Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 30 januari 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:02:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 2. 2

  00:00:51 - 00:02:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 3. 3

  00:01:33 - 00:02:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:02:45 - 00:06:33 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:06:39 - 00:14:45 - Roy Möllers
  00:14:45 - 00:14:49 - Monique Hogenboom
  00:14:49 - 00:14:52 - Roy Möllers
  00:14:52 - 00:15:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:15:04 - 00:19:59 - Peter van Dijk
  00:19:59 - 00:20:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:30:11 - 00:30:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:31:13 - 00:31:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:31:23 - 00:31:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 4. 4

  Voorgesteld besluit

  De heer D. (Dennis) Jong toe te laten als lid van de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

  00:31:34 - 00:31:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:31:59 - 00:33:06 - Ingrid Bader
  00:33:06 - 00:35:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:35:52 - 00:37:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 5. 5

  Voorgesteld besluit

  1. Mevrouw T.C.M. (Tanja) van Klink toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van Kaag en Braassem voor een periode van 16 weken.
  00:36:00 - 00:37:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:37:46 - 00:39:52 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  Te benoemen als burgerlid namens de fractie van PRO Kaag en Braassem:
  Mevrouw N.M. (Natasja) Homan-Weenink

  00:37:55 - 00:39:52 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:40:40 - 00:41:14 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 7. 7

  00:40:52 - 00:41:14 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:41:16 - 00:41:22 - Dolf Kistemaker - wethouder
  00:41:22 - 00:41:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:41:25 - 00:41:30 - NO NAME
  00:41:30 - 00:42:42 - Dolf Kistemaker - wethouder
  00:42:42 - 00:42:52 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:42:52 - 00:42:55 - NO NAME
  00:42:55 - 00:44:16 - Dolf Kistemaker - wethouder
  00:44:16 - 00:44:23 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:44:23 - 00:44:28 - Roland van Beurden
  00:44:28 - 00:44:31 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:44:31 - 00:44:33 - NO NAME
  00:44:33 - 00:45:00 - Dolf Kistemaker - wethouder
  00:45:00 - 00:45:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:45:02 - 00:45:23 - Thijs Mooren
  00:45:23 - 00:45:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:45:25 - 00:45:26 - Dolf Kistemaker - wethouder
  00:45:26 - 00:45:28 - NO NAME
  00:45:28 - 00:46:09 - Dolf Kistemaker - wethouder
  00:46:09 - 00:47:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 8. 8

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

  00:46:20 - 00:47:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 9. 9

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.


  Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.

  00:46:34 - 00:47:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 10. 10

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.


  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Aangemelde verzoeken:

  • Verzoek namens MookKB (Thijs Mooren) om brieven 1913/1928  (brieven dorpsraad Kaag en Braassem) en 1924 Beantwoording schriftelijke vragen opvang vluchtelingen te verplaatsen naar categorie 4

