Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 13 maart 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevr. Monique Hogenboom  (PRO Kaag en Braassem) en dhr. Roy Möllers (VVD)

  00:00:15 - 00:01:36 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:01:36 - 00:01:59 - Anja de Rijk
  00:01:59 - 00:02:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:02:16 - 00:02:19 - Anja de Rijk
  00:02:19 - 00:02:26 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:02:26 - 00:02:39 - Anja de Rijk
  00:02:39 - 00:03:03 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:03:03 - 00:04:03 - Thijs Mooren
  00:04:03 - 00:04:06 - Thijs Mooren
  00:04:06 - 00:05:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3

  00:04:36 - 00:05:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 4. 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)
  00:04:53 - 00:05:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 5. 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.


  Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)
  00:05:11 - 00:05:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:05:18 - 00:05:38 - Thijs Mooren
  00:05:38 - 00:06:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:06:24 - 00:06:36 - Thijs Mooren
  00:06:36 - 00:06:50 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:06:50 - 00:07:01 - Thijs Mooren
  00:07:01 - 00:07:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 6. 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.


  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Aangemelde verzoeken:


  • Mevrouw Bax SvKB en De heer Mooren MooiKB – willen graag brieven van inwoners 1945, 1950 en 1955 over Eijmershof verplaatsen naar categorie 4 (ter bespreking aan de raad aanbieden)
  • Mevrouw Bax SvKB– wil graag brief 1982 Brief Werkgroep Geluidshinder K&B Noord inzake update Schiphol verplaatsen naar categorie 4 (ter bespreking aan de raad aanbieden)
  • Mevrouw Bax SvKB– wil graag de raadsinformatiebrieven 1941 en 1985 met betrekking tot Schiphol verplaatsen naar categorie 4 (ter bespreking aan de raad aanbieden)
  • De heer Mooren MooiKB – wil graag brief 1980 van de Stichting Groen Licht verplaatsen naar categorie 4 (ter bespreking aan de raad aanbieden)
  • De heer Mooren MooiKB – wil graag brief van het college 1953 Beantwoording Stichting Blauwe zone en Stichting Groen licht inzake concrete groen acties verplaatsen naar categorie 4 (ter bespreking aan de raad aanbieden)
  • De heer Mooren MooiKB – wil graag raadsinformatiebrief 1966 Reactiebrief Vitale Veenweiden verplaatsen naar categorie 4 (ter bespreking aan de raad aanbieden)
  • De heer Mooren MooiKB – wil graag raadsinformatiebrief 1988 Voortgang Gebiedsgerichte Aanpak De Baan en Sotaweg verplaatsen naar categorie 4 (ter bespreking aan de raad aanbieden)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem van Klaverweijdeweg
  Beantwoording Stichting Blauwe zone en Stichting Groen licht inzake concrete groen acties
  Brief belangenbehartiger Alzheimer Nederland
  Brief gemeente Tiel aan minister Adema Verbod fokken damherten in hertenkampen
  Brief Holland Rijnland inzake Vastgesteld Werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026
  Brief inwoner inzake kansenongelijkheid door onderzoek bij go voor jeugd
  Brief inwoner met betrekking tot Herbouw Eijmershof Kaag
  Brief inwoner met betrekking tot mogelijke herbouw Eijmershof
  Brief inwoners met bezwaar tegen voorgestelde uitbreiding steiger bij Eimershof
  Brief Organisaties Groene Hart inzake petitie en bijeenkomst op 3 maart
  Brief Werkgroep Geluidshinder K&B Noord inzake update Schiphol
  Focusbrief Alzheimer Nederland gemeenten 2023
  Greenport Aalsmeer Kwartaalverslag Q4 - 2022
  Informatiebrief Kompas ActiZ Jeugd
  Informatiebrief Voortgang Zwemstrand Roelofarendsveen
  Ingediende zienswijzen van vier bewonersgroeperingen inzake internetconsultatie Experimenteerregeling
  Kadernota 2024 Omgevingsdienst West-Holland
  Memo college inzake overzicht afgeronde principeverzoeken februari 2023
  Memo college inzake overzicht afgeronde principeverzoeken januari 2023
  Memo college inzake woningvoorraad gemeente en realisatiecijfers woningbouw
  Motie VOD Het belang van CAHAL voor Leiden gemeente Leiden
  Motie Werk niet mee aan greenwashing door Shell aangenomen gemeente Utrecht
  Presentatie bijeenkomst Sportpad
  Raadsinformatiebrief Alphen aan den Rijn inzake jeugdhulp
  Raadsinformatiebrief bijdrage Giro555
  Raadsinformatiebrief Evaluatie Welzijn en Preventie
  Raadsinformatiebrief Gesloten jeugdhulp
  Raadsinformatiebrief invoeren beleidsregel anti-speculatiebeding
  Raadsinformatiebrief Jeugdhulp 2024
  Raadsinformatiebrief nieuwe openbare weg Nieuwe Wetering
  Raadsinformatiebrief nieuwe opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen
