Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

Woonagenda - Bereikbaarheid in landelijk gebied

ID

134

Onderwerp

Woonagenda - Bereikbaarheid in landelijk gebied

Indiener(s)
  • CDA
  • D66
  • SvKB
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (14. Zienswijze Regionale Woonagenda (RWA) en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland (HVV))
maandag 13 maart 19:30 tot 21:00
Raadzaal
Datum vergadering

13-3-2023

Status
Toelichting Griffie
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen