Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 12 februari 2024

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
A. (Astrid) Heijstee - Bolt
Toelichting

De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, zie Artikel 6. Openbaarheid van presidiumvergaderingen (reglement van orde).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent om 18:05 uur de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Geen

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige leden van het presidium ter kennis gebracht.

  • Visie en Adviesvergadering d.d. 8 januari 2024;
  • Bijeenkomst gemeenteraad op Kaag-eiland;
  • Context en Kadersvergadering d.d. 8 januari 2024;
  • Visie en Adviesvergadering d.d. 22 januari 2024;
  • Financiële commissie d.d. 29 januari 2024;
  • Openbare bijeenkomst raad d.d. 29 januari 2024: Werkgroep Veilige Schoolroute;
  • Gemeenteraadsvergadering d.d. 5 februari 2024.

  Besluit

  Geen.

 6. 5.I

  Besluit

  Geen.

 7. 6

  V&A= Visie en Advies; C&K= Context en Kaders; HBP= Hoorzitting bestemmingsplannen; FIC= Financiële commissie; FRV= Fractievergadering; GR= Gemeenteraad.
  -------------------------------------

  • V&A op maandag 4 maart 2024;

  • HBP op maandag 4 maart 2024 komt te vervallen;
   -------------------------------------

  • EXTRA HBP op maandag 11 maart 2024;

  • VERPLAATSING FIC en FRV van maandag 11 maart 2024 naar woensdag 13 maart 2024;
   -------------------------------------

  • GR op maandag 18 maart 2024;

  • PARALLEL C&K op maandag 25 maart 2024;

  • HBP op maandag 25 maart 2024 komt wellicht te vervallen vanwege de duur van de C&K op dezelfde dag;

  • FRV d.d. woensdag 3 april 2024;

  • PARALLEL V&A en HBP op maandag 8 april 2024;
   -------------------------------------

  • EXTRA HBP op maandag 15 april 2024;

  • VERPLAATSING FIC en FRV van maandag 15 april 2024 naar woensdag 17 april 2024;
   -------------------------------------

  • GR op maandag 22 april 2024.

  Besluit

  1. De jaaragenda, versie februari 2024 wordt vastgesteld.
  2. De bestemmingsplannen zonder zienswijzen worden behandeld in de hoorzitting bestemmingsplannen d.d. 4 maart 2024 die om 19:00 uur aanvangt.
  3. De extra hoorzittingen bestemmingsplannen worden op de woensdagen gepland, waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk vast te houden aan de vastgestelde jaaragenda. Er zal wel worden gekeken of de portefeuillehouder dan wel diens vervanger beschikbaar is.
  4. De V&A d.d. 4 maart wordt parallel gehouden. Sportpad fase 2 en Bouwkrediet KC Noord en Tweesprong worden op één agenda gezet.
  5. C&K d.d. 25 maart raadzaal is akkoord.
  6. C&K d.d. 25 maart trouwzaal P&C wordt verplaatst naar een financiële commissie d.d. 11 maart.
  7. T.a.v. de C&K d.d. 25 maart trouwzaal Welzijn en Preventie wordt aan het college gevraagd een andere C&K-avond te kiezen.
  8. FIC d.d. 11 maart vangt aan om 18:15 uur. Voortgang rechtmatigheid wordt verwijderd van de agenda.
  9. FIC d.d. 15 april wordt vastgesteld.
 8. 6.I

  De dorpsraad van Hoogmade zou graag op locatie in Hoogmade een presentatie willen geven over woningbouwlocaties in Hoogmade. Het presidium wordt gevraagd een datum te kiezen.

  Besluit

  De datum 27 maart 2024 wordt gekozen.

 9. 6.II

  De door de griffie van Alphen aan den Rijn voorgestelde data zijn als volgt:

  • 10 april 2024;
  • 17 april 2024 (let op datum in memo presidium inzake hoorzittingen bestemmingsplannen: verplaatsing financiële commissie en fractievergaderingen);
  • 24 april 2024.

  Besluit

  De datum 10 april 2024 wordt gekozen.

 10. 7
  Lopende en organisatorische vragen.
 11. 7.I

  Het onderwerp kent meerdere aspecten die moeten worden besproken daarom is onder dit agendapunt een onderverdeling gemaakt.

  Besluit

  Geen.

 12. 7.I.a

  Bij dit agendapunt zal als eerste worden geïnventariseerd waar de leden over willen spreken, er zijn verschillende leden geweest die in de afgelopen tijd zowel mondeling als schriftelijk hebben aangegeven dat er onderwerpen zijn die ze onder de noemer van dit onderwerp in het presidium zouden willen bespreken. Deze onderwerpen zullen onder AP 7.I.d. aan de orde komen.

  Besluit

  Geen.

 13. 7.I.b

  Het presidium wordt gevraagd om een raadsvoorstel te maken voor de aanstelling van een externe vertrouwenspersoon.

  Besluit

  Er wordt een raadsvoorstel geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 maart 2024.

 14. 7.I.c

  De leden van de werkgroep zijn nog niet allemaal bekend, De werkgroep zal in de komende maand van start gaan wanneer de namen van de leden allemaal bekend zijn.

  Besluit

  In deze werkgroep zullen participeren:
  -Sandra de Wagenaar (PRO);
  -Marcel Doze (CDA);
  -Hilde Bax (SvKB);
  -Roy Möllers (VVD);
  -Gino Wesselman (D66)

 15. 7.I.d
  Bespreken aangedragenpunten onder AP 7.I.a.
 16. 7.II

  Op verzoek van de heer Van Beurden is dit agendapunt toegevoegd.
  Omdat meerdere leden van de raad afgelopen weken vragen hebben gesteld over vooraf-vragen in relatie tot het vergadersysteem is een memo teogevoegd met een beschouwing over deze vragen.

  Besluit

  Geen.

 17. 7.III

  Naar aanleiding van het verzoek van de heer Mooren om de geheimhouding op te heffen van de onderliggende stukken van de C&K-agenda van 29 november onder AP 2. is afgesproken dat dit nader zal worden besproken in dit presidium. Daarbij is de kanttekening dat deze behandeling alleen het proces betreft en niet het overdoen van de discussie over het voorstel-Mooren die de aanleiding vormt.


  Hierbij linken met achterliggende informatie:

  Besluit

  Geen.

 18. 8

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden vragen voor beantwoording doorgestuurd aan betrokkenen zodat de antwoorden kunnen worden besproken in de vergadering.

 19. 8.I

  1. Bij uitspraken RvS zou er een annotatie komen (B2 taalniveau, zodat iedereen kennis kan nemen van de uitspraak);

  Onlangs is de uitspraak van de RvS voor het dementiecentrum aan de Tuinderij gekomen.
  Deze uitspraak is, zover wij weten, niet (actief) gedeeld met de raad en daarnaast hebben wij geen annotatie ontvangen.
  Wij vernemen graag waarom niet.

  Besluit

  Geen.

 20. 8.II

  De motie onder de aandacht brengen van de raden van Hillegom, Lisse, Haarlemmermeer en Aalsmeer. Ook zij hebben direct of indirect gevolgen als de brug in storing staat.

  Besluit

  De motie wordt door de griffie verstuurd.

 21. 9
  Sluiting.