  Raadsinformatiebrief Reactiebrief Vitale Veenweiden
  Raadsinformatiebrief Schiphol
  Raadsinformatiebrief stand van zaken handhaving permanente bewoning
  Raadsinformatiebrief stand van zaken jongerenhuisvesting
  Raadsinformatiebrief Toegangsrecht tot sabbatsgebied regio Amsterdam
  Raadsinformatiebrief Uitslag draagvlakmeting BIZ Winkelhart Roelofarendsveen
  Raadsinformatiebrief Verkiezingen 2023
  Raadsinformatiebrief Voortgang Gebiedsgerichte Aanpak De Baan en Sotaweg
  Raadsinformatiebrief Zienswijzen experimenteerregeling Schiphol
  Rekenkamerrapport civiele kunstwerken
  Schriftelijke vervolgvragen Mooi Kaag en Braassem - Herenweg te Leimuiden
  Schriftelijke vervolgvragen Mooi Kaag en Braassem- reconstructie van Klaverweideweg
  Schriftelijke vragen D66 - schuldhulpverlening en het actieplan aanpak armoede
  Schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem - Klaverweideweg te Hoogmade
  Schriftelijke vragen SvKB - Raadhuislaan 5 Leimuiden
  VNG ledenbrief oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië
  Voortgangsnotitie Raden in Verzet februari 2023
  Zienswijze Stichting Groen Licht inzake N207 tankstation
  00:07:25 - 00:07:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:07:39 - 00:08:41 - Hilde Bax
  00:08:41 - 00:09:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:09:09 - 00:10:13 - Hilde Bax
  00:10:13 - 00:10:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:10:20 - 00:11:03 - Sam Vijlbrief
  00:11:03 - 00:11:11 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:11:11 - 00:12:35 - Anja de Rijk
  00:12:35 - 00:12:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:12:38 - 00:13:02 - Thijs Mooren
  00:13:02 - 00:13:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:13:09 - 00:13:23 - Ingrid Bader
  00:13:23 - 00:13:26 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:13:26 - 00:13:38 - Evert Henrotte
  00:13:38 - 00:13:41 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:13:41 - 00:14:09 - Hilde Bax
  00:14:09 - 00:14:40 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:14:40 - 00:14:57 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:14:57 - 00:15:39 - Hilde Bax
  00:15:39 - 00:16:06 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:16:06 - 00:16:14 - Gino Wesselman
  00:16:14 - 00:16:27 - Anja de Rijk
  00:16:27 - 00:16:29 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:16:29 - 00:16:31 - Thijs Mooren
  00:16:31 - 00:16:33 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:16:33 - 00:16:45 - Dennis Jong
  00:16:45 - 00:16:49 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:16:49 - 00:16:56 - Evert Henrotte
  00:16:56 - 00:17:01 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:17:01 - 00:17:24 - Hilde Bax
  00:17:24 - 00:17:28 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:17:28 - 00:17:52 - Thijs Mooren
  00:17:52 - 00:18:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:18:20 - 00:18:36 - Thijs Mooren
  00:18:36 - 00:18:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:18:59 - 00:19:05 - Thijs Mooren
  00:19:05 - 00:19:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:19:09 - 00:19:41 - Kelly Straver
  00:19:41 - 00:20:15 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:20:15 - 00:20:44 - Thijs Mooren
  00:20:46 - 00:20:53 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:20:53 - 00:21:04 - Thijs Mooren
  00:21:04 - 00:21:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:21:42 - 00:22:01 - Carsten Zwaaneveld
  00:22:03 - 00:22:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:22:07 - 00:22:32 - Ruud van der Star
  00:22:36 - 00:23:09 - Anja de Rijk
  00:23:09 - 00:24:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:24:18 - 00:24:33 - Anja de Rijk
  00:24:33 - 00:24:55 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:24:55 - 00:25:10 - Kelly Straver
  00:25:10 - 00:25:23 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:25:23 - 00:26:07 - Thijs Mooren
  00:26:07 - 00:26:26 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:26:26 - 00:26:39 - Carsten Zwaaneveld
  00:26:39 - 00:26:41 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:26:41 - 00:27:11 - Anja de Rijk
  00:27:11 - 00:27:14 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:27:14 - 00:27:54 - Ruud van der Star
  00:27:54 - 00:27:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:27:59 - 00:28:32 - Kelly Straver
  00:28:32 - 00:28:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:28:38 - 00:28:50 - Dennis Jong
  00:28:50 - 00:29:13 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:29:13 - 00:29:35 - Roland van Beurden
  00:29:35 - 00:29:51 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:29:51 - 00:29:56 - Roland van Beurden
  00:29:56 - 00:33:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 7. 7

