Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 15 mei 2023

18:00 - 19:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

LET OP: gewijzigd aanvangstijdstip.


Tijdens de presidiumvergadering d.d. 8 mei 2023 was er onvoldoende tijd om het nieuwe reglement van orde (RvO) uitputtend te bespreken. Ten behoeve van de bespreking van het nieuwe reglement van orde is deze extra presidiumvergadering gepland.

Agendapunten

  1. 1
    Opening, mededelingen en vaststelling agenda
  2. 3

    De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige ter kennis gebracht.

  3. 4

    De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.