Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 17 mei 2021

20:15 - 22:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Nick van Egmond
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 5
  Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
 5. 6
  Vragenkwartier
 6. 7

  De Regionale Energiestrategie (RES) is een uitwerking van het Nationale Klimaatakkoord met als doel: het verminderen van de CO2 uitstoot om zo de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden Celsius te beperken.
  In het Klimaatakkoord staat onder meer dat dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe ze kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Ze leggen dit vast in een eigen RES. Holland Rijnland is één van die dertig RES-regio’s. Met dertien gemeenten, twee waterschappen, de provincie, de netbeheerder en andere partijen is vorm gegeven aan de RES 1.0 van Holland Rijnland. Deze kent zijn basis onder meer in het Regionale Energieakkoord uit 2017. Hierin is door de samenwerkende overheden in Holland Rijnland uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. De RES gaat in op opwek van hernieuwbare elektriciteit en warmte. Vanuit de gezamenlijke ambitie zijn besparing en mobiliteit ook onderdeel van de RES Holland Rijnland.
  Na vaststelling van de RES 1.0 zal de gemeente de bouwstenen voor de energietransitie verder uitwerken in het lokale, ruimtelijke beleid van de gemeente zoals de Omgevingsvisie.
  Hieronder volgt de link naar het excel bestand bijlage 1.2. die is niet goed leesbaar bij de stukken.
  https://portal.ibabs.eu/Document/Personal/100068306

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland versie 1.0 (RES 1.0) vast te stellen
  a. als uitwerking van eerdere afspraken waarin de gemeente deel heeft, waaronder het Energieakkoord Holland Rijnland (2017) en het Nationale Klimaatakkoord, en
  b. als uitwerking van inbreng door de raad (zienswijze concept RES d.d. 18 mei 2020 en opbrengst participatie concept RES d.d. 25 januari 2021)
  2. de RES 1.0 uit te werken in het lokaal (omgevings-)beleid, in afstemming met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland;
  3. Holland Rijnland te verzoeken een procesplan RES 2.0 op te stellen dat voorziet in verdere concretisering, uitwerking van de RES 1.0 tot RES 2.0.

 7. 9
  Sluiting