  00:30:23 - 00:33:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 8. 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.
  00:30:29 - 00:33:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 9. 8.a

  Op 9 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan in de beroepszaak omtrent het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’. De Afdeling heeft de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van de uitspraak voor drie locaties binnen het plangebied het gebrek in motivering aan te vullen (bestuurlijke lus). Met voorliggend raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan hoe invulling wordt gegeven aan de opdracht van de Afdeling om het bestemmingsplan te repareren. De raad wordt gevraagd het voorstel vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’ (NL.IMRO.1884.BP1EHERBUITENGOOST-VAS2) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
  3. De door het college opgelegde geheimhouding op ‘Bijlage 5: Toets persoonlijke omstandigheden aan toetsingskader’ en de brieven van bewoners over hun persoonlijke  omstandigheden te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in verband met het belang genoemd in artikel 5.1 lid 2 onder e van de Wet open overheid
  (eerbiediging persoonlijke levenssfeer).

  00:30:41 - 00:33:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 10. 9

  Beslispunt
  De heer M. van Hesteren benoemen tot lid van de Rekenkamer Kaag en Braassem per 13 maart 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)
  00:30:50 - 00:33:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:33:12 - 00:35:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 11. 10

  Initiatiefnemer wil op het perceel bekend als Noordeinde 85 – 87 te Roelofarendsveen twee vrijstaande woningen realiseren. Aangezien deze ontwikkeling op die locatie onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is, wordt de raad dan ook voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en voor zes weken ter inzage te leggen om een ieder in de gelegenheid te stellen te reageren op het plan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Noordeinde 85 – 87 Roelofarendsveen’ (NL.IMRO.1884. BPNOORDEINDE8587-ONT1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  00:33:37 - 00:35:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 12. 11

