Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Inwonerparticipatie als vast punt op agenda van Holland Rijnland AANGENOMEN

ID

50

Onderwerp

Inwonerparticipatie als vast punt op agenda van Holland Rijnland AANGENOMEN

Indiener(s)
  • CDA
  • D66
  • SvKB
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (13. Motie Vreemd aan de orde van de Dag van SvKB, D66 en CDA)
maandag 28 juni 19:30 tot 20:30
Digitaal
Datum

28-6-2021

Status

Aangenomen

Portefeuillehouder

Yvonne Peters-Adrian

Afdeling
Toelichting college

Dit is een permanent aandachtspunt voor de collegeleden. Daarmee kan de motie worden beschouwd als afgedaan.

Toelichting griffie

Voor: 15 (SvKB/D66/CDA/VVD)
Tegen: 5 (PRO)
Afwezig: 1 (PRO)

Planning
Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening

20-12-2021

Bijlage(n)