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen Mooi Kaag en Braassem beleid woonschepen
  Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Kaag & Braassem opvang vluchtelingen
  Beëindiging raadslidmaatschap
  Brief adviesraad sociaal domein Kaag en Braassem inzake signalen van de braderieën en themamarkt
  Brief burgemeester inzake terugkoppeling jaarwisseling
  Brief gemeenteraad Zwijndrecht aan Eerste Kamer over extern voorzitterschap
  Brief inwoner inzake bibliotheek in Leimuiden
  Evert Henrotte fractievoorzitter PRO
  Greenport Aalsmeer Kwartaalverslag Q3 - 2022
  Holland Rijnland Aanbiedingsbrief bestuursopdracht Wonen
  Mail Dorpsraad Kaag en Buitenkaag en Stichting Promotie Kaag inzake nieuwbouw Eijmershof
  Memo college inzake overzicht afgeronde principeverzoeken december 2022
  Raadsinformatiebrief Gesloten jeugdhulp
  Raadsinformatiebrief Herenweg Leimuiden
  Raadsinformatiebrief Informatie en tijdlijn De Poelen
  Raadsinformatiebrief project niet-geregeld grondgebruik
  Raadsinformatiebrief terugkoppeling AB vergadering Holland Rijnland 21-12-2022
  Raadsinformatiebrief Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
  Raadsinformatiebrief Update processen en aanpak woningbouw CUP
  Raadsinformatiebrief verkeersmeting Herenweg Leimuiden
  Raadsinformatiebrief Verkeersveiligheid Noordeinde
  Raadsinformatiebrief Verslag Archief KPI's 2021
  Raadsinformatiebrief Voortgang aanpak energiearmoede
  Raadsinformatiebrief Voortgangsproces van de visie op de tuinbouwgebieden
  Rapport Nationale ombudsman & Kinderombudsman: Als de overheid niet thuis geeft...
  Reactie Dorpsraad Kaag en Buitenkaag en Stichting Promotie Kaag op Nieuwbouw Eijmershof
  Reacties college op brief inwoner inzake handhaving Molenpad 25-27
  Schriftelijke vervolg vragen Mooi Kaag en Braassem - beleid woonschepen
  Schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem - opvang vluchtelingen
  Uitnodiging omwonende KC Noord
  Uitspraak Raad van State inzake Ripse Schans
  VNG Ledenbrief Informatiepunten digitale overheid
  Woondiensten Aarwoude benoeming interim-bestuurder
  00:46:54 - 00:47:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:47:07 - 00:47:48 - Thijs Mooren
  00:47:48 - 00:47:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:47:56 - 00:47:58 - Thijs Mooren
  00:47:58 - 00:48:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:48:04 - 00:48:23 - Thijs Mooren
  00:48:23 - 00:48:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:48:25 - 00:49:10 - Thijs Mooren
  00:49:10 - 00:49:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:49:59 - 00:50:33 - Thijs Mooren
  00:50:33 - 00:50:48 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:50:48 - 00:51:23 - Hilde Bax
  00:51:23 - 00:51:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:51:35 - 00:51:46 - Hilde Bax
  00:51:46 - 00:52:41 - Sam Vijlbrief
  00:52:41 - 00:52:44 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:52:44 - 00:53:17 - Anja de Rijk
  00:53:17 - 00:53:19 - Anja de Rijk
  00:53:19 - 00:53:23 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:53:23 - 00:53:38 - Rick van Seggelen
  00:53:38 - 00:53:43 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:53:46 - 00:54:22 - Roy Möllers
  00:54:22 - 00:54:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:54:56 - 00:55:26 - Hilde Bax
  00:55:26 - 00:55:33 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:55:33 - 00:55:50 - Sam Vijlbrief
  00:55:50 - 00:55:52 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:55:52 - 00:56:13 - Anja de Rijk
  00:56:13 - 00:56:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:56:18 - 00:56:22 - Rick van Seggelen
  00:56:22 - 00:56:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:56:25 - 00:56:27 - Roy Möllers
  00:56:27 - 00:57:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 11. 11

  00:56:44 - 00:57:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 12. 12

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.
  00:56:53 - 00:57:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 13. 12.a

  In september 2022 is, op verzoek van de griffier en de werkgeverscommissie, door Tjitske Kuiper-de Haan van het bureau Necker Van Naem een onderzoek naar de werkdruk en het functioneren van de griffie uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de huidige werkzaamheden van de griffie en de behoeften uit zowel de raad als de griffie. In het onderzoek is onder andere gekeken naar het takenpakket van de griffie, landelijke ontwikkelingen en benchmarks. Kortweg is de eindconclusie van dit onderzoek dat de werkdruk van de raad en daarmee ook de griffie significant is toegenomen. Om de werkdruk te verminderen, de kwetsbaarheid terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau en om eventuele nieuwe taken op te pakken is er ten minste 0,8 fte extra nodig.


  De werkgeverscommissie vraagt de raad de volgende besluiten te nemen:

  1. De personeelscapaciteit van de griffie uit te breiden van 2.3 fte naar 3.1 fte;
  2. De uitbreiding van het aantal fte in te zetten voor het aanstellen van een raadsadviseur en het aantal uren van de griffiemedewerker te verhogen;
  3. De kosten voor de uitbreiding, maximaal €75.000,- , in 2023 te dekken uit de budgettaire ruimte en in de jaren erna op te nemen in de reguliere begroting.
  4. Bij aflopen van arbeidscontracten en andere personele wisselingen zal in samenspraak met de griffier en werkgeverscommissie steeds het aantal benodigde fte en het daarbij behorende budget worden bepaald en voorgelegd aan de raad.
  00:56:58 - 00:57:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:57:16 - 00:58:22 - Roland van Beurden
  00:58:22 - 00:58:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:58:34 - 00:58:40 - Roland van Beurden
  00:58:40 - 00:58:50 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:58:50 - 00:58:55 - Roland van Beurden
  00:58:55 - 00:59:10 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:59:13 - 01:00:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 14. 13