  De initiatiefnemer is voornemens om zes vrijstaande woningen te realiseren nadat alle bestaande bebouwing op het perceel Europaplantsoen 58 in Hoogmade is gesloopt. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming Bedrijf naar Wonen en de noodzakelijke verruiming van de bouwmogelijkheden. De gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Europaplantsoen 58, Hoogmade’ (NL.IMRO.1884.BPEUROPAPLANTSOEN-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA Europaplantsoen Hoogmade
  Motie Mooi KB BP Europaplantsoen 58 Hoogmade
  00:34:35 - 00:35:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:35:09 - 00:38:26 - Thijs Mooren
  00:38:26 - 00:38:32 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:38:32 - 00:41:10 - Oscar van Leijden
  00:41:10 - 00:41:15 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:41:15 - 00:42:50 - Sam Vijlbrief
  00:42:50 - 00:42:55 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:42:55 - 00:43:02 - Sam Vijlbrief
  00:43:02 - 00:43:05 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:43:05 - 00:44:04 - Hilde Bax
  00:44:04 - 00:44:08 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:44:08 - 00:44:17 - Hilde Bax
  00:44:17 - 00:44:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:44:22 - 00:46:26 - Rick van Seggelen
  00:46:26 - 00:46:32 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:46:32 - 00:47:02 - Dennis Jong
  00:47:02 - 00:47:06 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:47:06 - 00:47:35 - Thijs Mooren
  00:47:35 - 00:47:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:47:38 - 00:47:42 - Thijs Mooren
  00:47:42 - 00:47:45 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:47:45 - 00:48:23 - Dennis Jong
  00:48:23 - 00:48:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:48:25 - 00:48:57 - Thijs Mooren
  00:48:57 - 00:49:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:49:02 - 00:49:56 - Dennis Jong
  00:49:56 - 00:50:02 - Thijs Mooren
  00:50:02 - 00:50:19 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:50:33 - 00:50:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:50:35 - 00:50:45 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  00:50:45 - 00:53:07 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  00:53:07 - 00:53:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:53:18 - 00:53:44 - Thijs Mooren
  00:53:44 - 00:53:48 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:53:48 - 00:54:04 - Rick van Seggelen
  00:54:04 - 00:54:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:54:07 - 00:54:11 - Sam Vijlbrief
  00:54:15 - 00:54:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:54:17 - 00:55:27 - Thijs Mooren
  00:55:27 - 00:55:31 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:55:31 - 00:56:10 - Hilde Bax
  00:56:10 - 00:56:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:56:39 - 00:56:46 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  00:56:46 - 00:58:40 - Dolf Kistemaker - wethouder
  00:58:40 - 00:59:48 - Oscar van Leijden
  00:59:48 - 00:59:57 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:59:57 - 01:00:01 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:00:01 - 01:00:33 - Dolf Kistemaker - wethouder
  01:00:33 - 01:00:54 - Thijs Mooren
  01:00:54 - 01:01:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:01:00 - 01:01:11 - Rick van Seggelen
  01:01:15 - 01:01:17 - Thijs Mooren
  01:01:20 - 01:01:28 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:01:28 - 01:01:57 - Sam Vijlbrief
  01:01:57 - 01:02:03 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:02:03 - 01:02:05 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:02:05 - 01:03:20 - Dolf Kistemaker - wethouder
  01:03:20 - 01:03:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:03:30 - 01:04:03 - Thijs Mooren
  01:04:03 - 01:04:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:04:07 - 01:05:59 - Oscar van Leijden
  01:05:59 - 01:06:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:06:04 - 01:06:37 - Sam Vijlbrief
  01:06:37 - 01:06:41 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:06:41 - 01:07:17 - Oscar van Leijden
  01:07:17 - 01:07:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:07:20 - 01:07:34 - Sam Vijlbrief
  01:07:34 - 01:07:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:07:37 - 01:08:39 - Hilde Bax
  01:08:39 - 01:08:41 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:08:41 - 01:09:34 - Thijs Mooren
  01:09:34 - 01:09:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:09:37 - 01:10:25 - Hilde Bax
  01:10:25 - 01:10:28 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:10:28 - 01:10:39 - Thijs Mooren
  01:10:39 - 01:10:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:10:42 - 01:11:06 - Hilde Bax
  01:11:09 - 01:11:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:11:12 - 01:11:48 - Rick van Seggelen
  01:11:48 - 01:11:52 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:11:52 - 01:12:33 - Dennis Jong
  01:12:33 - 01:15:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:16:14 - 01:16:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:16:34 - 01:17:14 - Kelly Straver - plaatsvervangend voorzitter
  01:17:14 - 01:20:50 - Carsten Zwaaneveld
  01:20:50 - 01:20:55 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:20:55 - 01:21:40 - Roland van Beurden
  01:21:40 - 01:21:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:21:46 - 01:22:34 - Evert Henrotte
  01:22:34 - 01:22:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:22:39 - 01:23:21 - Ingrid Bader
  01:23:21 - 01:23:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:23:25 - 01:24:21 - Anja de Rijk
  01:24:21 - 01:24:32 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:24:38 - 01:24:40 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:24:40 - 01:26:11 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
 13. 12

