Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Raadsinformatiebrief de Poelen.

ID

2013

Onderwerp

Raadsinformatiebrief de Poelen.

Datum Ingekomen stuk

30-3-2023

Afzender

College van B&W

Type

Collegebrieven

Datum raad

17-4-2023

Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (6. Lijst van ingekomen stukken)
maandag 17 april 19:30 tot 21:00
Raadzaal
Toelichting

Tijdens de raadsavond over De Poelen op 25 januari 2023 is toegezegd op enkele aspecten uit deze avond nader terug te komen in een raadsinformatiebrief. Dit betrof met name het verzoek van de raad om te komen tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de schades en vertraging in de Poelen.

Afdoeningsadvies

I. Voor kennisgeving aannemen

Bijlage(n)
Deadline beantwoording