Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Vreemd aan de orde van de Dag (SMOOTH doelstellingen) AANGENOMEN

ID
16
Onderwerp
Motie Vreemd aan de orde van de Dag (SMOOTH doelstellingen) AANGENOMEN
Indiener(s)
  • CDA
  • D66
  • PRO
  • SvKB
Agendapunt
Besluitvorming raad 2018 (11. Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol (niet vastgesteld))
maandag 12 maart 19:30 tot 21:30
Raadzaal
Datum
12-3-2018
Status
Aangenomen
Portefeuillehouder
H.R. Haarman
Afdeling
Ontwikkeling
Toelichting college
Het college maakt zich in de betreffende gremia hard voor de aspecten die in de motie worden benoemd en rapporteren met regelmaat aan de raad. Motie als afgedaan beschouwen, de rapportage aan de raad gaat door. (vastgesteld tijdens gemeenteraadsvergadering 31 mei 2021).
Toelichting griffie
Voor: 19 (CDA, SvKB, PRO, D66) Tegen: 2 (LKB, VVD)
Planning
Afgedaan volgens college
Afgedaan volgens college
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(n)