  De rekenkamercommissie Kaag en Braassem heeft in de tweede helft van 2021 deelgenomen aan een zogeheten DoeMee-onderzoek dat als thema ´toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur bij decentrale overheden´ had. Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn een zestal conclusies getrokken. Aan vijf van die conclusies zijn aanbevelingen gekoppeld voor de gemeenteraad en het college. De raad wordt geadviseerd om deze over te nemen en ten uitvoer te brengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het rekenkamerrapport “De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden” d.d. februari 2022 vast te stellen; en
  2. De in het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen over te nemen en ten uitvoer te brengen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging m.b.t. WOO-verzoeken.
  Toezegging mb.t. werkinstructie voor de richtlijn ten aanzien van het opslaan van het berichtenverkeer (waaronder WhatsApp).
  01:25:53 - 01:26:11 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  01:26:11 - 01:26:23 - Anja de Rijk
  01:26:25 - 01:26:27 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:26:27 - 01:28:38 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:28:38 - 01:29:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:29:04 - 01:29:15 - Roland van Beurden
  01:29:17 - 01:29:51 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 14. 13

  Door de stijgende inflatie en hoge energiekosten heeft een toenemende groep inwoners moeite met rondkomen. Daarom is het Actieplan aanpak (energie) armoede gemaakt, waarin een aantal mogelijke maatregelen en voorzieningen uiteen worden gezet om de inwoners te ondersteunen. In dit plan wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 240.000 voor het aanpakken van (energie) armoede in de gemeente.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het Actieplan aanpak (energie) armoede
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het budget van € 240.000 in 2023 en dit te dekken uit de algemene reserve.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging m.b.t. Actieplan aanpak (energie) armoede.
  Toezegging m.b.t. Actieplan aanpak (energie) armoede.
  01:29:49 - 01:29:51 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:30:18 - 01:30:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:30:56 - 01:31:41 - Dennis Jong
  01:31:41 - 01:31:45 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:31:45 - 01:34:51 - Julian Dias
  01:34:51 - 01:34:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:34:56 - 01:35:49 - Roland van Beurden
  01:35:49 - 01:35:53 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:35:53 - 01:39:04 - Carsten Zwaaneveld
  01:39:04 - 01:39:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:39:07 - 01:41:13 - Anja de Rijk
  01:41:13 - 01:41:28 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:41:44 - 01:41:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:41:46 - 01:41:47 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:41:47 - 01:42:14 - Gerben van Duin - wethouder
  01:42:14 - 01:42:19 - Anja de Rijk
  01:42:19 - 01:42:27 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:42:27 - 01:42:31 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:42:31 - 01:47:31 - Gerben van Duin - wethouder
  01:47:31 - 01:47:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:47:37 - 01:48:03 - Carsten Zwaaneveld
  01:48:03 - 01:48:06 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:48:06 - 01:48:08 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:48:08 - 01:48:14 - Gerben van Duin - wethouder
  01:48:14 - 01:48:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:48:22 - 01:48:46 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:48:46 - 01:48:49 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:48:49 - 01:49:00 - Carsten Zwaaneveld
  01:49:00 - 01:49:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:49:02 - 01:49:05 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:49:05 - 01:49:25 - Roland van Beurden
  01:49:25 - 01:49:38 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:49:38 - 01:50:27 - Gerben van Duin - wethouder
  01:50:27 - 01:50:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:50:34 - 01:52:06 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:52:06 - 01:52:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:52:09 - 01:52:22 - Carsten Zwaaneveld
  01:52:22 - 01:52:23 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:52:23 - 01:53:05 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:53:05 - 01:53:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:53:26 - 01:53:47 - Dennis Jong
  01:53:47 - 01:53:50 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:53:50 - 01:54:26 - Julian Dias
  01:54:26 - 01:54:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:54:30 - 01:54:51 - Roland van Beurden
  01:54:51 - 01:54:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:54:56 - 01:55:29 - Carsten Zwaaneveld
  01:55:29 - 01:55:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:55:38 - 01:56:23 - Anja de Rijk
  01:56:23 - 01:56:28 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:56:28 - 01:57:11 - Thijs Mooren
  01:57:11 - 01:58:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 15. 14

