Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 25 maart 2024

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, zie Artikel 6. Openbaarheid van presidiumvergaderingen (reglement van orde).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en berichten van verhindering.
 2. 2
  Vaststellen van de agenda.
 3. 3
  Mededelingen.
 4. 4

 5. 5

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige leden van het presidium ter kennis gebracht.

 6. 5.I
  Brief SvKB (Hilde Bax) behandeling BP op 4 maart 2024.
 7. 5.II
  Verzoek Roland van Beurden: Moeten richtlijnen worden gemaakt voor insprekers zoals laatst bij Aleid van der Meer over Alzheimer?
 8. 5.III
  Verzoek Roy Mollers en Sandra de Wagenaar: bespreken beschuldiging corruptie tijdens V&A-vergadering d.d. 4 maart 2024
 9. 6

 10. 6.I

  Programmadirecteur Ronald van den Breevaart zou graag de raad bij willen praten via een persoonlijk gesprek en/of een interactieve presentatie.

 11. 6.II
  Extra V&A 29 mei voor Noordeinde-Zuideinde.
 12. 6.III

 13. 6.IV

  Via een schriftelijke ronde is voorgesteld om een extra hoorzitting te plannen op woensdag 5 juni 2024. De CDA fractie heeft aangegeven dat zij in het geheel niet aanwezig kunnen zijn op deze datum. Pro heeft voorgesteld om op 3 juni parallel te vergaderen. SvKB heeft ook via e-mail akkoord gegeven voor 3 juni. In het presidium bespreken we dit voorstel.

 14. 6.V
  (Niet) Parallel vergadering 8 april (V&A en Hoorzitting bestemmingsplannen).
 15. 7
  Lopende en organisatorische vragen.
 16. 7.I

  De fractie CDA heeft verzocht om de financiële verantwoording, in het kader van openbaarheid, op de agenda van het presidium te plaatsen.

 17. 7.II
  Regionale aangelegenheden als agendapunt bij de V&A.
 18. 7.III
  Op verzoek van Roland van Beurden: Duidelijker definitie van de spelregels van hoorzittingen m.b.t. wel/niet hamerstuk, vragen tijdens en vooraf.
 19. 7.IV
  Op verzoek van Roland van Beurden: Het agendaoverzicht tijdens presidium is niet duidelijk als het document jaaragenda daarvoor wordt gebruikt waarin de data verspreid staan
 20. 7.V

 21. 8

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden vragen voor beantwoording doorgestuurd aan betrokkenen zodat de antwoorden kunnen worden besproken in de vergadering.

 22. 9
  Sluiting.