Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie RO

woensdag 10 oktober 2018

19:30 - 22:00
Locatie

Trouwzaal

Voorzitter
Thijs Mooren
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Er is een verzoek ingediend om in het bestemmingsplan de bestaande woningen aan de Noordveenweg 13 en 15 te Nieuwe Wetering de bestemming Woondoeleinden (W) toe te kennen, e.e.a. in navolging van de beoordeling van het ingediende principeverzoek (V20150036) d.d. 24 mei 2017.

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Noordveenweg 13 en 15 te Nieuwe Wetering NL.IMRO.1884.NOORDVEENWEG13EN15-ONT1 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan voor dit gebied vast te stellen.
 4. 4

  Bespreken van de uitgangspunten voor de intrale bestemmingsplanherziening. Het bestemmingsplan Derde Tuinbouwgebied dient in het kader van de 10-jaarlijkse herzieningstermijn voor een bestemmingsplan te worden geactualiseerd.

 5. 5

  Bespreken van de uitgangspunten voor de integrale bestemmingsplanherziening. Het bestemmingsplan Veenwetering dient in het kader van het 10-jaarlijkse herzieningstermijn voor een bestemmingsplan te worden geactualiseerd.

 6. 6

  Op 11 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan omtrent het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Oude Wetering. Het besluit tot vaststelling is voor twee planonderdelen vernietigd. Voorliggend reparatieplan herstelt deze twee vernietigde planonderdelen.

  Voorgesteld besluit

  het reparatieplan Oude Wetering (NL.IMRO.1884.BPRPOUDEWETERING-VAS2) vast te stellen met inachtneming van de in het plan voorgestelde wijzigingen.

 7. 7
  Sluiting