  Als de Omgevingswet in werking treedt worden alle bestemmingsplannen samengevoegd tot één omgevingsplan. Het wijzigen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de raad. Met voorliggend delegatiebesluit wordt gevraagd aan de gemeenteraad om in sommige gevallen de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college.
  Daarnaast zal straks met inwerkingtreding van de Omgevingswet ook de buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (BOPA) worden geïntroduceerd. Dit is een vergunning waarmee afgeweken kan worden van het omgevingsplan. Bevoegdheid voor het afgeven van deze vergunning ligt bij het college. De gemeenteraad kan echter gevallen aanwijzen wanneer zij gebruik wil maken van het verzwaard adviesrecht. Met het verzwaard adviesrecht brengt de raad een advies uit waaraan het college gebonden is.
  In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om in sommige gevallen de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college en gevallen aan te wijzen waarbij de raad gebruik maakt van het verzwaard adviesrecht bij een BOPA.

  Voorgesteld besluit

  1. De bevoegdheid tot wijzigen van het omgevingsplan, in de gevallen die worden voorgedragen in dit voorstel, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
  2. De gevallen aan te wijzen waarvoor op grond van artikel 16.15a sub b onder 1 Omgevingswet, voor de verlening van de omgevingsvergunning van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, advies gevraagd moet worden van de gemeenteraad.

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement (CDA - SvKB) - Verzwaard adviesrecht beslispunt 2
  Amendement (CDA- SvKB) - Delegatiebesluit beslispunt 1
  00:59:30 - 01:00:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:00:37 - 01:02:47 - Johan Hoogendoorn
  01:02:47 - 01:02:52 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:02:52 - 01:03:21 - Johan Hoogendoorn
  01:03:21 - 01:03:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:03:25 - 01:03:27 - Johan Hoogendoorn
  01:03:27 - 01:03:48 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:03:48 - 01:04:03 - Johan Hoogendoorn
  01:04:03 - 01:04:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:04:18 - 01:05:41 - Kelly Straver
  01:05:41 - 01:05:45 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:05:45 - 01:05:49 - Carsten Zwaaneveld
  01:05:49 - 01:05:53 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:05:53 - 01:05:55 - Carsten Zwaaneveld
  01:05:55 - 01:05:57 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:05:57 - 01:07:09 - Carsten Zwaaneveld
  01:07:09 - 01:07:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:07:16 - 01:07:30 - Kelly Straver
  01:07:30 - 01:07:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:07:35 - 01:08:14 - Carsten Zwaaneveld
  01:08:14 - 01:08:19 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:08:19 - 01:10:29 - Thijs Mooren
  01:10:29 - 01:10:33 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:10:33 - 01:10:51 - Thijs Mooren
  01:10:51 - 01:10:58 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:10:58 - 01:11:28 - Nick van Egmond - wethouder
  01:11:28 - 01:11:41 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:11:41 - 01:12:06 - Thijs Mooren
  01:12:06 - 01:12:11 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:12:11 - 01:12:25 - Nick van Egmond - wethouder
  01:12:25 - 01:12:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:12:34 - 01:13:23 - Peter van Dijk
  01:13:23 - 01:13:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:13:55 - 01:13:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:13:59 - 01:14:00 - NO NAME
  01:14:00 - 01:18:52 - Dolf Kistemaker - wethouder
  01:18:52 - 01:19:03 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:19:03 - 01:19:23 - Johan Hoogendoorn
  01:19:26 - 01:19:52 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:19:52 - 01:19:59 - Kelly Straver
  01:19:59 - 01:20:13 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:26:00 - 01:26:15 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:26:15 - 01:26:32 - Johan Hoogendoorn
  01:26:32 - 01:26:56 - Johan Hoogendoorn
  01:26:56 - 01:27:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:27:04 - 01:27:37 - Carsten Zwaaneveld
  01:27:39 - 01:27:50 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:27:50 - 01:27:54 - Kelly Straver
  01:27:54 - 01:28:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:28:00 - 01:28:10 - Thijs Mooren
  01:28:10 - 01:29:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 15. 14

  01:29:20 - 01:29:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter