Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Context en Kaders

woensdag 11 oktober 2023

19:30 - 21:15
Voorzitter
volgt
Toelichting

Het college schetst de context bij een bepaald onderwerp en vraagt de raadsleden kaders te geven waarmee het college aan de slag kan.


Geluidsopname van deelsessie 3 is te beluisteren via de volgende link: Geluidsopname

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens de C&K-avond van 11 oktober wordt de raad bijgepraat over organisatieontwikkelingen, de huisvesting van de gemeente op hoofdlijnen en de notitie Regiegemeente. Het college heeft het programma vastgesteld.

 2. 2

  Bij dit voorstel treft u het behandelvoorstel voor de C&K avond van 11 oktober waar de Voortgangsmonitor 2022 geagendeerd staat. De voortgangsrapportage zelf volgt in de week voorafgaand de C&K avond. In de voortgangsrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de cijfers in de programmabegroting. Het college heeft het programma vastgesteld.

 3. 2.a

  Het college heeft de Voortgangsmonitor 2023 opgesteld, waarin de raad wordt geïnformeerd over de afwijkingen op de cijfers van de programmabegroting. Dit betekent dat de beleidsdoelen, inspanningen en budgetten die niet genoemd of toegelicht worden conform programmabegroting en de daarin beschikbare budgetten worden uitgevoerd. De inspanningen op de acties uit het college uitvoeringsprogramma zijn echter wel apart meegenomen in de bijlage omdat hier voor het jaar 2023 extra middelen zijn toegekend en daarmee voor 2023 niet binnen de reguliere dagelijkse werkzaamheden vallen.


  In de Context- en Kadersavond van 11 oktober is de mogelijkheid om per programma een toelichting te krijgen op de overige inzet. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld om de financiële consequenties die voortvloeien uit deze voortgangsmonitor, door de raad te laten vaststellen.