Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming politieke avond

maandag 17 december 2018

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Karin van der Kaaden - van Klink
Toelichting
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 2
  Vaststelling van de agenda
 2. 3
  Mededelingen
 3. 4

 4. 5

 5. 6
  Vragenkwartier
 6. 7

  Het agendapunt start met een presentatie over de risico's bij de verschillende projecten en de weerstandsratio. De fracties kunnen technische vragen indienen (uiterlijk 11 december 2018).


  Aan het einde van deze vergadering moet helder zijn of het raadsvoorstel rijp is voor de 2e raadsavond in beeldvormende zin (14 januari 2019) en moet duidelijk zijn wie er voor deze 2e avond worden uitgenodigd.  Wat willen we bereiken
  De gemeente Kaag en Braassem staat voor een financiële opgave. De komende jaren is de begroting nog sluitend, maar vanaf 2022/2023 verandert het financiële beeld. Dit wordt mede veroorzaakt door het afschaffen van de precario en de grote hoeveelheid ambities van deze gemeenteraad, met bijhorende kapitaallasten.


  In de Samenwerkingsagenda staat het volgende opgenomen:
  We ontkomen er niet aan om in de komende vier jaar maatregelen te treffen om onze begroting structureel sluitend te houden en ook een gezond weerstandsvermogen te behouden. Hierbij zullen we keuzes moeten maken.


  Uitgangspunt is dat we eerst kiezen voor wat ‘moet’, en kritisch kijken naar wat ‘mag’. Wij zijn open en transparant over de afwegingen die wij hierbij maken. Deze transparantie willen we naar inwoners en intern ook over de gemeentelijke opgaven en middelen als geheel, zodat afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt.


  Bij het vaststellen van het formatieverslag heeft de gemeenteraad het college opgeroepen de financiële opgave- en keuzemogelijkheden in beeld te brengen, zodat de raad hier een afgewogen keuze in kan maken. Voorliggend voorstel voorziet hierin.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Het toewerken naar een financieel gezonde toekomst gaan we doen in drie stappen:

  1. Prioriteren van ambities en dit verwerken in een begrotingswijziging
  2. Discussie voeren over fundamentele keuzes die geld kunnen besparen of juist opleveren
  3. Trendanalyse uitvoeren van de begroting over de afgelopen jaren.

  Voorliggend voorstel voorziet in de eerste stap: het prioriteren van de ambities. De afgelopen maanden is er in een eerdere sessie met de gemeenteraad en de individuele fracties gesproken over deze prioritering. Naar aanleiding hiervan is het voorliggend voorstel gemaakt. Het bevat vier scenario’s. De gemeenteraad wordt gevraagd een keuze te maken uit deze scenario’s, zodat dit verwerkt kan worden in een begrotingswijziging.

 7. 8

  Deze concept antwoordbrief van het college wordt geagendeerd met beeldvormend karakter, niet om uiteindelijk een (ander) besluit door de raad te laten nemen. Verder dus geen vervolg na deze avond, anders dan de brief van het college na deze avond verstuurd zal worden richting provincie, of als uit die avond blijkt dat er nog wat breed gedragen aanpassingen doorgevoerd kunnen worden, zouden die nog verwerkt kunnen worden. Dit is dan aan de portefeuillehouder, maar verder geen traject met raadsbesluit en verdere discussies.


  Het kan zijn dat geringe tijd voor de vergadering een aangepaste brief van het college aan de Provincie wordt toegevoegd.

 8. 9
  Sluiting