Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

VRHM ontwerp-Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027

ID

2079

Onderwerp

VRHM ontwerp-Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027

Datum Ingekomen stuk

11-5-2023

Afzender

VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden )

Type

Ingekomen brieven

Datum raad

12-6-2023

Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (6. Lijst van ingekomen stukken.)
maandag 12 juni 19:30 tot 21:30
Raadzaal
Toelichting
Afdoeningsadvies

III. College vragen een concept antwoord voor te bereiden

Bijlage(n)
Deadline beantwoording
Datum beantwoording