vaststellingsbesluit vernietigd en de raad opgedragen om binnen 26 weken (dit is uiterlijk op 24 mei 2022) een nieuw besluit te nemen. De kern van de vernietiging was de overweging dat een aantal vastgoedtransacties niet meegenomen was in het exploitatieplan bij de berekening van de inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied. Alle andere beroepsgronden zijn door de Afdeling ongegrond verklaard. Het gevolg van deze vernietiging is dat alle aanvragen voor een omgevingsvergunning binnen het exploitatiegebied moeten aangehouden worden tot het nieuwe of herstelde exploitatieplan onherroepelijk is en kan voor nieuwbouwplannen waarvoor nog geen anterieure overeenkomst bestaat geen kostenverhaal worden toegepast. Na een inventarisatie van de mogelijke gevolgen en met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-01-2023 is besloten om geen nieuw ontwerpexploitatieplan ter visie te leggen, maar om een herstelbesluit te nemen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het gewijzigde exploitatieplan zijn bovenvermelde ontbrekende transacties alsnog verwerkt en zijn de inbrengwaarden van de gronden aangepast. Daarmee wordt het risico vermeden dat het project Braassemerland voor een langere periode (> 2 jaar) procedureel helemaal op slot gaat.

    Voorgesteld besluit

    In te stemmen met het herstelbesluit inzake het herstelde exploitatieplan "Braassemerland 2019"