Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Context en Kaders

maandag 27 juni 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Volgt
Toelichting

Het college schetst de context bij een bepaald onderwerp en vraagt de raadsleden kaders te geven waarmee het college aan de slag kan.
Deze avond gaat het over het onderwerp Jeugdhulp.

Agendapunten

De overeenkomst met GO! voor jeugd loopt eind 2023 af. Dit betekent dat we voor 2024 en daaropvolgende jaren opnieuw de jeugdhulp moeten gaan organiseren. Het is de intentie om dit samen met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop te doen. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 21 maart is aangegeven dat de raad meegenomen wenst te worden bij de inrichting van de jeugdhulp 2024: bij het maken van afwegingen rondom bekostiging, organisatie (aanbesteding, subsidie etc.) omvang en kosten. De afgelopen periode hebben wij ons, samen met Alphen en Nieuwkoop, georiënteerd op de verschillende mogelijkheden en de voor- en nadelen van deze mogelijkheden onderzocht. De raadsavond van 27 juni willen we benutten om de raad te informeren (zie hieronder). Na het zomerreces willen we verder het gesprek aangaan over een nadere invulling van de jeugdhulp per 2024 en over de sturing vanuit de raad op de jeugdhulp.

Doel is om de raad mee te nemen in:
- De lessen die we zelf in de afgelopen jaren hebben geleerd vanuit de overeenkomst met GO! voor jeugd én die we hebben opgehaald bij andere gemeenten en jeugdhulpaanbieders.
- De mogelijkheden én onmogelijkheden die er zijn voor de inrichting van de jeugdhulp 2024.
- Het proces dat we voor ons zien om te komen tot een goede en passende invulling van de jeugdhulp per 2024.