  In de regio Holland Rijnland wordt nauw samengewerkt om de opgaven op het gebied van wonen gezamenlijk aan te pakken en daar een goede invulling aan te geven. Met alle gemeenten in de regio zijn afspraken gemaakt over het aantal betaalbare woningen dat gerealiseerd moet worden, de inzet voor bijzondere doelgroepen en ook de regels die hierbij gehanteerd kunnen/moeten worden. Deze aspecten zijn verzameld in de Regionale Woonagenda (RWA) en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland (HVV). Gezien alle ontwikkelingen zijn er aanpassingen nodig in deze documenten, om zodoende nog aan te kunnen sluiten bij de huidige behoeften en opgaven. Een nieuwe Regionale Woonagenda kan de gemeente helpen door het geven van kaders en richting bij het realiseren van deze opgaven. De Huisvestingsverordening biedt houvast om de sociale en betaalbare woningen goed te kunnen verdelen en op een juiste manier toe te wijzen aan de doelgroepen. De nieuwe concept RWA en HVV liggen ter inzage voor een ieder. Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (5), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze op de concept Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

  Amendementen

  Onderwerp
  Woonagenda - Bereikbaarheid in landelijk gebied
  Woonagenda - Schrappen deel RRA
  01:58:07 - 01:58:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:58:26 - 01:58:28 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  01:58:28 - 02:05:13 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:05:13 - 02:05:40 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:05:40 - 02:06:28 - Rick van Seggelen
  02:06:28 - 02:06:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:06:34 - 02:08:55 - Sam Vijlbrief
  02:08:55 - 02:09:06 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:09:06 - 02:10:24 - Oscar van Leijden
  02:10:24 - 02:10:33 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:10:33 - 02:11:51 - Hilde Bax
  02:11:51 - 02:11:55 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:11:55 - 02:13:36 - Thijs Mooren
  02:13:36 - 02:13:44 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:13:44 - 02:13:53 - Thijs Mooren
  02:13:53 - 02:13:57 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:13:57 - 02:16:07 - Ingrid Bader
  02:16:07 - 02:16:27 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:16:27 - 02:16:45 - Rick van Seggelen
  02:16:45 - 02:16:49 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:16:49 - 02:18:52 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  02:18:52 - 02:18:55 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:18:55 - 02:18:59 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  02:18:59 - 02:19:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:19:02 - 02:19:27 - Ingrid Bader
  02:19:27 - 02:19:29 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:19:29 - 02:20:16 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  02:20:18 - 02:20:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:20:20 - 02:20:49 - Ingrid Bader
  02:20:49 - 02:20:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:20:56 - 02:21:07 - Hilde Bax
  02:21:07 - 02:21:10 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:21:10 - 02:21:26 - Ingrid Bader
  02:21:26 - 02:21:30 - Hilde Bax
  02:21:30 - 02:21:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:21:35 - 02:21:36 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:21:36 - 02:21:38 - Yvonne Peters-Adrian - wethouder
  02:21:38 - 02:22:00 - Dolf Kistemaker - wethouder
  02:22:00 - 02:22:08 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:22:08 - 02:22:32 - Hilde Bax
  02:22:32 - 02:23:18 - Ingrid Bader
  02:23:18 - 02:23:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:23:38 - 02:23:47 - Sam Vijlbrief
  02:23:47 - 02:24:28 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:24:28 - 02:24:39 - Sam Vijlbrief
  02:24:39 - 02:24:58 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:25:02 - 02:25:53 - Sam Vijlbrief
  02:25:53 - 02:26:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:26:07 - 02:26:53 - Sam Vijlbrief
  02:26:53 - 02:27:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:27:02 - 02:28:31 - Hilde Bax
  02:28:31 - 02:28:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:28:34 - 02:28:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:28:37 - 02:28:43 - Hilde Bax
  02:28:43 - 02:28:49 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:28:49 - 02:29:26 - Rick van Seggelen
  02:29:26 - 02:29:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:29:30 - 02:30:18 - Thijs Mooren
  02:30:18 - 02:30:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:30:22 - 02:30:24 - Thijs Mooren
  02:30:24 - 02:30:26 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:30:26 - 02:31:20 - Oscar van Leijden
  02:31:20 - 02:31:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:31:24 - 02:32:06 - Ingrid Bader
  02:32:06 - 02:32:08 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:32:08 - 02:32:10 - Ingrid Bader
  02:32:10 - 02:32:15 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:32:15 - 02:33:08 - Ingrid Bader
  02:33:08 - 02:34:54 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 16. 15

  02:34:32 - 02:34:54 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:34:54 - 02:34:59 - Ingrid Bader